04 mars 2013

Sverige ligger inte i Tyskland och inte i Norge heller

Hyreshus med balkonger i Berlin
Detta är blogg 1 000. Heja Barbro, bra jobbat.

I vissa kretsar är det populärt att kräva att ”hyresregleringen” ska avskaffas.


Jag har frågat 4 ledarskribenter exakt vilka beståndsdelar i det svenska förhandlingssystemet som ska avskaffas.

Har jag fått några svar? Nej
Tror ni att jag kommer att få några svar?

Det är också populärt att hävda att allt är bättre i andra länder. Där är det lätt som en plätt att hyra en bostad.

För ett tag sedan skulle vi vara som Norrmännen. Det gick en strid ström av studiebesök till Norge.

Innan dess användes Bryssel ofta som exempel. Helsingsfors seglade upp som jämförelseland under ett kort tag men har nu fått se sig omsprungen av Berlin.

För under senare tid är det Tyskland som gäller i alla sammanhang.

Uttrycket plocka russin ur kakan är väl det som ligger närmast till hands när man ser hur jämförelserna är uppbyggda.
I många länder har man två eller tre hyresmarknader med olika varianter av hyressättning.

Anhängarna av marknadshyror brukar då vanligtvis inte låtsas om den subventionerade och reglerade hyresmarknad som alltid finns i de länder som har marknadshyror.

Marknaden har ju som bekant sina tillkortakommanden och måste kompletteras för att medborgarna ska ha någonstans att bo.

Alla länder har sina traditioner och finansieringsformer som i sig gör det omöjligt att jämföra det ena landet med det andra.

För inte går det väl att jämföra Sverige med Norge?

Åtta av tio norrmän äger exempelvis sin bostad. Det har varit en medveten norsk politik i årtionden. Så är det inte i Sverige.

Men är det så Norgeanhängarna vill att det ska bli? Kräver en stor politisk omorientering i många partier i så fall.

Allmännyttan utgör endast 1,5 % av det totala beståndet. Är det den delen av Norge som vi ska importera? Kräver att utförsäljningarna tar ordentlig fart i så fall.

Tre fjärdedelar av alla hyresbostäder i Norge är privata man hyr ut sin lägenhet i andra hand, eller hyr ut en del av sitt hus. Är det kanske den delen vi ska ta efter? Kräver stora ombyggnader av privata villor till Norgestandard i så fall och en helt annan syn på hyresboendet.

Ett hyreskontrakt i allmännyttan är alltid tidsbegränsat, efter tre till fem år görs en ny behovsprövning. För övriga gäller hyreskontrakten i max 3 år. Vill vi verkligen införa den typen av otrygga kontrakt?
Det kräver omfattande förändringar av den svenska hyreslagstiftningen som garanterar hyresgästerna trygga boendevillkor. Inte vill vi väl ändra på det?

Alldeles för många unga svenskar vet hur det egentligen är på den norska hyresmarknaden. Det är kanske därför det inte snackas så mycket om Oslo längre.

I Helsingfors steg hyrorna kraftigt när man införde marknadshyror. Många tvingades flytta. Många i Sverige vill absolut ha det så? De anser att det sitter en massa insiders och trycker i sina bostäder. De ska bort så outsajdarna kommer in. De har pengar men får ändå inte gå före. Det upprör dem.

I Ber¬lin hyr åtta av tio sin bostad. Ett tvärtomläge jämfört med Norge alltså. Så kanske vi vill ha det?

Hyresmarknaden i Sverige är ju väldigt liten jämfört med många andra länder där de gillar hyresrätter lite mer än vad politikerna i Sverige gör. De har på sina håll har varit fullt upptagna med att sälja ut de förhållandevis få hyresrätterna.

Hyresmarknaden klarar så klart att ta hand om fler hyresgäster om den utgör 80 pro-cent som i Berlin än vad som är möjligt här där hyresmarknaden är både liten och i minskande. Berlin har legat överst i jämförelsetoppen ett tag nu. Allt är så lätt där sägs det.

Men så igår läste jag i DN att ”gamla sanningar gäller inte längre i den tyska huvudstaden”. Det vimlar inte längre av tomma lägenheter. Hyrorna stiger och med dem missnöjet.

Nu görs lukrativa affärer. I Berlin har nämligen en hyresvärd rätt att höja hyran så fort en lägenhet byter hyresgäst. Precis så som de privata fastighetsägarna här hemma vill ha det.

Nu utgör dessa ”nyhyror” motorn i den allmänna hyresstegringen. Det klarar inte berlinarna.


En liten bild att fundera över.

För jag tror stenhårt på att vi ska göra det vi kan själva för att få ordning på bostadsmarknaden. Sverige ligger inte i Norge, Finland eller Tyskland.

Det är ingen ide´ att fly utomlands i tron att de har lösningen på våra problem. Dem sitter vi på själva.

Inga kommentarer: