28 juli 2010

I samma gamla hjulspår trots ny språdragning

Ibland går debatten i samma gamla hjulspår oavsett om det hänt något som möjligen har förändrat spårdragningen. Ett väldigt tydligt sådant exempel är debatten om byggandet av hyresrätter.
Det tycks vara en hel del som lever kvar i föreställningen att nyproduktionen av hyresrätter är både subventionerade och hårt reglerad.

Men subventioner finns numera bara till villaägare och bostadsrättsinnehavare. Alla motsvarande bidrag till hyresrätten är borttagna eller så har regeringen inte brytt sig om att ens införda de i hyresrätten såsom exempelvis ROT avdrag som ju är förbehållet alla boendeformer utom hyresrätten..

Bidrag går nämligen inte för sig medans avdrag är helt OK i den politiska kontext vi lever i fast det handlar om samma pengar nämligen skattebetalarnas. Sålunda går det bra med ränteavdrag men inte med räntebidrag. Ingen går till heller storms mot det tilltagande avdragsberoendet vilket annars är en populär sysselsättning när det gäller bidrag där beroendet anses vara förödande och leda till utanförskap. Den som är beroende av ränteavdrag för att klara sin försörjning anses däremot vara innanför..

Det finns ett alldeles eget regelsystem för nyproduktion av hyresrätter. Man sätter presumtionshyror inte bruksvärdehyror till exempel. Denna särskilda lag för hyror i nyproduktion borde gillas av exempelvis Stockholms handelskammare. Men icke de verkar inte ha en aning om att denna särskilda lag överhuvudtaget existerar så de kör på i gamla hjulspår och förbannar bruksvärdessystemet som ju då inte gäller vid just nyproduktion.

84 kommentarer:

Gustav sa...

Företag som äger hyresrätter kan dra av för moms och för underhållskostnader. Det kan varken boende i villa eller bostadsrätt. Slutsats: det är omöjligt att jämföra boendeformer utifrån rättviseperspektiv.

farbror Frej sa...

BE: "Ingen går till heller storms mot det tilltagande avdragsberoendet vilket annars är en populär sysselsättning när det gäller bidrag där beroendet anses vara förödande och leda till utanförskap."

Sett i ett livstidsperspektiv (som ju bostadslån oftast handlar om) så kan man inte veta något bestämt överhuvudtaget om vare sig avdragsrättens eller amorteringsfrihetens framtida förmenta oföränderlighet. Så här skrev en okänd läsare en bostadsrelaterad artikel i DI nyligen (100717):

Citat: "Det sämsta som kan hända är när statliga subventioner avvecklas på ett annat sätt än vad som sagts från början. Har varit med 2 gånger i olika föreningar när statliga räntesubventioner tagits bort eller avvecklats i snabbare takt. I det senare fallet ökade månadsavgiften från ca 3300 sek i 11 månader ( juli gratis) till dryga 5000 sek på mindre än 5 år . Mest synd var det om de som inte kunde lösa lånen när de tänkt att sälja efter prisraset."

BE: "Men icke de verkar inte ha en aning om att denna särskilda lag överhuvudtaget existerar så de kör på i gamla hjulspår och förbannar bruksvärdessystemet som ju då inte gäller vid just nyproduktion."

Marknadsliberaler är egentligen ganska ointresserade av hyresbristen som ett kollektivt samhällsproblem. Vad som intresserar (och irriterar) dem är att det inte går att "prisa ut" bostadsbristen, så att de privatekonomiskt starka ges möjlighet att dels slippa köa för HR (vid tillfälliga parkeringar mellan sälj/köp av BR/Villa) - dels mer oreglerade möjligheter att hyra ut rum eller lägenheter helt på egna villkor. Inkluderat fortsatt hyresrättsbrist, såklart.

En historiskt intresserad läsare av en bostadsrelaterad artikel i E24 hade följande att kommentera:

Citat: "Stockholm har ju tidigare haft marknadshyror. Fram till första världskriget var bostadsmarknaden helt oreglerad. Vi var då kända för att ha världens högsta hyror. Men då var väl bostäderna exceptionellt bra? Nej, de ansågs vara bland de sämsta i västvärlden. Detta resulterade i en extrem trångboddhet med åtföljande sjukdomar och sociala problem. Vid varje högkonjunktur uppstod en extrem bostadsbrist, där barnfamiljer fick bo i skjul, vedbodar eller t o m under bar himmel i Lill-Jansskogen. Kommunen tvingades gång på gång ingripa och inkvartera bostadslösa i skolor och tillfälliga nödbostäder. Allt medan de nationalekonomiska professorerna slet med frågan varför de skyhöga hyrorna inte stimulerade byggherrarna att bygga massor av nya bostäder, som teorin sa att de skulle göra. (Varför själv sänka priset på en vara som man kan få mycket betalt för?) Är det någon som längtar tillbaka?"

Urban Jönsson sa...

Gustav: Företag som hyr ut bostadslägenheter kan inte dra av momsen. Bostadsmarknadens parter har dock föreslagit att en låg momssats (som 6%) ska införas på hyresrätter, för att fastighetsägare ska kunna dra av för moms. Det kommer att minska kostnaderna för verksamheten, så att hyrorna kan hållas nere och göra det lönsamt att bygga nytt. en momsförändring skulle dock i nuläget kräva en förändring av EU:s momsdirektiv. Därför föreslår bostadsmarknadens parter (Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna Sverige) en tillfällig åtgärd i väntan på att en låg bostadshyresmoms kan införas: Att ROT-avdraget förändras till att även gälla hyresrätter.

Läs gärna rapporten Balanserade ekonomiska villkor, som Hyresgästföreningen tagit fram tillsammans med SABO och Fastighetsägarna Sverige.

Hälsningar,
Urban Jönsson
Ledamot regionstyrelsen
Hyresgästföreningen Region Sydost

farbror Frej sa...

Gustav: "Slutsats: det är omöjligt att jämföra boendeformer utifrån rättviseperspektiv."

Så du menar att du själv INTE skulle tala i termer av "rättvisa/orättvisa" ifall en utveckling kom igång, som missgynnade din syn på bostadspolitiken?

Tja, jag känner ju inte dig - det ska erkännas. Men lite människokännedom har jag ändå. Det så kallade "rättviseperspektivet" dyker ALLTID upp förr eller senare. I det avseendet är marknadsliberaler faktiskt inte annorlunda än andra människor.

Barbro Engman sa...

5 kommentarer nu gäller det att kommentera tänkte jag men icke med sådan utmärkta inlägg av farbror Frej och Urban Jönsson så kan man ligga lågt med kommenterandet.
Trevlig helg

Boende i Skottet sa...

Nå Fabulator Frej, Varför så saktfärdig med svaret? Smakade verkligheten illa eller?

----------------

boende i skottet sa...
farbror frej - du är ute och cyklar

i skottet har man 2/3 majoritet vid 2 olika stämmor. En av dessa är klandrade av 3hushåll/4 personer. hyresgästföreningen stödjer juridiskt.

Huset har 252 lägenheter och 16 lokaler.
Bostadsrättsföreningen har ca 200 medlemmar

hyresgästföreningen har 105 medlemmar i huset.

77 av HYRESGÄSTFÖRENINGENS medlemmar protesterade mot hgf stöd för stämningen. alltså 73% av deras EGNA medlemmar protesterade skriftligen mot deras agerande.

Åndå väljer hgf centralt att gå emot 73% eller 77 av sina EGNA medlemmars vilja och istället stödja 3-4 personer.

DÄR har du skandalen och övergreppet på demokratin. det är inte de egna medlemmarnas vilja som hgf jobbar för - det är något annat.

Sannolikt egen makt och pengar. Medlemmarna och deras egna vilja blir subjekt.

Så farbror frej - du missar både poängen och fakta.

Södermalm sa...

Re; Boende i Skottet

Hyresgästföreningen en odemokratisk organisation tycks det ...

Är detta verkligen sant!?

farbror Frej sa...

boende i skottet:

"farbror frej - du är ute och cyklar"

Jag drog förhastade slutsatser pgra den något knapphändiga informationen. Det ska erkännas.

"Huset har 252 lägenheter och 16 lokaler. Bostadsrättsföreningen har ca 200 medlemmar. hyresgästföreningen har 105 medlemmar i huset"

Ska 200 medlemmar tolkas som 200 hushåll? Ska 105 HGF-medlemmar tolkas som motsvarande 105 hushåll? Nej knappast - det adderar ju inte jämt upp med totalantalet 252 hushåll i fastigheten.
Jag undrar hur många HUSHÅLL som är bostadsrätter, jämfört med hur många HUSHÅLL som fortsatt är hyreslägenheter (tills dess att vederbörande flyttar ut - OM han/hon gör det).

Jag antar att röstningen gick igenom ENDAST pgra att ett visst antal resthyresgäster (som själva inte kunde/ville köpa) ändå valde att rösta JA. Har jag uppfattat detta korrekt?

Vad det där med 77 HGF-medlemmar som ivrigt skriver på, så tar jag det med en nypa salt. Upprörda och kamplystna ombildningsivrare ringer på och konfronterar. De flesta av resthyresgästerna vill inte bråka, så man skriver på - för "husfridens skull".

För övrigt tycker jag att en knapp 2/3-dels majoritet (OM köpet nu inte hävs) + hela 16 hyreslokaler, (vars fortsatta fullständiga uthyrning är starkt konjunkturberoende) låter som en misstänkt klen bostadsekonomisk grund att bygga på.

Men det kanske är ett annat, mera långsiktigt bekymmer. Inte något som bekymrar dem som bara snabbt vill köpa, sälja och tjäna ihop en hacka som insats till det stundande villaköpet.

ögonvittne i skottet sa...

se på pajasen farbror frej - gör en massa antaganden (som är helt fel) och sedan klampar han på med sitt politiska dravel... - är du säker på att du inte är johan johansson från linjalen?

Bostadsrättsföreningen har 200 medlemmar och tillika hushåll

Hyresgästföreningen har 105 medlemmar och det är sannolikt färre hushåll eftersom individer och inte hushåll blir medlemmar.

Fastigheten har totalt 252 hyreslägenheter och 16 lokaler. 2 st godkända stämmor med minst 2/3 majoritet har genomförts, varav 1 är klandrad med hjälp av hyresgästföreningen.

3 husåll om totalt 4 personer står bakom klandret av köpstämman

77 medlemmar i hyresgästföreningen, som också bor i huset, protesterade skriftligen mot hyresgästföreningens agerande och stöd för stämningen. Alltså ÖVER 70% av hyresgästföreningens medlemmar i den berörda fastigheten (skottet).

Ändå väljer hgf att gå emot en överväldigande majoritet av sina EGNA MEDLEMMARS VILJA (se ovan).

Det är inte demokrati eller handlande i den andan.

... Men jag antar att hgf och fabulator frej har någon rörig förklaring om att det är det... Eller nåt trams om att man kan googla något.

Faktum kvarstår att de boende i skottet vill ombilda - det har de sagt vid 2 st stämmor.

hgf medlemmar i huset vill inte att hgf skall stämma och klandra stämman.

Ändå gör hgf det. det är alltså inte en fråga om demokrati eller vad de boende eller hgf medlemmarna vill... Utan något annat.

Det är ett övergrepp på demokratin och människors vilja som hgf sysslar med.

ex medlem hgf, skottet sa...

skottet kommer att bli hgf's fall

farbror Frej sa...

Ögonvittnet: "se på pajasen farbror frej".

Det stod och vägde tidigare - men nu har jag bestämt mig. Några kommentarer om ombildningstjafs i enskilda föreningar blir det inte från mig längre. Fortsätt och älta ert inbillade martyrium, och se vart det leder.

Barbro Engman sa...

Ett litet försiktigt påpekande bara eftersom ögonvittnet i Skottet verkar vara osedvanligt noga med att alla fakta ska vara korrekta så kan jag meddela att han/hon har fel när han/hon skriver att "Hyresgästföreningen har 105 medlemmar och det är sannolikt färre hushåll eftersom individer och inte hushåll blir medlemmar".
Om nu rätt ska vara rätt så är det så att Hyresgästföreningen har hushållsmedlemskap.

Anonym sa...

farbror Frej sa...
Ögonvittnet: "se på pajasen farbror frej".

Det stod och vägde tidigare - men nu har jag bestämt mig. Några kommentarer om ombildningstjafs i enskilda föreningar blir det inte från mig längre. Fortsätt och älta ert inbillade martyrium, och se vart det leder.

-------

Det skulle vara på sin plats med en ursäkt nu Farbror Frej.

Boende i Skottet sa...

Barbro Engman sa...
Ett litet försiktigt påpekande bara eftersom ögonvittnet i Skottet verkar vara osedvanligt noga med att alla fakta ska vara korrekta så kan jag meddela att han/hon har fel när han/hon skriver att "Hyresgästföreningen har 105 medlemmar och det är sannolikt färre hushåll eftersom individer och inte hushåll blir medlemmar".
Om nu rätt ska vara rätt så är det så att Hyresgästföreningen har hushållsmedlemskap.
----------

Tack för förtudligandet Barbro!

När du nu ändå svarar så kan du väl fylla på med svar i dessa frågor:

1. Hur ser du på att Hyresgästföreningen kör över 77% av sina medlemmar i den berörda fastigheten - trots att de skriftligen protesterar mot ert agerande?

2. Hur ser du på ett medlemstapp i skottet på nästan 17% på ett år? Är det normalt eller en absolut avvikelse?

3. Hur ställer sig HGF till att en av parterna ni representerar vill ha 50 miljoner i skadestånd från bostadsrättsföreningen (som inte ens äger sitt hus ännu)?

Mvh

Boende i Skottet

Södermalmsbonden sa...

Barbro

Varför tar ni betalt av individer, ibland flera per hushåll - om nu det är hushållet som blir medlem?

Missar ni att ge den informationen?

farbror Frej sa...

Bäste Södermalmsbonde!

Det är väl för sjutton vuxna och myndiga människors egenansvar att ha koll på att inte helt frivilliga utgifter dubbel-betalas i onödan. Eller? Sluta omyndigförklara oss hyresgäster!

Anonym sa...

Barbro skriver en mycket bra blogg och man hade kunnat förvänta sig några kommentarer kring detta... men icke, ombildningsivrarna fortsätter att gå på som man gjort tidigare. Varför skaffar ni er inte en egen blogg där ni kan klappa varandra på ryggen och glädjas över att ni blivit småkapitalister.
Hyresgästföreningen slår vakt om hyresrätten, och det gör de rätt i.
Maggan

Tant Rut sa...

Oj, oj! Nu hettade det till. Inkassering av avgifter från flera i hushållet var en ny pinsamhet som fick Farbror Frej att börja svettas ordentligt. Enligt principen anfall är bästa försvar försöker han nu få signaturen Södermalmsbonde att framstå som korkad.

Det kan hända den bäste att man råkar betala en räkning till facket två gånger. Normalt sett brukar man i sådana fall få tillbaka sina pengar. Tror Hyresgästföreningen att man frivilligt betalar extra? Att man väljer att ge gåvor till Hyresgästföreningen?

Ja, det verkar inte bättre än att Södermalmsbonde upptäckt ytterligare fuffens i Hyresgästföreningen.

Kan du kommentera detta Barbro.

farbror Frej sa...

Tant Rut: "Det kan hända den bäste att man råkar betala en räkning till facket två gånger."

Men det är väl inte riktigt jämförbart, eller hur? Frågan gällde inte ifall en och samma medlem betalde två gånger. Utan ifall två skilda medlemmar betalde var för sig, trots att de bodde ihop i samma bostad.

[sic!] Är man inte övertydlig nog, så kan man ge sig den på att det SKA misstolkas. ;-)

södermalm sa...

och Barbro och hgf lyser med sin frånvaro och uteblivna svar...

Kungsholmen sa...

Men Hyresgästföreningens medlemsregister innehåller väl uppgifter om medlemmarnas adress/ lägenhetsnummer? Det måste vara en smal sak att se om ett hushåll betalat dubbelt.

De hushåll som betalat dubbelt måste självklart ha rätt att få tillbaka sina pengar. Varför går HGF inte ut med den informationen?

farbror Frej sa...

"Varför går HGF inte ut med den informationen?"

Av fjädern blev det en höna. Någon kom med ett påstående - och påståendet blev en sanning. Man VET plötsligt noga besked.

Själv vet jag inte ett jota i frågan. Men jag utgår ifrån mitt sinne för det rimliga, och det kan man komma långt med.

Barbro Engman sa...

Alla som vill bli medlemmar i Hyresgästföreningen fyller i en ansökan. Denna ansökan ligger sedan till grund för betalningen av medlemsavgiften. Vi kan givetvis inte ta ut någon medlemsavgift för någon som inte gjort en ansökan om medlemsskap.
Jag tänker inte kommentera några frågor om Skottet på bloggen. Alla frågor om Skottet kan skickas till Hyresgästföreningen i region Stockholm. De är insatta i ärendet det är inte jag. Jag är inte heller i detalj insatt i ärenden i Göteborg, Umeå, Malmö eller någon annanstans i Sverige. Hyresgästföreningen är stor och vi jobbar lokalt. Om det däremot finns klagomål mot handläggningen av ett visst ärende så går det bra att mejla mig.

Anonym sa...

Ex medlemmen som tror att Skottet blir hgf:s fall har en otrolig märklig världsbild i likhet med alla andra som tror att enskilda bostadsrättsombildningar i Stockholm
är något som folk i allmänhet bryr sig om. Hgf har över en halvmiljon medlemmar! Varför skulle de beröras av det bråk som pågår i Skottet? Alla vet att det finns en massa penningsugna ombildningsivrare på en geografiskt begränsad yta i Stockholms innerstad! I resten av världen går livet i hyresrätt vidare och människor inser hur bra det är att vara medlem i hgf.
Pelle som instämmer med Maggan.

Skottet sa...

Barbro Engman: "Alla som vill bli medlemmar i Hyresgästföreningen fyller i en ansökan. Denna ansökan ligger sedan till grund för betalningen av medlemsavgiften. Vi kan givetvis inte ta ut någon medlemsavgift för någon som inte gjort en ansökan om medlemsskap."

Det är väl självklart att ni inte kan göra det. Men om era säljare - som enbart får provisionslön - säljer på alla i ett hushåll medlemskap - så är det ju rent lurendrejeri!

Det kanske känns tryggare att inte informera sig om vad som pågår i Skottet. Den som inget vet, kan inte heller ställas till ansvar. Eller?

Det är en nonchalant inställning. Mycket tråkigt, Barbro.

Anonym sa...

skottet anklagar nu medlemsvärvare för att skriva in mer en en medlem per hushåll. Hoppas du har bevis för sådana påhopp annars är du en riktig skit.

Sedan kan det ju också vara så att mer än 1 person i ett hushåll väljer att vara med av solidaritetsskäl.
En tanke som pengasuktande egosar brukar ha svårt att förstå

Anonym sa...

Men det är helt otroligt vilken smörja en del håller på med. Lägg av! Människor är väl vuxna och kapabla att ta ställning till om de vill vara medlem i en förening eller inte! Alla som skriver för Skottet är riktiga gnölpellar som är på jakt efter något att tjafsa om. Det är inte svårt att förstå att det blir bråk där.
Roland

Anonym sa...

Ett par snabba råd i affärsmannaskap;
Skottet, se till att ombilda och sedan sälja era lägenheter snabbt.

Gör ett klipp!
Precis som HGF och Barbro Engman gjorde med rosenön.

Gör inte som Farbror Frej då blir ni fast i en hyresetta hela livet...

Obs jag har inget mot farbror frej han lever som han lär och är dessutom smart, kanske lite för smart då ser man ofta hela bilden men missar möjligheterna...

Mvh
Jonas

Go, Skottet, Go! sa...

Anonym: "skottet anklagar nu medlemsvärvare för att skriva in mer en en medlem per hushåll. Hoppas du har bevis för sådana påhopp annars är du en riktig skit."

Intressant? Är den som inte har bevis för sina påhopp en riktig skit? Det faller osökt och med kraft tillbaka på Hyresgästföreningen, som i inlagor till tingsrätten påstår att fullmakter förfalskats - utan att kunna lägga fram några som helst bevis.

Anonym sa...

Jag undrar om alla verkligen fattar att det är frivilligt att vara med i Hyresgästföreningen.

När jag som ung student nyss flyttat in i min första hyreslägenhet avstod jag från att bli medlem. Av ekonomiska skäl. Jag hade inte råd helt enkelt. Varje utgift som inte var absolut nödvändig var man tvungen att avstå ifrån.

Varje gång Hyresgästföreningens representanter knackade på dörren fick de mig att känna mig som en brottsling. Ett tag trodde jag faktiskt att det var lika klandervärt att inte gå med i Hyresgästföreningen som att strunta i att betala TV-licensen.

Visst förekommer det fortfarande påtryckningar från Hyresgästföreningens representanter. Även om jag tycker att de bättrat sig på senare år.

Jag tror många går med för att slippa enträgna dörrknackare. Man får ju i alla fall en del fördelar som juridisk hjälp och diverse rabatter.

De som betalar dubbla medlemskap för att stödja är nog inte särskilt många. Då lägger man nog hellre pengarna på annat. Känns angelägnare att stödja SOS barnbyar i så fall.

Drabbad i skottet sa...

Anonym sa...
Ett par snabba råd i affärsmannaskap;
Skottet, se till att ombilda och sedan sälja era lägenheter snabbt.

Gör ett klipp!
Precis som HGF och Barbro Engman gjorde med rosenön.

Gör inte som Farbror Frej då blir ni fast i en hyresetta hela livet...

Obs jag har inget mot farbror frej han lever som han lär och är dessutom smart, kanske lite för smart då ser man ofta hela bilden men missar möjligheterna...

Mvh
Jonas
-------------

Precis så kommer vi att göra - tjäna storkovan, precis som HGF gjorde med Rosenön.

HGF gör fastighetsklipp och tjänar pengar på hyresgäster. En ödets ironi ;)

Tjohoo! sa...

efter 2 veckor på franska riviäran har jag sett skillnaden mellan hyresrätt och ägarlägenheter.

En är skitig, dåligt skött och ligger på risiga platser.

Den andra är välskött, grannar hälsar på varandra och är exemplariskt skött. Dessutom billigare.

Gissa vilken som är hyresrätten...

Thomas sa...

Visst är det beklämmande att vissa av inläggen här är dåliga och inte knyter an till ämnet - men

Det är också graverande att Barbro och HGF inte kan svarar sina medlemmar på varför man behandlar dem illa och inte respekterar deras vilja i fråga om skottet.

Det är, i mina ögon, ett faktiskt demokratiproblem och ställer frågor på sin spets.

Skall verkligen medlemmarna pengar användas till processer i tingsrätten (med osäker utgång)?

Varför låter man inte medlemmarnas vilja styra i skottet?

Finns det en annan agenda än den man kommunicerar till medlemmarna?

Oavsett - som medlem är det beklämmande och oroande att styrelse kör över min vilja. OCH att man använder mina medlemspengar till att "föra krig" amot boende och hyresgäster ute i husen.

Är det verkligen det man skall ägna sig åt? I fallet skottet verkar det även som om de som representeras är en minst sagt "brokig" skara personer... - en av dem kräver ju faktiskt 50,9 miljoner av sina grannar i skadestånd. Skall HGF stödja sådana tokerier?

Och när nu i princip hela huset meddelat att de vill ombilda (både HGF vänner och bostadsrättsföreningens medlemmar) - skall HGF då verkligen lägga medlemspengar på att försöka köra över deras beslut?

De har ju även en till, ny, giltig ja-stämma.

Vad är fokus egentligen? Är det "verkligen" medlemmarna?

// Thomas, HGF medlem skottet

Anonym sa...

Pampsemester? Barbro borta sedan midsommar. tillbaka?? slutet av augusti? Härligt med 8-10 veckors semester.......

Mvh
Jonas 4 veckor

Barbro Engman sa...

Nä du Jonas. Nog för att det skulle vara härligt med så lång semester men så är det tyvärr inte. Jag ligger lite lågt med bloggandet bara. Du har en viss förkärlek för illvilliga slutsatser, påståenden eller antaganden som jag inte förstår vitsen med. Av någon anledning tycker du till exempel att det är en meningsfull sysselsättning att antyda att jag inte jobbat på flera veckor och att jag kommer tillbaka till jobbet i slutet av augusti. Det blir ju väldigt konstigt för alla de hyresgäster jag talat med, de journalister som ringt eller för de för de jag träffat på seminarium och möten och för exempelvis de jag träffar i
Piteå på tisdag eller på Hyresgästernas dag i Flen nästa söndag osv. Sedan har jag förstås haft semester också, precis som så många andra. Jonas, du skriver ofta den här typen av bloggkommentarer som jag för det mesta inte tycker det är nägon mening att kommentera. Jag tror inte att det är någon mening med att kommentera den här heller för jag tror inte att du är ett dugg intresserad av hur jag förlagt min semester. Du är intresserad av antydningar.
semester.

Anonym sa...

Ber om ursäckt Barbro men tyvär är ju provokationer det enda sättet att få svar från dig....
mvh
Jonas

Jag hade fel!

persson, fd medlem sa...

fast vi i skottet får tydligen inga svar...
Men det är sannolikt därför ni redan tappat 20% av era medlemmar i huset..

Alltså för att ni kör över era medlemmar och medverkar i att de stäms på 50,9 miljoner.

Jag ska i alla fall lämna hgf nu - vägrar vara medlem i en odemokratisk och egoistisk organisation!

Terje sa...

Men Jonas är det riktigt säkert?
Har du provat att ringa?
Eller är det så att du trivs med att provocera och egentligen inte vill ha kontakt?
Terje

Terje sa...

Hejdu Persson
Undrar vem som är egoisten?
Den som vill ombilda för egen personlig vinning eller den som försvarar och vill bevara allas gemensamma möjlighet till en hyresrätt?
Terje

farbror Frej sa...

Persson: "Alltså för att ni kör över era medlemmar och medverkar i att de stäms på 50,9 miljoner."

Vilka stäms? Resthyresgästerna som inte köpte - med/utan HGF-medlemskap? Knappast va? De behöver inte heller oroa sig för stämningsrelaterade hyreshöjningar, eftersom hyresnivåer förhandlas centralt - utan egenpåhittade lokala påslag från hyresvärldens sida.

(Tänk att endast 1 år före det blev tal om ombildning, så tyckte du nog själv att ovanstående princip var OK och rättvis. Jag menar - inte ville du betala via en irreversibel extra hyreshöjning, bara för att hyresvärden privat riskerade få en lagförd stämning på halsen. Det ville du väl inte DÅ, eller hur?)

OM nu flertalet JA-röstande HGF-medlemmar ändå valt att köpa, så förstår jag inte hänvisandet till medlemskapet. Jag menar, då står man ju i begrepp att SÄGA UPP medlemskapet i vilket fall, eller hur? Inkluderat dess bostadspoltiska målsättningar.
Ty, inte vill man som nybliven och högbelånad BR-ägare att hyresrättsbristen ska byggas bort, så mycket det bara går? DÅ sjunker ju BR-priserna (tillgången möter efterfrågan) - kanske under den oamorterade höga lånenivån. Och DET vill man ju inte, eller hur?

Så återigen: varför hänvisa till ett före detta (eller snart före detta) medlemskap, vars målsättningar man inte längre tror på?

Sedan var var dessa JA-röstare ju fullt medveten om HGF:s syn på ombildningsruschen (som ju pågått under ganska många år nu) långt innan ombildningsplanerna på Skottet. Man VISSTE att HGF motsatte sig ombildningar generellt. Ändå valde man att vara medlem tydligen - även EFTER det personliga beslutet att köpa. Var det ärligt?

I en del fall var kanske medlemskapet ett senkommet taktiskt beslut, strax efter det att ombildningsmöjligheten blev känd. Tanken var kanske att om tillräckligt många yrvaket nyblivna HGF-medlemmar ställde sig bakom att köpa, så skulle inte det tjafsas ifall röst-majoriteten eventuellt var diskutabel. Jag vet inte - men tankegången förefaller inte orimlig.

Anonym sa...

Terje
Ledsen men jag tror att en blogg är ett sätt att komunicera och kommentera?

Eller är en blogg bara ett verktyg för envägskomunikation tycker du?

Mvh
Jonas

Terje sa...

Hej Jonas nu slirar du på svaret.
Svara på frågan istället.
Ha en bra söndag.
Vänlig hälsning
Terje

Karin sa...

<<<>>>

Ja det kan man fråga sig, jag ser att ALLA är egoister! Alla ser om för sitt eget bästa, så enkelt är det!
Nu är det ju så att det är fritt fram att ombilda för regeringen har bestämt så!
Om då de flesta boende vill ha det så, så måste även HGF acceptera det. De som vill bo kvar i hyresrätt, kan så göra. ALLTSÅ FRITT FRAM FÖR ALLA BOENDE ATT GÖRA SOM DE PASSAR DEM BÄST!
Enkelt va?
Fattar inte varför man ska "bråka" och ställa till det, när majoriteten bestämt att det blir ombildning!
Att folk väljer olika och en del vill vara hyresgäster, måste man också acceptera och sen göra det bästa av situationen.
Själv tror jag ju att det blir mycket bättre boende i ombildade fastigheter!

Karin

Anonym sa...

Ja oftast vinner man på att köpa, se bara inlägget tidigare från Ringen:

Anonym sa...
Ja verkligen, jag bor i Ringen och är så besviken att jag inte köpte, har nästan 10.000 i hyra och har grannar som sålt och gjort enorm vinst och köpt hus för dom pengarna.
Men är huvudet dumt, så får man stå sitt kast...hyran bara höjs och höjs. Snart har jag inte råd att bo kvar!

farbror Frej sa...

Karin: "Alla ser om för sitt eget bästa, så enkelt är det!"

Jo, men konsekvenserna av en sådan livsfilosofi, blir allt annat än "enkelt" att förhålla sig till. Och det är en återkommande historisk sanning att fundera över.

Karin: "De som vill bo kvar i hyresrätt, kan så göra. ALLTSÅ FRITT FRAM FÖR ALLA BOENDE ATT GÖRA SOM DE PASSAR DEM BÄST!
Enkelt va?"

Nej, inte så enkelt. Problemet är att en minskande minoritet ombildare i Stockholm, är så intresserade av att förvalta det gemensamma långsiktiga intresset; nämligen fastigheten.

En växande majoritet ombildare vill mycket hellre koncentrera sig på det indeviduella kortsiktiga intresset. Man vill se hägrande indeviduella möjligheter att kunna låna på värdeökningen, och man vill kunna göra ombildningen till en indeviduell språngbräda inför villaköpet m.m.

Inte så mycket om det "långsiktigt gemensamma" alltså.

Vilket kommer få framtida konsekvenser iform av allt mer sårbara och krisande föreningsekonomier. Styrelse/kassör-uppdrag blir en allt hetare potatis som man i ännu högre grad än i dag, helst vill undvika/säga upp/skicka vidare så fort så möjligt. Ovan sagda kan förväntas sätta ytterligare press på resthyresgästerna - då en försäljning av deras bostäder, enklast och snabbast kan inbringa pengar till bostadsrättsföreningen.

Representerar denna alltmer instabila situation ökade möjligheter att vara den ideale hyresvärden? Knappast.

Vad sedan Nej-röstarna beträffar: Idealet var väl 100% röstuppslutning för Ja vid köpestämman, eller hur? Så eventuella resthyresgäster blir något som man lag-nödtvunget måste hantera.

Att sedan en del enskilda ombildare verkligen har en positiv och välkommnande syn på resthyresgäster, beror huvudsakligen på att de inte förstår sig på förenings- och fastighetsekonomi - i kombination med att man helt enkelt inte kan föreställa sig en framtid där prisvärderingarna inte längre stiger. Tids nog blir det annat ljud i skällan.

farbror Frej sa...

Anonym: "jag bor i Ringen och är så besviken att jag inte köpte, har nästan 10.000 i hyra och har grannar som sålt och gjort enorm vinst och köpt hus för dom pengarna."

Återigen handlar det inte främst om att förvalta något gemensamt med sitt köp. Det handlar om indeviduella bostadskarriärer. Men är sådana medlemmar en stabil grund att bygga en förening på?
Nu kan jag nästa höra det fiktiva svaret "Jag skiter i att förvalta det gemensamma - jag kunde ha sålt vinst. Fattaru!!!". Tillbaks till pudelns kärna alltså.

Anonym: "Men är huvudet dumt, så får man stå sitt kast...hyran bara höjs och höjs. Snart har jag inte råd att bo kvar!"

Youtube-sök "Höjda avgifter väntas för boende i Ringen".

Karin sa...

Att sälja och tjäna pengar är det självklart många som vill och ser det som sin största affär, att kunna köpa hus m.m. Men det kommer ju nya eldsjälar som tar över och köpt för ett "högt" pris. De vill ju verkligen att det ska vara ett bra område och gör allt för att det ska bli bra!
Så en bra styrelse kommer det att finnas.
Så jag kan förstå att de som inte köpt ångrar sig enormt, när de ser hur billigt boende bostadsrättsägarna har.

Karin

Anonym sa...

Ja avgiften i Ringen ska höjas, men fortfarande blir avgiften väldigt väldigt låg...Jämför med att hyra...

farbror Frej sa...

Karin: "Men det kommer ju nya eldsjälar som tar över och köpt för ett "högt" pris"

Förre moderate partiledaren samt nuvarande riksgäldschefen Bo Lundgren kände för någon månad, inget behov att skriva "högt" inom citations-tecken. Han sa istället rent ut att "vi har idiotiska priser i Stockholms innerstad" (googla). Och man kan väl knappast misstänka honom för att vara principiellt emot ombildningar.

Nu menar man kanske att det var priserna på öppna marknaden som avsågs. Men de lägre ombildningspriserna är ju inte tillgängliga för de "nya eldsjälar som tar över", eller hur?

Karin: "De vill ju verkligen att det ska vara ett bra område och gör allt för att det ska bli bra!"

Jag tänkte mest på den långsiktiga föreningsekonomin. Inte på det kortsiktigt ombytliga förhållandet mellan grannarna, så länge prisvärderingarna fortsatt stiger.

Att sedan önsketänka sig en framtid kostar varken pengar, energi eller försakelse. Ett faktiskt förverkligande av samma framtid därimot förutsätter goda utgångsförutsättningar, kunskap, planering, beslutsam vilja samt att överoptimistiska gissningar och antaganden reduceras till ett minimum. Jag ser väldigt lite av detta i främst Stockholms bostadsrättsmarknad år 2010.

Andreas sa...

Folk gör "bostadskarriär" både inom hyresrätt och bostadsrätt.

Vissa är inte intresserade av detta utan är mer måna om att långsiktigt verka inom sitt bostadsområde. Alla typer finns både i bostadsrättsföreningar och i hyreshus.

Jag har dock svårt att se någon hävda med någon större seriositet att hyreshus har en större nytta av den "långsiktiga boenden" än bostadsrättsföreningen.

Eldsjälar i hyresrättsområden är snarare undantag än regel, i bostadsrättsföreningar ser förhållandet kanske inte direkt omvänt ut, men är betydligt mer vanligt förekommande.

För att inte prata om skillnaden i vad de boende har möjlighet att påverka i ett bostadsrättsområde.

Om du gav alla boende i en hyresfastighet en möjlighet att antingen få bo billigare i samma fastighet eller få en möjlighet att flytta till ett "mer attraktivt" boende så är jag övertygad om att majoriteten skulle nappa (säg, minst 2 tredjedelar?) och vissa skulle passa på att flytta till det där mer attraktiva boendet som kanske de gått och suktat efter, eller planerat för sen tidigare eller bara drömt om. Majoriteten skulle dock säkerligen nöja sig med att bo kvar med lägre kostnader på sikt.

Sen må det vara orättvist mot de som inte får samma chans, men alla i hyreslägenheter i Stockholms allmännytta HAR haft samma chans. Och alla som vill pungslå enskilda människor som ser till sitt eget och sin familjs intresse i första hand behöver nog vakna upp och inse verkligheten.

Att prata om osolidariska handlingar, profit-tänk, orealistiska drömmar, uppblåsta ekonomiska scenarion "på sikt" osv, det spelar liksom ingen roll. Hajar ni inte det? Verkligen? Det gör bara folk försvarsinriktade och så vill de bemöta kritiken för sitt handlande. Det främjar inte på något som helst vis den övergripande debatten om lämpliga boendeformer, bostadsekonomi, marknadsutveckling eller vad det nu må vara för parameter som man vill dra in i det hela.

Kritiken mot ombildningar måste börja föras på ett annat vis om ni vill få någon som helst gehör för den, annars kommer detta pajkastande fortsätta i all evighet och inte leda till något annat än fortsatt smutskastande av bostadsrättsföreningar rent generellt och svar från enskilda ombildade brf-ägare.

Tove sa...

Nej, precis som Andreas säger så kommer aldrig smutskastningen att upphöra, om det fortsätter på samma vis.
Finns några "eldsjälar" i båda lägren!
Spelar ingen roll vad ena lägret eller andra lägret säger, folk kommer ändå göra som dom vill!
Tack för ordet!

Tove

Petra sa...

Terje Gunnarson sa...
Hejdu Persson
Undrar vem som är egoisten?
Den som vill ombilda för egen personlig vinning eller den som försvarar och vill bevara allas gemensamma möjlighet till en hyresrätt

---------

Terje - det där har DU BETALT för att säga. Spela inte nobel och altruistisk.

Det är ingen naturlag att alla ska bo i hyresrätt. Det vet du och det vet alla de som du klappar på huvudet.

Därtill har ju även NI (HGF) kommit fram till att det är DYRARE i hyresrätten än i bostadsrätten. varför tiger ni om det?

Och varför lyckas ni inte få ur er analysen på de nya hyressystemen? Det borde du ägna all din tid åt nu - istället för att ge dig på ombildningarna.

Nå? vart är analysen över Stockholmsmodellen (som du skulle gjort innan du beslutade om den).

Daniel sa...

Fabulator Frej

Vid inte mindre än två tillfällen har skottet röstat ja till ombildning.

ena gången 69% och andra gången 71%. Ändå är HGf där och stödjer rättshaverister att stämma

..för att det ligger i HGF målbild.

Men det är INTE i linje med de boendes vilja.
Det är INTE i linje med vad HGF medlemmar i huset vill
och det är INTE i linje med vad den politiska majoriteten vill
Det är INTE (lekmannagissning) vad tingsrätten skall jobba med. Rättshaverister och politik alltså.

HGF har ju sina löner och fallskärmar utifrån medlemsbas och förhandlingsmonopolet av hyror.

KLART att man motverkar ombildningarna! ... men den sura verkligheten är att det är för egen makt och egen kassa man gör det

Inte för alla de som behöver bostad.

Anhängare med insyn sa...

P-O Brogren hjälpte sin son att ombilda till Bostadsrätt i snobbiga danderyd

... det är skillnad på medlemmar och kanslianställda tydligen...

farbror Frej sa...

Andreas: "Jag har dock svårt att se någon hävda med någon större seriositet att hyreshus har en större nytta av den "långsiktiga boenden" än bostadsrättsföreningen."

Om hyresgästen bor kvar långsiktigt eller inte, spelar liten/ingen roll för hyresvärden (undantaget orter med ett markant HR-överskott). Dessutom så sköts ju det administration, skötsel och fastighetsekonomi helt oberoende av hyresgästernas engagemang, eller om dessa flyttar eller bor kvar.

Andreas: "För att inte prata om skillnaden i vad de boende har möjlighet att påverka i ett bostadsrättsområde."

Om man verkligen vill påverka och snickra/fixa med sitt boende, så ska man hellre flytta till en äldre villa med ett visst renoveringsbehov - och helst helt/delvis angränsat med lite allmänningsmark runt tomten. DÅ finns det rikliga möjligheter att fixa och dona helt ifred.

Men att snacka om att påverka/renovera i lilla BR-lägenheten inne i stan känns rätt överreklamerat. Ja menar - fixa tapeter, golv och kök m.m. är ju gjort på några enstaka veckor. Sedan dröjer det 15-30 år innan det är dags igen. Och flytta runt med nya möbler och stajla om kan man göra i en hyresrätt också.
Och att påverka via föreningsmötena förutsätter att vederbörande överhuvudtaget är intresserad av att komma. Och att flertalet passiva medlemmar har mer än en enda prioritet i skallen: månadsavgiften får inte höjas "no matter what".

Andreas: "Majoriteten skulle dock säkerligen nöja sig med att bo kvar med lägre kostnader på sikt."

Dina (och deras) slutsatser bygger på antaganden, baserat utifrån att prisutvecklingen de senaste 12-13 åren, fortsatt ska hålla i sig även i framledes. Och att det amorteras seriöst på fastighetslånet, såväl som på de egna bolånen.

Men en lånefinansierad bovärde-ökning kan omöjligen stiga brantare än reallönenivåerna, hur länge som helst. Och när priserna till slut når en "permanent högplatå", så vill både banker och bolåneintressenter ta större höjd för nedåtrisken. Bolåneintressenten börjar pruta och buda negativt. Varken bank eller kund vill ligga 10-15% permanent ifrån negativt kapital. Och så är prisraset igång...

Andreas: "Att prata om osolidariska handlingar, profit-tänk, orealistiska drömmar, uppblåsta ekonomiska scenarion "på sikt" osv, det spelar liksom ingen roll. Hajar ni inte det? Verkligen? Det gör bara folk försvarsinriktade..."

Du har rätt när det gäller att försöka övertyga om att det oamorteringsbara livstidslånet innebär en långt större risk än vad den högbelånade riktigt kan föreställa sig. En risk som dessutom ökar "på sikt" - snarare än minskar.

Men jag är ointresserad av att omvända "Homo Bostadrätt" (googla). DET är en omöjlig uppgift. Det måste den framtida verkligheten självt göra. Jag vill bara framföra hur jag ser på saken. Men jag kan villigt erkänna att jag samtidigt triggas av brackigheten, uppblåstheten och/eller aningslösheten hos många "på pappret-rika" BR-innehavare - inte minst många av de som besöker denna blogg.

farbror Frej sa...

Anhängare med insyn: "P-O Brogren hjälpte sin son att ombilda till Bostadsrätt i snobbiga danderyd."

Vid en ombildning får man allt serverat från start till mål, inklusive bank-kontakt via ombildningskonsulten. Vilken ytterligare "hjälp" behöver man egentligen för att genomföra ett köp?

Det låter mer sannolikt att den sedan många år fullt myndige sonen hade en egen vilja, oberoende av vad farsgubben tyckte. Men du (med insyn) anser dig säkert bättre.

Sussi sa...

Ja du Farbror Frej, allt ditt snack är också bara "ditt" antagande!
Jag är i alla fall överlycklig som ny bostadsrättsägare, det kan ingen ta ifrån mig!
Om ett år ungefär bor jag i ett hus och någon ny lycklig ägare bor i min fina lägenhet.
Slutet gott allting gott!

farbror Frej sa...

Sussi: "Ja du Farbror Frej, allt ditt snack är också bara "ditt" antagande!"

För anhängaren av en irrationell magistyrd uppfattning i saken, så kan invändningar alltid avfärdas på det enkla sättet. Men för anhängaren av rationalitet, orsak och verkan, cykliska förlopp och historiska jämförelser och lärdommar, så blir saken mer komplicerad. Det blir då något som man måste undersöka.

Sussi: "Jag är i alla fall överlycklig som ny bostadsrättsägare, det kan ingen ta ifrån mig!"

Men nu handlar det inte främst om dig och din lycka, utan om hur vi/samhället ska lösa bostadssituationen i Stockholm för de inflyttande, samt för det uppväxande släktet.

Det är också ett växande problem att en allt större andel av inkomsten ska vara uppbundet i murbruk och plankor, snarare än i mer samhällsnyttiga ting, samt i övrig konsumtion som mer effektivt kan få hjulen att snurra.

farbror Frej sa...

Googla "Så mycket kostar bostadsbubblan" (Affärsvärlden).

Citat: "Enligt en studie av ECB som omfattade 18 industriländer är den svenska bostadsmarknaden den mest övervärderade."

BKN (Statens bostadskreditnämnd) konstaterar "att hushållen är sårbara på flera sätt:

1.Skuldsättningen i förhållande till bostädernas värde ökar. Idag är belåningsgraden 46 procent av bostadsvärdet, 15 procent mer än vid 1990-talskrisen.

2. Skuldernas relation till den disponibla inkomsten uppgår till 156 procent. Den högsta nivån hittills. Under 1990 var den 116 procent.

3. Hushållen plockar ut allt mer kapital ur bostaden genom att låna till annat än bostadsinvesteringar. Endast 45 av 130 miljarder kronor har använts specifikt till bostaden. Resten till andra saker.

När bostadsbubblan ska spricka kan BKN inte fastslå exakt. Men sannolikheten att den inträffar de närmaste åren är överhängande, menar man."

Sussi sa...

För mig handlar det OM MIG! jag ser om min framtid.Ett hus som jag knappt behöver belåna är bra! Min ekonomi blir trygg och jag har billigt boende. Billigare än jag någonsin skulle ha i hyresrätt + att jag ganska snart är helt skuldfri! Kan man få det bättre? Mitt svar är Nej!
Jag kommer att ha råd med resor, ny kyl,frys eller tvättmaskin om det behövs, kommer ha råd att förbättra mitt boende medan värdet på mitt hus bara stiger och stiger...Snacka om bra pensionsförsäkring!
Sen kan du ju försöka lösa bostadssituationen i Stockholm.
En tung uppgift!

Sussi

Det är 2010! sa...

Terje Gunnarson sa...
Dubbelsuck ombildning ger inte valfrihet.
De som köper har valt men sen är det slut på valfriheten.
Terje
------

Minst sagt en gubbig och unken inställning till boende och folks livsval.

Whats next? Tvångsanslutning till HGF och planekonomi?

Stina sa...

farbror Frej sa...

Vem är du att sätta dig till doms över folks val av boendeform? ta av dig de djupröda glasögonen och försök se litet nyktert på frågan.

Katastrofal bostadsbrist i Stockholm. Genom utförsäljningarna kan man bygga nytt.

Något som HGF absolut inte hjälpt till med. Deras uppgift är att skydda egen makt och egna pengar. - INTE att lösa boendefrågan... även om de vill få det att låta så.

Men återigen - VEM är du att bestämma över vart folk ska bo och hur de skall tycka?

Du är BARA en scharlatan och en besserwisser.

Fråga från publiken sa...

Farbror frej - får du betalt per timme för att "stötta hgf" på bloggen eller är det som HGF medlemsvärvare - bara betalt på komission? Alltså per inlägg?

// undrande HGF:are

Anonym sa...

Terje
Du skrev;

Men Jonas är det riktigt säkert?
Har du provat att ringa?
Eller är det så att du trivs med att provocera och egentligen inte vill ha kontakt?
Terje

1. Ja 2. Nej 3 Nej
Svar nog för dig eller är de för rAKT PÅ SAK OCH INTE FLUMMIGA?


Nå är en blogg till för komunikation eller är det envägskommunikation???
Mvh
jonas

farbror Frej sa...

Sussi: "+ att jag ganska snart är helt skuldfri!"

Kul för dig - men ditt exempel är inte representativt för de som köpt de senaste åren i Stockholm. Och därmed ointressant att kommentera vidare. Det är prisras-relaterade faktorer som intresserar mig. De blir mer och mer uppenbara.

Stina: "Vem är du att sätta dig till doms över folks val av boendeform?"

Du mot-argumenterar inte mina argument - du reagerar känslomässigt och svepande. Vad bostadsrätten som boendeform beträffar så har den funnits i vårt land i över 100 år, och den kommer troligen att finnas kvar i ytterligare 100+ år till. Det är inte det saken gäller.

Stina: "Genom utförsäljningarna kan man bygga nytt."

Vad man KAN och vad man GÖR är två skilda saker. Andelen hyresrätter i Stockholm har stadigt sjunkigt i reella tal. Och nybyggda förstahandskontrakt har varken unga eller pensionärer råda att bo i. Men eftersom det inte byggs tillräckligt så är hyrorna inte höga nog, enligt receptet.

Ur publiken: "Farbror frej - får du betalt per timme..."

Jag tycker bara att det är kul. Det går i perioder. Lugn - jag tröttnar snart nog. ;-)

中文 sa...

德特對話

Rätt skall vara rätt sa...

Terje Gunnarson sa...
Men Jonas är det riktigt säkert?
Har du provat att ringa?
Eller är det så att du trivs med att provocera och egentligen inte vill ha kontakt?
Terje
-----------

Terje - Du menar som ni INTE gjorde med Brf Lådkameran, Brf Skottet och Brf Ånghästen..

alltså kontaktade dem innan ni slängde in onödiga stämningar i tingsrätten.... - och som god sed bjuder - Man kontaktar motparten först.

Kastar Terje sten i glas(hyres)hus igen?

Kvarnen sa...

Farbror Frej - Vår tids Don Quijote.

Slåss måt overkliga faror, målar en egen omvärldsbild och drar på med yviga och svepande förklaringar.

Andreas sa...

Farbror frej:
Om hyresgästen bor kvar långsiktigt eller inte, spelar liten/ingen roll för hyresvärden (undantaget orter med ett markant HR-överskott). Dessutom så sköts ju det administration, skötsel och fastighetsekonomi helt oberoende av hyresgästernas engagemang, eller om dessa flyttar eller bor kvar.
Pratar vi enskilda hyresgäster alternativt brf-medlemmar så spelar det ingen roll oavsett boendeform. I stort sett alla BRF idag använder någon form av förvaltare (om de inte hör till undantagen som är mycket små) så att förvaltningsbiten skulle skilja sig nämnvärt mellan hyresrätt och bostadsrätt köper jag inte. Däremot inflytandet över vad fokus ska ligga på, där en förening kan fokusera helt och hållet på sitt eget område istället för att vara en del av en större kaka. Det finns en anledning till att det mest vanligt förekommande är att närområdet får ett uppsving efter t ex en ombildning.


Om man verkligen vill påverka och snickra/fixa med sitt boende, så ska man hellre flytta till en äldre villa med ett visst renoveringsbehov - och helst helt/delvis angränsat med lite allmänningsmark runt tomten. DÅ finns det rikliga möjligheter att fixa och dona helt ifred.

Men att snacka om att påverka/renovera i lilla BR-lägenheten inne i stan känns rätt överreklamerat. Ja menar - fixa tapeter, golv och kök m.m. är ju gjort på några enstaka veckor. Sedan dröjer det 15-30 år innan det är dags igen. Och flytta runt med nya möbler och stajla om kan man göra i en hyresrätt också.
Och att påverka via föreningsmötena förutsätter att vederbörande överhuvudtaget är intresserad av att komma. Och att flertalet passiva medlemmar har mer än en enda prioritet i skallen: månadsavgiften får inte höjas "no matter what".

Så för att inflytandet över sin egen boendemiljö är ÄNNU större om man bor i villa, så är den inte större i BR än HR? Vilket såsigt resonemang. Dessutom syftade jag ursprungligen inte på renoveringar i respektive lägenhet, utan påverkan på området som man får ett direkt inflytande över. Att du inte har mycket till övers för föreningsformer får stå för dig. Faktum kvarstår att inflytandet är mångt mycket större om man nu vill engagera sig, vilket man är mer benägen att vilja när engagemanget leder till mer konkreta saker, och att man kan se någon form av återbetalning på engagemanget man lägger ner. De som inte orkar/vill bry sig, där förändras inte situationen nämnvärt, förutom att de får ta del av det positiva som deras grannar gör. (Istället för att det gagnar en profitsökande hyresvärd).


Dina (och deras) slutsatser bygger på antaganden, baserat utifrån att prisutvecklingen de senaste 12-13 åren, fortsatt ska hålla i sig även i framledes. Och att det amorteras seriöst på fastighetslånet, såväl som på de egna bolånen.
Jaha? Dina slutsatser bygger på andra antaganden, som jag ser som mindre sannolika. Inget nytt under solen där heller.

Anonym sa...

Ja det är helt klart endast Farbror frejs egna antagande, ingenting annat.

anna sa...

Till barbro: håller med om att debatten ibland hakar upp sig i samma hjulspår speciellt ombildningsfrågan och ofta är det innerstan det handlar mest om. Jag bor själv i sthlm, men i förorten där det pågick en jättejobbig ombildningsprocess förra året. farbror frej, håller inte med om allt men mycket och bra att du har ork att debattera. när det gäller er som inte tycker terje och barbro svarar -de har svarat massor av gånger på liknande frågor, inte undra på om de tröttnar ibland.
När det gäller ombildningsprocesser istort(nu tjatar och återupprepar jag mig med)så sliter det oerhört på folk. Det blir alltid två läger och många blir besvikna oavsett om ja el nejsidan vinner. Kom heller inte och snacka om den sk valfriheten -det finns faktiskt folk som är nöjda med sin hyresvärd och inte vill byta ut den. Nej, folk mår alldeles för dåligt i processernas gång, bara det talar för den dumma iden att dra igång det och vi behöver behålla de få hyresrätter vi har. Sen är det inte partipolitiskt bundet att va ja el nejsägare.
Det ska väl komma fler undersökningar kring senaste årens ombildningar har jag hört.

anna sa...

Till stina. Du skrev detta till en skribent : "Vem är du att sätta dig till doms över folks val av boendeform?"

Nej, ingen ska väl sätta sig mot en annans val av boendeform,men det är ju lite så med ombildningarna. Vi som trivs med hyresrätt och nuvarande värd(ej intresserad av att byta värd) blir ju väldigt jagade av de som vill ombilda. Allt för att få ihop så många jaröster som möjligt. Jag kan förstå det till viss del, men inte när det går till som det gör på många ställen med ytterst lite information och ej svar på frågor innan köpstämma. Påringning till släktingar och intensiv dörrknackning och fullmaktsinsamlande. Nej, visst ska var och en få välja boendeform men inte via ombildningar som får folk att må så himla dåligt. Tyvärr räcker nog inte detta fält för att skriva om alla mina erfarenheter kring detta det senaste året. (snart 2 år)

anna sa...

Vi vart ju kvar i allmännyttan och det är jag väldigt glad för. Men det finns de som är sura fortfarande för att det inte blev brf. Sen är det några som undrar om det går att dra igång igen. Det hoppas jag inte, men är det nån som vet. Om värden sagt nej, går det ändå att försöka igen om några år?
En annan sak gällande bostadsdebatten, skb -ett kooperativ -mellanting mellan hr och br diskuteras aldrig. känner folk till det?

Anna Persson sa...

anna sa...
Vi vart ju kvar i allmännyttan och det är jag väldigt glad för. Men det finns de som är sura fortfarande för att det inte blev brf. Sen är det några som undrar om det går att dra igång igen. Det hoppas jag inte, men är det nån som vet. Om värden sagt nej, går det ändå att försöka igen om några år?
En annan sak gällande bostadsdebatten, skb -ett kooperativ -mellanting mellan hr och br diskuteras aldrig. känner folk till det?
------

Och vad är så bra med allmännyttan om man får fråga?

Dyra och misskötta bostäder... - vad är det som är så bra med det?

Johan Johansson sa...

Ombildning är den enskilt största insatsen man kan göra för att öka sitt välstång och få lägre boendekostnader.

Hur kan någon vettig människa vara emot det?

farbror Frej sa...

Anna P: "Dyra och misskötta bostäder... - vad är det som är så bra med det?"

Ja, om ovanstående vore en korrekt beskrivning på samtliga hyresfastigheter i hela landet, så vore ju HR-kramarnas inställning fullständigt obegriplig.

Själv bor jag i en attraktiv hyresetta i gamla Råsunda, med glada barn på gården och mindre än 100 meter till tunnelbanan, Coop och gamla Filmstaden. För det betalar jag 2150 kr/mån, med full service och inplanerat underhåll 2012/2020.

En tre-fyra stenkast från min bostad såldes en några enstaka kvadrat större BR-etta för 1.4 miljoner på öppna marknaden. Månadsavgiften var endast något lägre; 1900 kr/mån.

SEB 2.9% am-fritt: 4400 kr
SEB 5.5% am-fritt: 6200 kr
SEB 5.5% 30år am: 9300 kr

Jag skulle lätt kunna casha 30% i insats, men nej tack; jag skulle inte vilja ta i ovanstående objekt med en tång ens än gång.
Och nekat ett ombildningserbjudande på en tidigare adress har jag redan gjort. Av ren princip - det ska inte ombildas när det samtidigt är en sådan brist på hyresrätter.

Anonym sa...

Farbror frej alla verka vara emot dig.......men ensam är stark eller?
Mvh
Jonas

Thomas Wallin sa...

Farbror Frej

Vad har (ditt förorts-) läge att göra med skötseln och kostnaden på fastigheten?

Det enda läget gör, med nya hyressystemet, är att göra den dyrare.

Skilj på äpplen och päron tack.

Johanna sa...

Valfrihet är väl vad majoriteten av de boende VILL?! sen de som är kvar som hyresgäster blir det inte någon skillnad...Bara att det blir en ny hyresvärd och området rustas upp.
Varför klaga på det? Förstår dig inte riktigt Terje, tycker faktiskt att du verkar ganska bitter och vill döma att om bildarna inte alls blir några bra hyresvärdar!
Sämre kan det inte bli i alla fall, det är jag övertygad om.
Klart att ni mister några medlemmar, kanske är det de som är haken?

Johanna

farbror Frej sa...

Jonas: "alla verka vara emot dig.......men ensam är stark eller?"

Om du läser de bostadsrelaterade artikelkommentarerna på e24.se och di.se, är situationen nästan den omvända.

Thomas: "Vad har (ditt förorts-) läge att göra med skötseln och kostnaden på fastigheten?"

Jag kommenterade det generaliserande omdömmet om hyresfastigheters dåliga skötsel genom att hänvisa till ett exempel på det motsatta. Sedan jämförde jag med hyr dyrt ett 1.4 miljoners lån kunde bli - just med hänvisning till Anna P:s underförstådda åsikt att BR alltid betyder billigare.

Lottie-Ann sa...

A propos Terjes förslag om att Jonas ska ringa till Barbro och framföra sitt missnöje.

Som någon klok person sa så ska man inte kasta sten i glashus. HGF kontaktade aldrig bostadsrättsföreningarna innan de stämde.

Att inte göra det strider självfallet mot "god sed". Men det strider också mot vad HGF på riksnivå beslutat om. Motparten ska alltid kontaktas innan.

Det har falerat och det är pinsamt. Och någon förklaring har vi inte fått, varken av Barbro, av Terje eller av chefsjuristen. Varför?

En ursäkt borde ni kosta på er.

Kom igen nu, Barbro! Bekräfta åtminstone att de gemensamma riktlinjerna för juridik ska följas, utan undantag.

anna sa...

Jag bor hos en hyresvärd där det mesta sköts alldeles utmärkt. har bott hos andra värdar tidigare där det varit ok, men här är det bra.

sen till jonas, jag vet att många håller med farbror Frej men orkar inte vara med i debatten. Är eg själv trött på att debattera denna fråga,men den är viktig.

Många undrar hur man kan vara emot en så bra affär, då undrar jag varför är det så himla svårt att förstå att det finns vi som ser hyresrätten som en utmärkt boendeform?
Dessutom var det i gårdagens aktuellt unga personer som just efterfrågar hyresrätter!!

Anonym sa...

haha farbror frej på di är kommentreran inte alls det omvända. men det finns två läger hr och br boende....
mvh
jonas

Anonym sa...

Jodu andreas hur seriöst är det att ta det som vi tillsammans arbetat fram under många decennier, bara för att i ivern att fylla sin egen penningpung (tror ni) och därmed förstöra för framtidens ungdomar. Har inte du själv fått din lägenhet genom allmännyttan? Hur har du tänkt dig att framtidens ungdomar ska få sina lägenheter? detta kallar jag OSERIÖST! och ett agerande som en tvättäkta bölare. Ett agerande liknande det simpla tjuvar har. Demokratin är död! Leve demokratin.