15 juli 2013

Stefan Attefall o jag skriver i Aftonbladet idag

Vad kan Hyresgästföreningen ha gemensamt med regeringen?
Det kan man undra.
I Aftonbladet idag skriver Stefan Attefall och jag om det som är gemensamt.
Om det som inte är gemensamt får jag fortsätta skriva om på bloggen, på debattsidor mm

Detta är vi överens om:
1. Hyresrätten är en viktig boendeform
2. Man ( kommunena) måste satsa på hyresrätten
3. Bristen på hyresrätter är ett hot mot tillväxten
4. Det som byggs är för dyrt
5. Det går att bygga för vanligt folk - om man vill
6. Skatten på de olika boendeformerna måste vara neutral
7. Den nya lagen ligger fast, den har stor politisk uppslutning
8. Inga marknadshyror, bruksvärdessystemet ska vara kvar
9. Hyresförhandlingarna utgör grunden för en stabil bostadspolitik
7. Kommunerna upplåter mark för dyrt, det måste de ändra på
8. De kommunala särkraven fördyrar byggandet, det måste de ändra på
9. Det är kommunpolitikerna som sitter på den stora verktygslådan, de måste slipa sina verktyg bättre
10. Men regeringen måste göra sitt med de verktyg de har
11. Precis som vi, Fastighetsägarna m fl.

Jag lägger ut länken till Aftonbladet när de lägger ut artikeln på nätet.
På Aftonbladets debattsida ligger just nu Rössners artikel " Tyvärr, du kan inte gå dig smal"
Den kommer snart att ersättas av artikeln " Det går att bygga om man är smart".
Fast men en annan rubrik som inte heller är så dum " Vi kan bygga bostäder för canliga människor".


Inga kommentarer: