14 oktober 2011

Pacta sunt servanda


Det finns en del som liksom fastnar mer än annat. En sådan sak är uttrycket Pacta sunt servanda, avtal ska hållas.

Det var kanske när jag läste juridik i Uppsala, när jag förhandlade löner för de
anställda på Försäkringskassan eller när jag satt i riksdagen och stiftade lagar, som detta latinska uttryck satte sig fast.

Det är ett sådant bastant och gediget uttryck för att renhårighet ska gälla när vi gör överenskommelser. Det är dessutom basen för den avtalsfrihet vi har inom så många områden. Det går inte ens att komma förbi muntliga avtal. Har man tagit i hand så har man.

Idag förstod jag att detta, som jag sett som ett så betydelsefullt rättesnörena, inte har fastnat det minsta lilla hos vissa.

Exempelvis verkar det ha gått vd:arna för de tre stora kommunala bolagen i Stockholm, åtminstone en av dem, spårlöst förbi.

Att hålla ingångna avtal verkar vara en fullständigt främmande tanke för Pelle
Björklund, vd på Svenska Bostäder.

I februari detta år undertecknade han tillsammans med sina två vd-kollegor ett dokument vars syfte var att göra ett förtydligande "för att arbetet i Stockholmsmodellen inte skulle avstanna."

Så här står det i det dokument Pelle Björklund undertecknat.

"Stockholmsmodellen skall i sig inte leda till något ökat hyresuttag utan skall utgöra grunden för kommande fördelning av hyror vid tillämpningen av modellen”.

Ett nollsummespel alltså.

Inte vimlar det av tolkningsmöjligheter precis. I alla fall inte för de som var inblandade för det föregicks av många samtal och omskrivningar. De var alla oerhört medvetna om innebörden av denna mening.

Nu har arbetet med Stockholmsmodellen avstannat av en enda anledning. Vd:arna i bolagen vill inte stå för det de undertecknat med sina namn.

Till Hem & Hyra säger Pelle Björklund, VD Svenska Bostäder.

”Det är larvigt och oseriöst att komma dragande med det nu. Det skrevs efter att vi fått ett ultimatum i hyresförhandlingarna. Vår uppfattning har hela tiden varit att införandet leder till högre hyror.”

Vilken oerhörd brist på respekt han har, både för den part han är satt att förhandla med men också för sitt eget handlande. Han skriver under ett dokument i fullt medvetande om att hans namnteckning ljuger.

Direktören för Sveriges största bostadsbolag skriver under dokument för att han ”fått ultimatum”, varför gör han det?

Han räknade väl redan då redan då med att han några månader senare skulle komma undan med att säga att det är ”larvigt och oseriöst” av oss att bry sig om vad han undertecknar för avtal.

Vid det tillfället var han oerhört medveten om att vår medverkan i arbetet med Stockholmsmodellen hängde på just det förtydligandet. Så någon förvåning kan han knappast ha drabbats av när Hyresgästföreningen hoppade av.

Men uppenbarligen är Joakim Larsson (M) förvånad över att arbetet i Stockholmsmodellen avstannat.

Han skriver i DN att när själva införandet av Stockholmsmodellen diskuterade "var alla tidigt överens om att ett nollsummespel inte var tillämpligt på Stockholms hyresmarknad".

Vad har han fått det ifrån? Det var ju precis tvärtom.

Har Pelle Björklund månne sagt till honom att han inte behöver fästa något avseende vid vad verkställande direktören för Sveriges största bostadsbolag undertecknar för dokument? Det är ju bara "larvigt och oseriöst" att bry sig om hans namnteckning.

Verba volant, scripta manent.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Barbro, kanske han åberopar tvång för underskrift som en ogiltighetsgrund? Är det kanske mer ett LOI? Om man nu hyllar avtalsrättsliga principer ingår också avtalsfriheten. I den nu rådande modellen gäller inte avtalsfriheten, eftersom ett avtal som strider mot bruksvärdet kan göras ogiltigt? För att befrämja omsättningsintresset är avtalsfriheten en av de viktigaste principerna. Omsättning av hyreskontrakt är ju som bekant liten, precis som nyproduktion. Ännu en omständighet som visar på modellens impotens.

//Jesper

Anonym sa...

Kanske Hyresgästföreningen ska åberopa tvång för underskrift när man skrivit på överenskommelser om hyreshöjningar. Då gäller väl inte överenskommelsen och vi hyresgäster behöver inte betala högre hyra... Men det är väl uppenbart att ska det fungera mellan parter som förhandlar med varandra så måste man väl stå för undertecknade avtal.
Maggan

Anonym sa...

Deras agerande borde ha varit fulolt förutsägbart, eller hur?

Barbro Engman sa...

Några illusioner hade jag ändå kvar, en sådan var att direktörerna i de stora Stockholmsbolagen skulle stå för det de skriver under. Den illusionen har jag inte längre kvar, tyvärr!

Anonym sa...

Nu kommer det bli dyrt för oss hyresgäster. Aj, aj, aj, aj...

Marknadshyra i Stockholm har hängt över oss ett tag nu, snart blir det verklighet. Hyresgästföreningen tog ju själva tag i att driva utvecklingen dit när de delade in Stockholm efter attraktivitet. Huuuuh!

Barbro Engman sa...

Anonym, du en av alla dessa anonyma som sitter på läktaren och ajar och huhar. För nog sitter du väl bekvämt bakåtlutad på läktaren och ojar dig över alla de tusentals hyresgäster runt om i landet som sliter i den tid av marknadslösningar, EU anmälningar, privatiseringar och utförsäljningar för att göra sitt allra bästa för att få lösningar som kan hålla hyran nere?
Det är ett tufft jobb vilket du hade haft all respekt för om du hade tillhört de aktiva medlemmarna i Hyresgästföreningen. Jag kan förstås ha fel, det hoppas jag, du kanske jobbar väldigt hårt för hyresgästernas intressen gentemot fastighetsägare och politiker som vill driva regelverket i en annan riktning.

Anonym sa...

Ytterliggare ett bevis på hur hyresförhandlingarna i Stockholm ter sig. Pelle, Ingela och Bosse, ni borde gå en kurs i förhandlingsteknik och gärna kombinera med hyressättning. Totalt vansinne att skriva under dokumentet som Hyresgästföreningen lägger fram i ett pressat läge. Hatten av för Barbros förhandlargäng, bra prestation. Tyvärr innebär bläcket att Stockholm kommer fortsätta leva i sin bubbla, svårt att se när, var och hur den skall spricka. Men det är kanske inte mer än rätt med inkompetenta ledningar i de allmännyttiga bolagen och en rabiat, något bakåtsträvande, Hyresgästförening. Kan det bli något annat än ett steg fram och två tillbaka? Resten av Sverige borde låta bubblan stiga mot himlen och försvinna i fjärran, liksom hyresrätten i Stockholm.