16 mars 2014

Breaking news

Ser vi på historien förefaller en slutsats uppenbar. ”Marknaden” har aldrig klarat av att bygga bra bostäder åt människor med låga inkomster. Redan på 1800-talet engagerade sig välgörenhetsstiftelser, kommuner och de företag där arbetarna jobbade för att bygga bostäder. Kommunerna fick undan för undan en starkare roll i detta bostadsbyggande, med staten som ekonomisk garant.

Det och mycket annat skriver jag och Hans Lind, KTH, i Svenska Dagbladet. 

Läs vettja, det är bara att klicka på 
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/bostadsbristen-pressar-de-svagaste-grupperna_3355596.svd

Inga kommentarer: