27 oktober 2011

Bristande respekt för förhandlingssystemet

Vem ska sitta på de anklagades bänk och vem borde erkänna sig skyldig?

Det finns det alltid anledning att fundera på, i alla fall får vi som var och varannan dag deltar i paneldebatter lyssna på många varianter av skuldfördelning.

Så ock igår när SKL och Byggmästarföreningen diskuterade alltifrån markpolitik till huruvida staten låter Stockholm växa.

Jag befinner mig ofta på de anklagades bänk. Om bara hyrorna höjdes skulle solen lysa över Sverige och bostadsbristen vara ett minne blott. Sveriges Byggindustrier är en ivrig anhängare av denna teori.

Som så många gånger förr så ställde Björn Wellhagen på BI även igår frågan om när regeringen tänkte ge sig på att avreglera hyresmarknaden. Ulf Perbo, statssekreterare, meddelande återigen att regeringen inte hade några sådana avsikter.

Den svenska modellen med förhandlade hyror kommer att bestå. Det skulle underlätta förhandlingsarbetet om även de privata fastighetsägarnas organisation, Fastighetsägarna, accepterade det.

För man får inte alltid precis som man vill. Man får förhandla om sina krav. Har man dåligt på fötter, inga underlag och en svag argumentation får man gå hem och slipa på argumenten inte hota med EU eller med att gå till regeringen.

I Stockholm har som bekant arbetet med Stockholmsmodellen avstannat. Christer Jansson, vd Fastighetsägarna i Stockholm, skriver i fastighetsägarnas blogg om hur härligt det är att slippa Hyresgästföreningen.

Nu kan de kompa ihop med sina konkurrenter och ta fram en egen modell för att sätta hyror i Stockholm. Hur det ska gå till vet inte jag för än så länge och för överskådligt tid ska vi förhandla hyror i Sverige. De ska inte fastighetsägarna sätta själva.

Åtminstone om man ska tro på regeringen.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Nu ljuger du igen Barbro.
Christer Jansson skriver inte "hur härligt det är att slippa Hyresgästföreningen".

Så här skriver han:
"Ingen förstår Hyresgästföreningens avhopp och deras idé om ett så kallat nollsummespel. Många undrar över hur man bäst tar tillvara på sina medlemmars intressen genom att sätta sig på läktaren."

Det är stor skillnad.
Vem försöker du lura? Dina egna medlemmar?

Barbro Engman sa...

Anonym, jag uppfattar att han tycker det är härligt, som du säkert noterat har jag inte citerat Christer Jansson.
I en tidigare blogg skrev han så här:
"Hyresgästföreningen har, som meddelats i annat sammanhang, hoppat av det fortsatta arbetet med Stockholmsmodellen. Två parter återstår dock. Arbetet fortsätter med god fart. I slutet av förra veckan och också i början av den här veckan har vi haft mycket givande träffar med externa intressenter. Samsynen är stor om behovet av att förändra hyresstrukturen såväl i Stockholms stad som i de omgivande kommunerna – och att det görs på ett samordnat sätt. Stockholmsregionen är ju en (1) bostadsmarknad och det måste återspeglas i hyressättningen. Det gamla ortsbegreppet känns mer irrelevant än någonsin."
Jag tycker att det är skrivet av en nöjd man. Nu när det bara är fastighetsägare kvar så kan de jobba lite mer på sidan om lagen.
för det är värt att notera Christer Janssons relation till den lagstiftning vi har.Det "gamla ortsbereppet" tycker han känns irrelevant och tycker därför att man i hyressättningen kan bortse från att vi faktiskt har en lag som innehåller ett ortsbegrepp dvs, hyrorna ska inte sättas i relation till hyrorna i andra kommuner.
Jag försöker upplysa medlemmarna i Hyresgästföreningen om hur bland annat fastighetsägarna agerar.
Jag är helt övertygade om att våra medlemmar förstår varför man inte kan delta i ett arbetet där två aktörer byter fot.
Det är inget fel på själva modellen dvs vilka faktorer som ska ha betydelse vid hyressättningen. Konflikten handlar om hur mycket pengar som ska fördelas med hjälp av modellen. För som du vet så är det väldig skillnad på om 4 personer ska betala in 100 kronor eller om de ska betala in 150 kr.

Anonym sa...

Först så säger du att han skriver hur härligt det är att slippa Hyresgästföreningen, och nu säger du att du uppfattar att han tycker detta. Debatt i alla ära men är det inte onödigt att ni tillskriver varandra åsikter som motståndaren kanske inte hyser?