28 oktober 2013

Huru svin må i ollonskog släppas

Befinner mig på ett SJ-tåg på väg mot den storm som förmodas drabba Göteborgsområdet senare idag. Förbundsstyrelsen har möte och vi ska bland annat kolla in läget på Pennygången. Om ni missat det kan ni läsa och lyssna här -->

Där har det också rasat, om inte en storm, så har det i vart fall blåst kalla vindar mellan hyresgästerna och Stena Fastigheter i diskussionen om det är nödvändigt att renovera bort de befintliga hyresgästerna.

Jag kollar också in de frågor Hyresgästföreningen fått på remiss. Lagen om avveckling av hyresregleringen från 1974 är tapeten igen.

En del hävdar visserligen att hyresregleringen aldrig avskaffats men det har inte hindrat den utredare som nu föreslår att de sista resterna av lagen ska bort.

I lagen finns nämligen en straffbestämmelse som innebär att fastighetsägarna riskerade fängelsestraff om de bröt mot hyreslagen.

Men det handlar om brott som begicks på 70-talet. Så även om det går att leta upp någon gärningsman så är brottet preskriberat.

Utredaren menar därför att lagen är obsolet. Inom juridiken sägs en lag vara obsolet om den är förlegad och inte längre anses tillämpbar vilket ju är uppenbart i detta fall.
 

Ett känt exempel på en obsolet lag var den om "Huru svin må i ollonskog släppas".  

 

De lagar som nu anses obsoleta och som föreslås ryka är, förutom avvecklingslagen;

Lagen (1918:399) om förbud mot utsläppande av tjur eller hingst å samfälld betesmark, lagen (1922:133) om förbud mot utsläppande av bagge å samfälld betesmark och kungörelsen (1974:661) om uppgifter för galt- och betäckningsstatistiken

Reinhold Lennebo, VD Fastighetsägarna, ansåg härförleden på Twitter att den nya lagen om allmännyttan från 2011 var obsolet.

Lugn Reinhold, de har bara kommit till 1974 än. Det tar tid innan lagarna kvalar in som obsoleta.

2 kommentarer:

Fredde sa...

Ett evigt tjat om saker från 1970-talet...
Vi övriga lever 2013 här. Vakna Barbro och Hyresgästföreningen! Verkligheten anropar!
Hallå? Någon där, Barbro och Hyresgästföreningen?

/Fredde

Roger Svensson sa...

KPI ligger på 0,1 procent just nu.
Allmännyttan (som är guds gåva enligt Hgf) kräver 2,8 procents hyresökning.

Kan vi lita på Hgf i förhandlingen, Barbro?
Kan vi hoppas på ett avtal minst i nivå på KPI?
Det finns ingen anledning att Hgf ska tillåta hyrorna mer än övriga kostnader i samhället. Eller?