02 april 2009

Se upp för 90-talskrisen

Det stundar värre tider. Anders Borg förebådar massarbetslöshet. I början av 90-talet fanns det 3 500 tomma lägenheter. Bara några år senare fanns det 65 000 tomma lägenheter. Den gången hade vi en skatteomläggning som höjde hyrorna och tätt inpå slog lågkonjunkturen till.

Kombinationen av höjd hyra och minskade inkomster tvingar människor att tänka om. Man flyttar hem igen, till mindre, ihop, till sommarstugan och till annat boende. Det finns all anledning att se till att hyrorna inte drar iväg. Så måtte vi inte nu få lagändringar som tvingar upp hyrorna. Kombinationen av arbetslöshet, finanskris och höjda hyror kommer nämligen att få samma effekt i denna kris som den fick under 90-talskrisen.

Inga kommentarer: