27 mars 2013

Borg och brodyren

Detta är inte Anders Borg. Det är Hans Lindberg. Han är statsekretarare på finansen och fick idag vara stand in för Anders Borg.

För så kan det bli när det läggs in ett extra regeringssammanträde samtidigt som Anders Borg skulle ta emot den exklusiva bonaden i korsstyngn med texten ¨, Tack på förhand Anders Borg

Tacket handlade förstås om att vi förväntar oss att Anders Borg ser till att hyresgästerna inte betalar mer skatt än andra gör för sitt boende.
Det borde han göra nu när han flaggat för det i Dagens Industri. Han vill att bostadsbyggandet tar fart och det kan de bara göra om man är beredd att ändra på förutsättningarna.

Anders Borg har tillsatt en utredning med det klingande namnet, Bostadsbeskattningsutredningen.
Det är bra. Men det kommer inte att räcka.

Därför var bonaden insvept i ett förslag till tilläggsdirektiv till Bostadsbeskattningsutredningen. Först då kan det bli något av det hela, tror vi.
Så här stod det i det förslag hans Lindberg och Anders Borg fick.FÖRSLAG till

Tilläggsdirektiv,

Bostadsbeskattningskommittén

Fi 2012:04, Dir. 2012:32

Regeringen har tillsatt Bostadsbeskattningskommittén för att bl.a. lämna förslag på förbättring av den skattemässiga ställningen för bostäder som upplåts med hyresrätt i syfte att öka utbudet av hyresrätter.

Kommittén har nu kommit en bit på väg i sina analyser och man kan konstatera följande:

• Hyresrätten är skattemässigt missgynnad jämfört med äganderätt och bostadsrätt. Detta beror bl.a. på förändringen av fastighetsskatten och att investeringsbidrag och räntebidrag till hyresrätter tagits bort, samtidigt som avdragsrätten för räntor är kvar.

• Direktiven ger ett mycket begränsat utrymme att lägga förslag som kan öka utbudet av hyresrätter. Fastighetsavgiften motsva-rar ca 100 kr/mån och nyproduktionen är redan idag befriad från avgiften i 15 år.

Många hyreshusprojekt blir inte av till följd av att kalkylerna inte går ihop trots att man kan ta ut s.k. presumtionshyror. För att öka nypro-duktionen av hyresrätter krävs det ekonomiska villkor som är mer lik-värdiga med de som gäller för äganderätt och bostadsrätt. Detsamma gäller förutsättningarna för upprustning av bostadsbeståndet där villko-ren för ägda bostäder är mycket gynnsamma genom ROT-avdrag och ränteavdrag.

Med dagens lånevolym till ägda bostäder kan skattebortfallet till följd av ränteavdragen beräknas till ca 27 miljarder kr och ROT-avdragen var 2012 drygt 14 miljarder. Självklart ger investeringarna också intäkter till staten, men detta gäller ju också investeringarna i nybyggnad och upprustning av hyresrätter.

Regeringen har tillsatt en kompetent kommitté för att se över beskatt-ningen av hyresrätter med syfte att öka utbudet. Med det begränsade utrymme för att lägga förslag som direktiven ger riskeras att ytterligare värdefull tid försvinner innan en nödvändig hyresrättsproduktion kom-mer till stånd. Bostadsbristens negativa effekter för tillväxt och välfärd växer.

Förslag

Regeringen bör ge Bostadsbeskattningskommittén tilläggsdirektiv med innebörden att ta fram förslag som ger investeringar i hyresrätter mer likvärdiga ekonomiska villkor i förhållande till äganderätt och bostads-rätt. I första hand bör lösningar sökas inom ramen för skattesystemet.

En lösning som bör prövas är lägre moms eller rätt till momsåterbäring vid nybyggnad och upprustning av hyresrätter.

Om det inte är möjligt att hitta lösningar inom ramen för skattesystemet bör en investeringsstimulans för hyresrätter, som kompenserar för räntesubventionerna till ägda bostäder, utredas.Inga kommentarer: