17 november 2010

Money, money, money, must be funny in the rich man's world


Lång blogg i tre delar:

1. Fest i karusellerna
2. Wallenstam på festhumör?
3. Från vilken planet kommer Svenska Bostäder?


1. FEST I KARUSELLERNA
Bolånerallyt håller i sig. Skuldbördan växer men bostadsmarknadens krasch låter vänta på sig kan man läsa i Fastighetsnytt idag. Hushållen ökade under tredje kvartalet 2010 sina lån i bank och bostadsinstitut med 53 miljarder kronor. Det är det högsta värdet som noterats under ett tredje kvartal.

Detta kallas av någon obegriplig anledning lånefest. Någon måste uppenbarligen vara på festhumör. I dagens DN kallas det lånekarusell vilket ändå antyder att det är en något turbulent fest.

Ett något nedtonat festhumör kan man förmodligen hitta hos både de ekonomer som bekymrar sig för vådorna av detta festande och de som inte är inbjuden att delta i något firande eller karusellåkande. För det som håller uppe bostadspriserna och håller liv i bolånerallyt är förutom de låga räntorna den tilltagande bostadsbristen och det låga byggandet. Så den dagen byggandet tar sig och folk börjar få tak över huvudet så går festande mot sitt slut. Fast å andra sidan kommer då nya grupper att ha anledning att fixa fest.

Jag tycker att det är oerhört märkligt att detta tillstånd av ökande bostadsbrist och ökade bostadspriser beskrivs i så positiva ordalag. ”Hushållen positiva - tror på ökade bostadspriser”, brukar vara en återkommande rubrik i tidningarna.

Inga svarta rubriker om alla som inte har en tillstymmelse till chans att vare sig köpa eller hyra. Så länge bostadspriserna hålls uppe av bostadsbristen måste några stå utanför bostadsmarknaden. Det är det som håller igång festen.

2. WALLENSTAM PÅ FESTHUMÖR
I gårdagens DN framstod Wallenstam som den nye härföraren för byggandet av hyresrätter (artikel ej på nätet). Dyra som sjutton visserligen men de menade att hyresrätten går mot en ny vår. Idag kan man läsa att samma Wallenstam sålt ett hyreshus för ombildning till bostadsrätt för det facila priset av 68 000 kr/kvm. Nytt rekord.

3. FRÅN VILKEN PLANET KOMMER SVENSKA BOSTÄDER

Svenska Bostäder i Stockholm är ett bolag med ekonomiska muskler. Ett av allmännyttans flaggskepp när det kommer till finansiell styrka. Rika som troll efter att ha sålt mängder av hyresrätter. Svenska Bostäder ensamt har säkert bidragit stort till bolånefesten och karusellåkandet men också kastat ut några av sina hyresgäster mitt i åkandet. Nu vill de att hyresgästerna ska hosta upp ännu mera pengar och kräver 4,3 procent i höjning. Nytt rekord i Stockholm.

Som grund för sitt yrkande, hänvisar Svenska bostäder till den nya lagstiftningen som kräver att de allmännyttiga bostadsbolagen ska drivas affärsmässigt. Man tror inte sina öron! Från vilken planet har Svenska Bostäder kommit infarande?

Här får Svenska Bostäder lite gratis läsanvisningar om hur regeringen resonerade inför den nya lagen.

På sid 44 i propositionen konstaterar regeringen ”de kommunala bostadsföretagen har under lång tid varit tvungna att iaktta ett affärsmässigt förhållningssätt, eftersom dessa företag inte längre får några särskilda statliga subventioner eller fördelaktiga villkor”.

Bolagen får en alldeles särskild lag för att deras affärsmässighet ska vara en annan. De är nämligen allmännyttiga och har ett samhällsuppdrag.

I propositionen motiveras denna särskilda affärsmässighet med att dessa företag annars kan
• ”reduceras till att enbart ha vinstmaximering som mål. Något motiv för en kommun att vare sig bilda eller äga ett sådant företag finns inte…”.
• ”inte tillkommit för att skapa vinster, utan för att tillgodose ett allmännyttigt ändamål. I den meningen är det allmännyttiga syftet överordnat andra aspekter…”.

Bakgrunden till detta är (prop 2009/10:185, sid 48):

1. Att prissättning är särskilt reglerad genom hyreslag och hyresförhandlingslag
2. Att investeringar sker på mycket lång sikt vilket kräver ett långsiktigt förhåll-ningssätt
3. Att företagen har ett lagstadgat krav på konsumentinflytande
4. Att företagen lyder under särskilda regler om värdeöverföring
5. Samt att företagen har ett samhällsuppdrag

Jag tycker att Svenska Bostäder uppvisar ett stort mått av fräckhet.

De hade lika gärna kunnat säga att ”vi är redan affärsmässiga precis som regeringen skriver. Vi har ett samhällsuppdrag, vi ska erbjuda hyresgästerna inflytande och det allmännyttiga uppdrag vi har är för oss alltid överordnat. Vi har en stark ekonomi och vi kommer därför inte att begära några hyreshöjningar i år.

Men det sa de inte. Så nu stundar långa och besvärliga förhandlingar med ett av landets rikaste bostadsbolag!

42 kommentarer:

Anonym sa...

Vilken planet kommer Svenska Bostäder ifrån?

Jorden!

Anonym sa...

Frågan är nog vilken planet HGF kommer ifrån? Fantasiien?

Ni var ju själva remissinstans för proppen med väldigt få kommentarer från er sida.

När det gäller Stockholmsmodellen var ni ju själva drivande.

Peka inte finger nu och skyll på andra - ni medverkade aktivt. Och nu kommer verkligheten ikapp er.

Lise-lott sa...

Alltså jag kan förstå att ni ideologiskt motverkar ombildningarna och det handlar ju till sist och syvene om era jobb och era löner att alla är kvar som hyresgäster.

Men när ni går hem och är "pivata", hur känns det då att beröva folk möjligheten till sitt livs bästa affär i att ombilda.

Och hur tänker ni på alla de lågavlönade, ensamstående kvinnor och sjukskrivna som nu inte kommer klara av de nya hyrorna och måste flytta.

Hur känns det att behandla folk så för egen vinnings skull?

Peter Lindgren, Kungsholmen sa...

GRATTIS WALLENSTAM! OCH GRATTIS ALLA NÖJDA KÖPARE I HUSET!

Härligt att de kunde nå en överrenskommelse där alla var nöjda

(utom HGF då som smutskastar allt som hotar deras löner och förhandlingsmonopol)

http://www.e24.se/pengar24/bostad/rekordpris-vid-ombildning-av-hyresratt_2438139.e24

PL sa...

Barbro!

För din månadslön på 100.000 kr skulle du kunna få nästan 1,5 kvm i det huset!

Se möjligheterna NÅGON gång :)

Monica i Skottet sa...

Varför censurerar Terje sin blogg?

Han menar på att den är privat, men han bloggar ju på dagtid? Tycker HGF att det är ok att privatblogga på privat arbetstid?

Eller är det en arbetsuppgift? - ja då borde ju vi medlemmar rimligen få kommentera och få svar på frågorna. - VI BETALAR JU LÖNEN!

Barbro Engman sa...

Anonym nr 2. skriver Ni var ju själva remissinstans för proppen med väldigt få kommentarer från er sida"
Om du läser vad jag skriver så hade du uppfattat att jag inte klagade på proppen, jag klagade på Svenska Bostäder som inte håller sig till det som står i proppen.
Jag hoppas att verkligheten kommer ikapp Svenska Bostäder.

Anonym sa...

En del kommentarer bygger uppenbarligen på dåliga kunskaper om hur bostadsmarknaden fungerar. När hyresrätter ombildas kommer den ekonomiska tröskeln att höjas kraftigt för alla de som efterfrågar en bostad. Dessutom driver regeringen upp priserna på ägda bostäder genom att hålla tillbaka byggandet av hyresrätter (som inte ges ett öre i stöd) och kraftiga subventioner till ägda bostäder (ränte- och rotavdrag).

Barbro Engman sa...

Lise-Lott uppriktigt sagt så förstår jag inte din fråga "Hur känns det att behandla folk så för egen vinnings skull?"
Om männsikor vill ombilda och om de verkligen tycker att det är det bästa för de då kommer de också att rösta ja till ombildning. De får mängder av information om vad det innebär. Ombildningskonsulterna informerar och vi informerar om vad som gäller. Sedan är det upp till var och en att rösta. I väldigt många fall blir det en ombildning i andra fall blir det ingen.
Jag förstår därför inte vilken egen vinnibng jag eller andra skulle få av den ena eller andra utgången.

Barbro Engman sa...

PL, jag vill bo i hyresrätt precis som väldigt många andra vill det. Det kan väl inte vara så svårt att acceptera?

Barbro Engman sa...

Monica, Terje har vad jag förstår stängt sin kommentorsfunktion inte för att han får för få kommentarer utan att han inte får några som handlar om några sakfrågor utan i varierande grad bara är personangrepp.
Hyresgästföreningen har en hemsida där vi har samlat alla resuser för frågor och kontakt. Använd den. En blogg är en blogg och de utgör en väldigt begränsad del av våra kontakter med medlemmarna.

Anonym sa...

"Jag förstår därför inte vilken egen vinnibng jag eller andra skulle få av den ena eller andra utgången."

Barbro - har du inte förstått att din anställning och 100.000 kr i månadslön bygger på att du är Hyresgästföreningens ordförande?

En Hyresgästförening som har sina intäkter i medlemsavgifter och (tvångsavgiften) förhandlingspengen.

Det var nog det hon menade.

Anonym sa...

Terje (låter oss inte kommentera..)
Driver ett resonnemang om att Svenska Bostäder är skuldfria och betalar inte ränta på skuld.

Det som inte riktigt tydliggörs (med flit?) är att det egna kapitalet i ett företag i egentlig mening är en skuld till ägarna.

Ägarna i sin tur vill ha avkastning på eget kapital.

Med det nya hyressystemt så skall allmännyttan drivas affärsmässigt och man skall avkasta eget kapital.

Detta kapital består i fastigheter.
Utan att veta exakt vad ägarna har för anspråk så kan man i alla fall säga att en investering skall avkasta bättre än bankens ränta. Minst.

klart att ägarna skall ha betalt för sin risk - som det är att driva bolag.

Anonym sa...

Ja, ja... vi har ju sett hur duktiga HGF är på att läsa lagförarbeten och göra korrekta tolkningar. Jag sägar bara: Lådkameran, Ånghästen...

Låt en jurist kolla på det där, Barbro. Innan du kommer med din kritik. Och ta en riktig advokat då, inte någon av era egna lågbetalda lagvrängare.

Anonym sa...

Typiskt Dig att påstå att de andra har läst fel i lagen.

Den diskussionen borde Du ha fört med allmännyttan innan Du gick ut som påhejare av lagförändringarna.

Att komma i efterhand och säga att ni andra inte har förstått vad Du tänkte är inte särskilt övertygande. Det visar bara att Du var så inne i sin egen retorik för att övertyga andra hyresgäster att Du inte ens brydde sig om att kolla att de andra var överens om tolkningen.

Inte mycket till föreningsledning att hålla i handen.

Birger Andersson

Anonym sa...

Terje skriver att mer information till media krävs.

Hur vore det om han istället informerade oss hyresgäster om Stockholmsmodellens fula tryne?

Inte hans snömos utan riktig info.
Hur mycket ska det skilja mellan likvärdiga lägenheter i de olika områdena som HGF delat in Stockholm i?

farbror Frej sa...

Lise-lott: " hur känns det då att beröva folk möjligheten till sitt livs bästa affär i att ombilda."

Själv är jag glad över att jag aldrig köpte min gamla hyresrätt för något år sedan. Nu bor jag i en annan hyresrätt (som jag trivs ännu bättre i), och kan konstatera att det börjar mullra på bolåne-horisonten. Googlesök "Banker vill införa amorteringskrav" (DN):

"Swedbanks koncernchef Michael Wolf anser att Finansinspektionen borde ha infört amorteringskrav som komplement till det bolånetak
som infördes 1 oktober."

"Det anser även SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist. Han menar dessutom att regeringen borde överväga en så kontroversiell åtgärd som sänkta ränteavdrag."

"Nordeas chefsekonom Annika Winsth tycker också att ett amorteringskrav vore riktigt."

"Jan Häggström, chefsekonom på Handelsbanken, tycker att Riksbanken borde ha höjt räntan mer för fyra–fem år sedan."

Johanna Lybeck Lilja, statssekreterare hos finansmarknadsminister Peter Norman, säger att finansdepartementet nu vill avvakta effekterna av bolånetaket och Riksbankens senaste räntehöjning.

– Men jag kan säga att vi med intresse noterar att en bank nu lyfter frågan om amorteringskrav."

Anonym sa...

Stor humor när hyresgäster verkligen längtar och hoppas att bostadsrättsägare ska amortera på lån som i de flesta fall understiger bostadens värde.

Men när det talas om att fastighetsägare minsann också har lån och räntor som ska betalas - då skriker samma hyresgäster som stuckna grisar och vill inte betala sin del av kakan.

Patetiskt!

Barbro Engman sa...

Anonym mfl som diskuterar om det möjligen är så att hgf försvarar hyresrätten för egen vinning dvs. min personliga vinning. Självklart är det så att det är bra med många medlemmar. Det ger hyresgästföreningen en större styrka. Men varje person som blir medlem bestämmer ju det alldeles själv. De anonymas resonemang verkar bygga på att det skulle gå att lura folk att bli medlemmar. Det går så klart inte. Lise-Lott har en annan infallsvinkel som också bygger på att människor inte kan tänka själva Honskriver "Alltså jag kan förstå att ni ideologiskt motverkar ombildningarna och det handlar ju till sist och syvene om era jobb och era löner att alla är kvar som hyresgäster."
Vi är en organisation för hyresgäster, vi gillar hyresrätten och vi vill utveckla den. Inget konstigt med det. De som väljer att ombilda är självständigt tänkande individer. De som inte vill ombilda är också självständigt tänkande individer. Det går inte för vare sig hyresgästföreningen eller någon annan föreningen att överleva på att driva en ståndpunkt som inte delas av de som är medlemmar.Vi har ca 530 000 medlemmar som alla har fyllt i en ansökningsblankett.

Anonym sa...

I det här fallet (Svenska Bostäder) har de inga lån. 100 soliditet.

Barbro Engman sa...

Birger tycker att det är "Typiskt Dig att påstå att de andra har läst fel i lagen.

Den diskussionen borde Du ha fört med allmännyttan innan ."

Det var ju ledsamt Birger att du tycker att det typiskt för mig. För jag har ingen som helst anledning att göra någonting annat än att tillsammans med alla andra i Hyresgästföreningen jobba på att riksdagen ska besluta om en lag som är så bra som möjligt för hyresgästerna. Om detta talade vi med allmännyttan innan. Det förslag till lag som nu finns bygger till stora delar på de förslag som vi och SABO gemensamt tog fram. Det finns alltså ingen skillnad i tolkningen av lagen mellan oss och allmännyttans organisation. Det som är beklagligt är att de allmännyttiga bolagen i Stockholm inte är medlemmar i SABO. Alliansen i stadshuset såg till att bolagen i Stockholm lämnade allmännyttans egen organisation SABO för några år sedan.
Lagtolkning är visserligen en hel del juridik men det inrymmer också en hel del politik. Om man ser sitt kommunala bolag på det sätt som beskrivs i lagen dvs. som ett bostadspolitiskt verktyg kommer ägardiriktiven att uttrycka det synsättet. Om kommunerna ser på sitt bolag som en möjlig kassako kommer man att söka argument för ett sådant synsätt och leta efter möjligheter att föra över pengar till kommunkassan och öka avkastningskraven. En del kommuner saknar helt och hållet allmännytta därför att det finns politiker som tycker att marknaden kan sköta kommunens bostadspolitik exempelvis.
Stockholms bolagen är hårdföra i sina hyreskrav gentemot sina hyresgäster. Det behöver de inte vara, det rör sig om oerhört starka bolag ekonomiskt. De väljer en hyreshöjningsstrategi som är ett uttryck för hur Stockholms stad ser på sina bolag och vilka krav de ställer på dem.

Södermalm sa...

Spännande artikel om chockhyror i allmännyttan (Svenska Bostäder) idag.

Ombildningen gick om inte pga Hyresgästföreningens kampanjer och desinformation.

Nu åker de boende på lyxrennoveringar och hyreshöjningar av guds nåde!

Är ni på HGF nöjda nu när folk får galopperande boendekostnader och får flytta ?

USCH!

farbror Frej sa...

"Stor humor när hyresgäster verkligen längtar och hoppas att bostadsrättsägare ska amortera på lån som i de flesta fall understiger bostadens värde."

Fast ett värdebedömning kan ju både sjunka och stiga, justerat för inflation, vilket historiskt sett varit fallet i samtliga länder, inklusive Sverige.

www.inkomsten.se/bo_4.jpg

Angående en fortsatt stigande prisuppgång så spelar det mindre roll vad existerande bolånare har råd att betala. Det intressanta är vad FRAMTIDA bolåneintressenter har råd med, i ett scenario med höjda boräntor, hårdare bankkrav och eventuellt minskade avdragsmöjligheter. Utan en oavbruten ström av ständigt nya köpare så kollapsar priserna oavsett.

Det enda som hindrar bankerna att redan nu införa amorteringskrav, är att ingen vill sticka ut huvudet först, då man kan förlora kunder, främst till statliga SBAB. Så man vill att riksdagen ska fatta det impopulära beslutet. Tro inte för ett ögonblick att Banken är solidarisk med dig som bolånekund. De är solidariska gentimot aktieägarna först och främst.

"Men när det talas om att fastighetsägare minsann också har lån och räntor som ska betalas - då skriker samma hyresgäster som stuckna grisar och vill inte betala sin del av kakan."

Fast hyresgästerna ÄR med och betalar när det gäller nybyggda hyresrätter, där hyrorna är mycket högre. Men många av oss bor i äldre kåkar från 20-60 talet, där de ursprungliga byggkostnaderna redan i de flesta fall är avskrivna.

Återstår löpande renoverings- och underhållskostnader. Men även där bidrar hyresgästerna med överskott. Hur skulle det annars vara möjligt för mindre nogräknade kommuner att utnyttja allmänyttan som "kassako" för att finansiera annan kommunal verksamhet?

Anonym sa...

Dagens citat från Barbro Engman: "Lagtolkning är visserligen en hel del juridik men det inrymmer också en hel del politik."

Hoppsan, hoppsan! Här gick det för fort.

Anonym sa...

Farbror Frej, det är ju bankerna som ger lånen. De kan ju själva kräva amortering. Varför gör de inte det tror du?

Vidare såg jag på aktuellt igår att FI inte har några planer på att införa ett amorteringtvång.


Så hur troligt är det att det kommer ett sådant krav? Inte troligt alls!!!

Sedan kan jag hålla med dig om att det skulle behövas.

Vad säger du föresten om hyresgästerna på i dagens metro som röstade nej till ombildning. Nu ska SVEBO lyxrenovera och höja hyran med 40%. D

De skulle ha gjort sig av med pamparna när de hade chansen.Mvh
Jonas

farbror Frej sa...

"Farbror Frej, det är ju bankerna som ger lånen. De kan ju själva kräva amortering. Varför gör de inte det tror du?"

Jag gav ett möjligt svar på detta i inlägget. Läs en gång till.

"Så hur troligt är det att det kommer ett sådant krav? Inte troligt alls!!!"

Fast det är ju bankernas chefsekonomer som kommit med dessa testballonger. De blir ju citerade. Framgick inte detta tydligt nog?

"Vad säger du föresten om hyresgästerna på i dagens metro som röstade nej till ombildning. Nu ska SVEBO lyxrenovera och höja hyran med 40%."

40% låter OK i mina öron mot en helt nyrenoverad lägenhet. På ombildningsmötet i min gamla fastighet så hotades det med 40% upp för resthyresgäster, ENBART för stambyte/nytt badrum.

Sist jag pratade med en hyresboende i denna gamla, nu ombildade fastighet, så stannade det visst vid 250 kr upp ovanpå årets hyreshöjning. Ca 13-14% ifall jag hade bott kvar.

Anonym sa...

Jo man hur menar du att ett sådant amorteringskrav skulle kunna genomdrivas.

Du säger det själv att bankerna inte kommer göra det.

Fi kommer inte göra det enligt deras chefsekonom.

Anders Borg gick ut för några dagar sedan i DI och sa han inte kommer att införa några regler kring amorteringtvång.

Så farbror Frej är det bara skrämskott från din sida eller hur och när kommer detta amorteringkarav till stånd?


Mvh
Jonas

Anonym sa...

40% låter OK i mina öron mot en helt nyrenoverad lägenhet.

Denna mening får symbolisera dina åsikter tycker jag! Undrar hur många här som håller med dig? barbro? Andre? Pelle? ni hyresgaster? Håller ni med Farbror Frej?

Mvh
Jonas

Anonym sa...

Jonas och frej, det stod 4% imin tidning(metro) så jag undrar vart tryckfelsnisse var framme...

/anna

Barbro Engman sa...

Anonym, det gick inte alls för fort. Så länge inte juridik är matematik så finns det utrymme att tolka lagens mening. Det är därför vi har alla förarbeten till alla lagar. Där går det att hitta de resonemang som ligger till grund för lagen.Så alla som ägnar sig åt lagtolkning läser och begrundar det som finns skrivet i exempelvis de propositioner som riksdagen fattar beslut om. Där finns alla lagparagrafer men där finns också de överväganden regeringen gjort. Det är därför som den nya PBL lagen kommer att tolkas på olika sätt i olika kommuner och det är därför också den nya lagen om allmännyttans villkor också kommer att tolkas olika.De som har den politiska uppfattningen att den komunala bolagen ska bidra till kommunkassan kommer att leta efter sådan öppningar som gör det möjligt. I senste numret av SABO:s tidning Bofast går det att läsa om alla dessa olika tolkningar som görs och har gjort av den utdelningsbesgränsningn som finns i den nuv lagen.

Anonym sa...

Babsan raljerar över bolånekunder och fastighetsägarna Wallenstam och Svenska bostäder.

För över 100 000 kr i månaden kanske man borde ha ögon för annat än avundsjukt gnäll.

farbror Frej sa...

"Så farbror Frej är det bara skrämskott från din sida eller hur och när kommer detta amorteringkarav till stånd?"

Det säger en del om vår tid när blotta tanken på amorteringskrav på exempelvis blygsamma 50-60 år upplevs som "skrämskott". För inte så länge sedan var amortering något som man "betalade till sig själv" (hört det uttrycket förut?). Något som man gjorde i eget intresse. Googla "Amortera sig till frihet" (E24) och läs vad privatekonomen Annika Creutzer skriver.

I vilket fall är poängen den att bankerna tydligen börjat inse att amorteringskrav alltmer ligger i deras eget intresse. De börjar så smått bli nervösa. Varför då undrar man? Anar de en potentiell prisnedgång stor nog att mången kund riskerar bli sittandes med lån som är större än bostadens värde?

"Denna mening får symbolisera dina åsikter tycker jag!"

Ta det nu lungt och dra inte för stora växlar. Jag hade mest min före detta slitna gamla hyresetta för 1915 kr i månaden i tankarna. Du tänkte nog mer på den hyfsat välbehållna innerstads-fyran som S.B. nu vill tvångsrenovera upp från 7500kr till 10500kr/mån.

När det sedan gäller vad som ska symbolisera ens åsikter, så tycker jag att du kan sopa framför egen dörr först och främst. ;-)

Som jag förstått saken så tycker du att nybyggda hyresrätter med hyror på 5500+ kr för ettan och 11500+ kr för fyran nog är marknadsmässigt för låga, eftersom det byggs för lite av dem. Att andrahandshyresgästen gott kan betala den överbelånades totala boendekostnad inklusive stigande räntekostnader och lägenhetsägarens förtjänst ovanpå det.

Anonym sa...

Farbror Frej, Mycket långt och välskrivet.

Men jag saknar svaret på min fråga.

Hur menar du att detta amorteringstvång skall komma till?

Svaret är att det antagligen inte kommer att bli något eller?

Mvh
Jonas

Andreas sa...

Barbro - "...och det är därför också den nya lagen om allmännyttans villkor också kommer att tolkas olika."

Ja, det är väl klart. Det som är anmärkningsvärt i hela denna diskussion är att även OM nu det är tanken att denna nya lag och eran stockholmsmodell egentligen inte ska leda till en differentiering av hyror i huvudsak baserat på läge, så har ni de-facto öppnat för det baserat på den lag och den modell ni arbetat fram åt hyresvärdarna.

Att det var det här som skulle ske "även om det inte var syftet" har många kunnat räkna ut tidigare, som gått att notera av alla oroliga och upprörda kommentarer bakåt i tiden.

Att det här nu sker är inte alls förvånande, cyniskt kanske, men så ser det ut i stora verkliga världen. Det är inte de snälla och godtrogna som kommer segrande ur striderna.

Och Hyresgästföreningen har varit med såpass länge i den här svängen att ni garanterat kunde räkna ut att det här var PRECIS vad som skulle komma. Ni kan helt enkelt inte hålla emot så mycket som ni skulle vilja. Jag förstår att du inte kan erkänna det, men det är väldigt väldigt tydligt.

Anonym sa...

Håller med Andreas till 100%.
Mvh
Jonas

Andreas sa...

Farbror Frej / Jonas:

Personligen tycker jag amorteringsdiskussionen är poänglös som sådan.

Det som rimligen bör komma och känns realistiskt, är ett krav på amortering på delar av lån på boende som ligger över säg.. 70% av marknadsvärdet eller motsvarande på x antal år. (20-30?)

De flesta banker har liknande system redan idag, även om de nu "tillåter" topplån på delar över 85% så ska du oftast kunna amortera av den delen på 10-20 år. Sen skall du även räkna på att kunna amortera ner ditt bottenlån till 75% inom 20-30 år.

Att folk har sitt boende belånat i sig är knappast ett problem, det är hur stor andel av värdet som är bundet i lån som är det avgörande.

Personligen är jag tämligen övertygad om att det kommer vända neråt i ekonomin överlag nästa år och det kommer även påverka Sveriges ekonomi trots att den mår förhållandevis bra jämfört med många andra.

Det ska påpekas också att även om SCB påpekat att hushållens skuldsättning ökade med 53 miljarder senaste kvartalet, så ökade nettotillgångarna med nästan tre gånger så mycket. (tillgångar - skulder)

Om ni undrar varför Anders Borg och Lars Frisell (FI:s chefsekonom) är emot ett generellt amorteringskrav så är det en del av förklaringen.

farbror Frej sa...

Andreas: "Det ska påpekas också att även om SCB påpekat att hushållens skuldsättning ökade med 53 miljarder senaste kvartalet, så ökade nettotillgångarna med nästan tre gånger så mycket".

Ovanstående är rikssnitt där samtliga vuxna svenskar inkluderas; även landsortsbor och hyresgäster - och även helt skuldfria bostadsägare med helt/nästan avbetalda bostäder.

Dessutom blir det ju lite av tårta-på-tårta när det konstlat uppumpade bostadsvärden i sig räknas in på säkerhet- och tillgångssidan - för motivera varför bostadsvärdena just INTE är konstlat uppumpade.

Dessutom är det ett oskick att också den framtida pensionen kan räknas in som "tillgång", vilket onekligen skruvar statistiken ytterligare.

Barbro Engman sa...

Andreas skriver att "Det som är anmärkningsvärt i hela denna diskussion är att även OM nu det är tanken att denna nya lag och eran stockholmsmodell egentligen inte ska leda till en differentiering av hyror i huvudsak baserat på läge, så har ni de-facto öppnat för det baserat på den lag och den modell ni arbetat fram åt hyresvärdarna".
Modellen för att sätta hyror i Stockholm är baserat på bruksvärdessystemet som har över 40år på nacken vid det här laget. Ingenting i bruksvärdessystemet förändras genom den nya lag om villkor för allmännyttan vi får vid årsskiftet. Hur vi än vrider och vänder oss så måste vi sätta hyror utifrån hyresgästernas allmänna värderingar om standard och kvalitet.I annat fall måste bruksvärdessystemet skrotas och ersättas av något annat sätt att sätta hyror. Vad det kan bli vet jag förstås inte men det ligger väl nära till hands att tro att efterfrågan i så fall kommer att avgöra hyran. Det slapp vi denna gång. Sedan är det givetvis så att fastighetsägarna i alla tider velat ha ett efterfrågestyrt system. Eftersom vi lever i en tid där marknadslösningar, privatisering och utförsäljning är det som präglar allt fler områden så kommer säkerligen fastighetsägarna att fortsätta jobba på ett systemsskifte även på hyresmarknaden.Jonas, jag förstår inte varför du håller med Andreas du vill väl ha marknadshyror? Du har väl inget till övers för Hyresgästföreningens kamp för att förhindra marknadshyror?
Men lätt är det inte, vem önskar inte att vi själva kunde avgöra både allmännyttans villkor och hyreslagen. Men nu måste vi fajtas både med politiken och fastighetsägarna. Så när vi väl fått en lag som går att leva med kommer nästa prövning. Samma gäng av fastighetsägare och politiker som inte fått som de velat när lagen kom rycker nu ut med pukor och trumpeter för att försöka "mjölka" ut så mycket som möjligt av alla tillgängliga paragrafer. Det ska bli intressant att se om de lägger ner lika mycket jobb på alla paragrafer exempelvis den om att de ska erbjuda hyresgästerna inflytande, att verksamheten ska ha ett allmännyttigt syfte, att värdeöverföringarna ska begränsas och att de ska förhandla med oss utifrån nuvarande bruksvärdessystem?
I Gnosjö begär de privata fastighetsägarna 7,8% för de tycker läget ska ha betydelse. I Örebro säger moderaterna att lagen inte har någon inverkan alls på deras kommunala bolag ÖBO och i Oskarshamn har man redan gjort upp om en höjning på ca 1%. Det är samma lag här som där.

Anonym sa...

Okej Barbro jag ska vara tydlig, något du verkar ha väldigt svårt för.

Jag gillar inte HGF hykleri. Då ni låtsas var på hyresgästernas sida. Ni är bara på hyresgästens pengars sida.

Ni tog fram stockholmsmodellen trots massa invändningar. Nu får ni stå för konsekvenserna.

Mvh
Jonas

Barbro Engman sa...

Varför skulle vi "låtsas" vara på hyresgästernas sida? Kan du komma på en enda anledning till det? Kom ihåg Jonas att det är hyresgästerna som fattar beslut. Det finns inga "ni" som fattar beslut det finns däremot en massa hyresgäster som fattar beslut.
Du har en tendens att underskatta människor.

Anonym sa...

Barbro, jag kan komma på över 100 000 anledningar i månaden för det.

Andreas sa...

Frejan: "för motivera varför bostadsvärdena just INTE är konstlat uppumpade."

Hmm... nej?

Barbro: "Det slapp vi denna gång". Jaså? Och vad handlar diskussionerna om nu då? Det som skett (och, som jag nämnde, gick att räkna ut med valfri kroppsdel) är att man numer i "bruksvärdet" värderar läget högst, mycket högre som faktor än andra saker. Och sen hänvisar man till affärsmässighet.

Och nu står ni där och beklagar er för att värdarna är så dumma och elaka. Detta trots att det här gick att räkna ut HUR. ENKELT. SOM. HELST. Och som stöd för er tes drar ni upp några snälla bolag och kommuner. När de framöver ser vad andra uppnått kommer de inte fortsätta vara lika snälla. (Om de inte står med tomma lägenhetsbestånd förstås.)