21 november 2013

Vad menar egentligen Tore Ljungkvist och Maria Ludvigsson?
Hej Tore.
Jag har en fråga till dig. Du säger i Fastighetstidningen att "Det är bruksvärdet som sätter hyran, och den ska sättas relativt kostnader att bo i villa eller bostadsrätt". Vad har du fått det ifrån?

På vilken sida i propositionen eller i vilken lagparagraf har du hittat stöd för detta uttalande?
Vi är många som undrar. Så har inte du möjlighet att svara så hoppas jag att någon annan på Fastighetsägarna kan ange sidnummer eller någon eventuell paragraf där denna definition av bruksvärde kan återfinnas. Jag menar då givetvis inte det som stod i Mikael Kocks utredning som det aldrig blev något av utan det som faktiskt låg till grund för lagen.

Hej Maria.
Jag har en fråga till dig. I SvD idag skriver Nina Lundström (FP) att: "Dagens bruksvärdesystem är i grunden ett konsumentskydd. Med tanke på hur strukturen på den svenska bostadsmarknaden är beskaffad, med få små och många stora fastighetsägare, så värnar Folkpartiet detta konsumentskydd. Reformer behövs, men utan att avskaffa konsumentskyddet."

Du/ledarredaktionen skriver i svaret till henne att:
"Konsumentskydd hjälper emellertid enkom dem som redan har bostad, men gör intet för dem som står utan. Allmänhetens främsta behov består i fler hyresrätter och för det krävs att prissättningen tillåts spegla utbud och efterfrågan."
Vad menar du med den skrivningen? Menar du att konsumentskyddet/besittningsskyddet ska tas bort för hyresgästerna? Om du inte menar det så håller du alltså med Nina Lundström om att det är viktigt för hyresgästerna liksom för andra boende att kunna bo tryggt utan att tvingas bort av oskäliga hyreshöjningar?


1 kommentar:

Anonym sa...

MEN inte är det lika dyrt att bo i en villa som i motsvarande hyresrätt.....vill man sänka hyrorna....