29 november 2011

Fastighetsägarna och rättvisan

Härförleden skrev Fastighetsägarna Stockholms vd Christer Jansson i DN. Han tycker att Hyresgästföreningen ska ta ansvar för att vi ska få rättvisa hyror.

Fastighetsägarna har länge försökt lägga rabarber på begreppet rättvisa. Det är ju inte så många som är anhängare av olika typer av orättvisor så det låter ju som en trevlig ambition från fastighetsägarhåll.

Men Fastighetsägarnas uppfattning om vad som är rättvist eller inte bygger uteslutande på vad de kan tjäna mest pengar på för typ av rättvisa.

Mest rättvist av allt är höga hyror i Stockholms innerstad. Det finns inget som slår den typen av rättvisa. Därför återkommer de ständigt och jämt till att lägenhetens läge måste få en ännu större betydelse i hyressättningen än det redan har.

Christer Jansson tycks dessutom mena att vi ska inkomstrelaterade hyror?

"Samtidigt vet vi att de genomsnittliga hushållsinkomsterna är betydligt högre i innerstan än i yttre ytterstad. Förhållandena på Stockholms marknad för hyresrätter ställer således begreppet rättvisa på huvudet", skriver han.

En förutsättning för att rättvisan inte ska stå på huvudet är alltså, enligt Fastighetsägarna, att de som bor i områden med hög genomsnittlig hushållsinkomst ska betala högre hyra än de som bor i områden med låg genomsnittlig hushållsinkomst?

Samma dag talade jag med en medlem i innerstaden som får ut 10 600 inkl bostadstillägg. Hyran är 5 047 kr. Han har 5 553 kr att röra sig med allt som allt.

Jag antar att Fastighetsägarna tycker att denne man nu ska ta sitt fulla ansvar och flytta till ett område som har en genomsnittlig hushållsinkomst som ligger mer i linje med hans egen så att hyrorna kan höjas så att rättvisan till slut kan segra.

För något annat kan väl inte bli konsekvensen av den ekonomiska zonindelning de önskar göra i Stockholm?

Om man läser vad fastighetsägarna skriver när de inte skriver på DN om rättvisa så visar det sig att det är äganderätten och fria hyror de slåss för.

"Vi vill slå vakt om äganderätten, slå vakt om dess grundlagsskydd och slå vakt om att den inte i små steg urholkas. Men vi vill också bidra till att sprida kännedom om vad äganderätten betytt för ett land som Sverige och vår utveckling."

Samt:

"Och det är bra att vi blir fler och fler som inser att vägen till en fungerande hyresmarknad också måste innehålla en friare hyressättning som bättre speglar de boendes värderingar."

7 kommentarer:

Christer Jansson, Fastighetsägarna Stockholm sa...

Barbro Engmans illa dolda förtjusning över den egna retoriken har visst underhållningsvärde. Däremot bidrar naturligtvis inte medvetna missförstånd och andra spännande retoriska grepp till att förbättra en kraschad hyresmarknad i Stockholm. Inte det minsta. Men det var väl heller aldrig meningen.
Barbro Engman och Hyresgästföreningen har under hur lång tid som helst haft ett förhandlingsmonopol när det gäller hyror. Hyresgästföreningen har därför haft makten att fastställa nästan alla hyror för enskilda lägenheter i Stockholmsregionen. Och man har via goda politiska kontakter haft ett avgörande inflytande över regelverket i övrigt.
Den enkla frågan är då: Har Engman & Co lyckats att skapa förutsättningar för en livaktig och dynamisk hyresmarknad i Stockholmsregionen?
Stockholmarna har svaret. De som vill flytta till Stockholm vet.
Med mycket stor makt följer också mycket stort ansvar. Det kan ingen retorik ändra på.

Barbro Engman sa...

Christer, jag är glad över att du tycker att mina blogginlägg har ett visst underhållningsvärde. Jag ber att få tacka för all inspiration.
Det var ju trots allt du som tyckte att hushållens genomsnittsinkomster hade något att göra med hyressättningen. Så äras den som äras bör. Efter att ha lanserat ett sådant retoriskt grepp i debatten om hyrorna i Stockholm så bör du ta åt dig äran för den spännande retoriken helt själv. Jag har ju faktiskt bara citerat dig.
Meningen med mina inlägg är att tydliggöra att ni har ett enda intresse och det är att leverera höjda hyror till era uppdragsgivare. Det är det de betalar er för.
Att du försöker kamouflera detta genom att försöka påstå att ni bara är ute efter rättvisa låter sig nog ingen luras av.
Ni är en del i samma förhandlingssystem som vi. Vi har tillsammans fått ett uppdrag av riksdagen att förhandla hyror.

Det bästa sättet för er att sköta ert förhandlingsuppdrag är att komma med bra underlag för era hyreskrav.
Det är mycket bättre än att framställa sig själv som några stackars offer för en stark hyresgästförening som har goda politiska kontakter.

Anonym sa...

Är det så att man skall tolka dig på det viset att högre hyror i Östberga än på Östermalm alltså är rättvist? Frågan är om det är en allmänt spridd uppfattning, mot bakgrund av hur läget Östermalm vs andra delar av inner- och ytterstad brukar värderas.

Var tycker du att ansvaret för hyresmarknadens allmänna tillstånd i Stockholm ligger?

//Jesper

Barbro Engman sa...

Jesper, hyran ska sättas efter bruksvärde = Det värde en lägenhet har ur hyresgästernas synvinkel
De faktorer som ingår i bruksvärdet är:

Lägenhetens beskaffenhet: ”storlek, modernitetsgrad, planlösning och läge inom huset, reparationsstandard, ljudisolering”.

Förmåner: ”hiss, sopnedkast, tvättstuga, förvaring, fastighetsservice, lekplats och garage”

Andra faktorer: ”husets allmänna läge, miljön, tillgång till lekplatser, avståndet till all-männa fortskaffningsmedel”.

Det ska bedömas objektivt, utan avseende på enskild hyresgäst.

Så ser lagstiftningen ut och så vill vi att hyrorna ska sättas och det är det som ska vara grunden också i Stockholmsmodellen.

De exempel som Christer Jansson använder säger ingenting om på vilket sätt lägenheterna skiljer sig åt eller på vilket sätt de är likvärdiga.

Utom på en punkt och det är ”husets allmänna läge” vilket är den enda faktor som Fastig-hetsägarna ägnar något intresse.

Det finns givetvis hyror som visar på det motsatta förhållandet. Stockholmsmodellen syf-tar till att bringa ordning och reda på hyrorna, synd bara att allmännyttan hoppade av från sina tidigare löften om att Stockholmsmodellen i sig inte skulle innebära ett ökat hyresut-tag.

Anonym sa...

När du säger att Stockholmsmodellen skulle "bringa reda", antar jag att du menar att den skulle korrigera sådana skevheter som exemplet tidigare gav uttryck för med Östberga vs Östermalm?

En lagstiftning som inte är i synk med det allmänna rättsmedvetandet, brukar betecknas ha förlorat sin legitimitet. Har vi inte hamnat i den situationen? Det som är lagenligt, uppfattas inte som rättvist. Den saken kan knappast förlora sin hållbarhet bara för att Fastighetsägarna biträder uppfattningen?

//Jesper

Anonym sa...

Jesper är den sanna uttolkaren av allmänna rättsmedvetandet. Han går från klarhet till klarhet...
Maggan

Anonym sa...

Fastighetsägarna fantiserar i sina krav om vilken betalningsförmåga som har och hur hyresbilden för hyresrätter i Stockholm ser ut.Hyresgästerna i innerstaden tjänar i snitt 25 procent under genomsnittet. I ytterstaden ännu mindre. Ändå tvingas de på höga vinster till privatfastighetsägarna och lägre men ändå höga vinster som extraskatt till kommunen.

Det är också dags att tala om boinflytande, miljöstugor och avfallshantering, uppgraderade fastigheter för snabba bredband!
I dessa frågor tar allmännyttan ett stark ansvar och ser till att fastigheterna moderniseras och uppgraderas för att möta framtiden.
För privata fastighetsägare saknas såväl riktlinjer som avtal för annat än hantering av hushållssopor! Milöstugor för avfallshantering är sällsynta inslag i det privata boendet.
Var finns Fastighetsägarnas satsningar för det som är dagens frågor för att utveckla hyresrätten till att vara ett gott boende och framtida alternativ?

Nog finns det mycket annat i dagsläget för Fastighetsägarna att tala om förutom det enda som de inte har det minsta ansvar för, nämligen var deras fastighet ligger och vilken service den omgärdas av!