21 maj 2012

Om SvD, MKB och Sonny Modig

Sonny Modig, tidigare känd för sin idoga kamp mot bristande kvalitet i byggandet och alltför höga byggkostnader, är nu vd för det kommunala bostadsbolaget MKB i Malmö.


Under den resan har han gått från att bekämpa höga byggkostnader till att bekämpa låga hyror. Han har kommit ut som marknadshyresförespråkare och hyllas därför av Sveriges Byggindustrier och på Svenska Dagbladets ledarsida.

Svenska Dagbladet refererar till ett seminarium där Sonny Modig beskriver ”hur relativt låga hyror på attraktiva MKB-lägenheter gör att hyresgäster som mycket väl skulle kunna söka sig till nybyggda och dyrare lägenheter istället stannar kvar och krampaktigt håller fast vid sina hyreskontrakt”. Slut citat.

Har dessa krampaktigt agerande hyresgäster skapat ett samhällsproblem? Visar  hyresgästerna upp ett udda beteende som i andra sammanhang skulle fördömas?

Nej, det får väl snarare anses som ett udda beteende att slåss för allt högre boendekostnader.

Det är ett okänt fenomen bland villaägare och bostadsrättsinnehavare. Tvärtom gör dem, med benäget bistånd från politiken och sina branschorganisationer, allt för att hålla nere boendekostnaderna.

Många valsegrar har vunnits efter löften om lägre boendekostnader. Vi minns väl alla de skärgårdssänkor som skulle garanteras att få bo kvar trots husens attraktiva läge vid strandkanterna. Det blev många poänger till KD.

Ett bostadsbolag som vill vara framgångsrikt, attraktivt och stå sig i konkurrensen måste givetvis jobba hårt för att ha så bra kvalitet och låga hyror som möjligt. Det fullkomligt vimlar av boende som krampaktigt håller sig fast i dörrlisterna på sina ROT-renoverade och nedamorterade hus och i bostadsrätter som inköpts när miljonerna inte rullade.

Många av dem skulle mycket väl kunna efterfråga en dyrare villa eller bostadsrätt. Men det betraktas inte som ett samhällsproblem.

Tvärtom blir det kärvt så rycker Stefan Attefall ut och hjälper till så att man kan bo kvar genom att på förmånliga villkor kunna hyra ut ett rum eller två.

Hur ska Sonny Modig förmå hyresgästerna att sluta upp med att krampaktigt hålla fast vid sina kontrakt med MKB och flytta på sig?

Han vill ”sätta varierande hyror som speglar efterfrågan”.

Idag sätts varierande hyror som speglar hyresgästernas värderingar.

Därför varierar också hyrorna i Malmö mycket, alltför mycket menar till och med en del.

Den så kallade Malmömodellen har hyllats inte minst i regeringskretsar. Många menar att den kan tjäna som förebild för ett bra hyressättningsarbete. Men någon ambassadör i sin VD har modellen inte.

Nu är ju inte MKB ett bolag på fallrepet precis. Tvärtom, de har en mycket god ekonomi och de har under årtionden varit ett mycket framgångsrikt bostadsbolag som gjort nytta för sina ägare. Men det räcker inte.

Sonny Modig vill bli av med sina hyresgäster, ”när få lämnar bolagets bostadsbestånd blir det bara några få som får flytta in” säger han enligt SvD.

Det går naturligtvis att höja hyran så att de" lämnar bolagets bostadsbestånd" och söker sig till hyresrättens konkurrenter som kanske kan erbjuda bättre villkor.

I vart fall måste han ju hitta ett system där det blir lite ruljans i trappuppgångarna. Ut med en, in med en annan och resten göre sig icke besvär.

”Trots att hyresregleringen (som avskaffades i början av 70-talet, min anm.) har skänkt oss stagnation, svarta marknader och bostadsbrist verkar få politiker lockas att problematisera och debattera den”, skriver SvD.

Bruksvärdessystemet har funnits sedan 60-talet och det har vridits och vänts och debatterats och problematiserats och utretts under alla år. Men det har bestått provet. Det har gagnat både näringen och hyresgästerna och det är långsiktigt och förutsägbart.

”Det blir den kommunala MKB-chefen Sonny Modig som säger vad politikerna inte törs”, skriver SvD.

De kanske inte vill. Det är väl inte mycket som talar för att alla de politiker som sitter i styrelsen för MKB delar de uppfattningar som deras vd är ute och torgför.

För hela meningen med allmännyttan är att de ska göra samhällsnytta.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Barbro, att Attefall rycker ut till försvar för att bostadsägare skall kunna hyra ut förmånligt är väl hela poängen med att få personer att hyra ut? Kan man förvänta sig ökat utbud om det samtidigt är oförmånligt?

Att bruksvärdet bestått provet, är väl att ta i. Bostadsbrist m.m. är ju en naturlig följd av bruksvärdet - även om den går via lågt byggande som naturligtvis beror på bruksvärdet.

//Jesper

Anonym sa...

Skulle det äventyra din retoriska poäng Barbro om du beskrev vad Sonny Modig egentligen sa? Självklart vill han inte bli av med hyresgäster, som du påstår. I själva verket vill han bygga mer för fler hyresgäster och att hans bolag bättre ska kunna bidra till fungerande flyttkedjor som ger fler nyinflyttade Malmöbor bostäder.

Man kan tycka vad man vill om att minska glappet mellan nyproduktionshyror och hyror i det befintliga beståndet, men tillskriv honom inte åsikter som han inte har.

Din övertygelse om att dagens hyressättningssystem saknar brister är imponerande. Särskilt konstruktiv och verklighetsanknuten känns den däremot inte.

Martin

Sonny Modig sa...

Hej igen Barbro

Som du vet vare sig talar jag om marknadshyror eller förespråkar detta. Jag tycker att bruksvärdessystemet, dvs att sätta hyran efter brukarnas värdering av bostaden, fungerar alldeles utmärkt, såväl som begrepp som riktmärke för en ansvarsfull hyressättning. Det jag vänder mig mot är hur bruksvärdet bestäms och vilka konsekvenser detta får för bostadsmarknaden. Det må uppfattas som semantik och retoriska krumelurer, men för mig är det viktigt att poängtera skillnaden.

Att det är detta jag talar om i mina artiklar och personliga framträdanden vet den som läser vad jag skriver och som lyssnar till vad jag säger, istället för att referera till vad andra säger att jag säger.

Hyresregleringen (dvs att hyran inte sätts av producenten utan av någon annan...) försvaras med att det skall vara ett skydd för de betalningssvaga hushållen. Då effekten av en felaktig prissättning blir att det byggs alldeles för lite, är det just dessa hushåll som i första hand drabbas. Dels genom att man har svårt att komma in på bostadsmarknaden över huvud taget, dels genom att man kan tvingas betala ockerhyror på en svart marknad eller för dåligt underhållna bostäder hos mindre nogräknade slumvärdar. En underprissättning av hyresrätter i attraktiva lägen driver dessutom på ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter.

En systematisk underprissättning av hyresrätter i attraktiva lägen skapar inlåsningseffekter som begränsar efterfrågan av nyproducerade bostäder och bidrar därmed kraftigt till att beståndet inte utnyttjas effektivt.

Hyresregleringen leder inte heller till minskad segregation, snarare tvärt om.

Ett hyresregleringssystem som leder till sådana konsekvenser har enligt mitt sätt att se det förlorat sin legitimitet.

Det är detta jag vill diskutera.

Om nuvarande system uppenbarligen inte leder till att betalningssvaga grupper får tillgång till de bostäder man efterfrågar och marknadens aktörer inte bygger, trots att efterfrågan är stor, är det något som är i grunden fel.

Det är dags att ändra på det. "Bryt stigberoendet" och våga pröva om en friare hyressättning kan vara en lösning.... nuvarande system är det uppenbarligen inte, och det är inget jag behöver bevisa... verkligheten är bevis nog!

Avslutningsvis... MKB hade inte varit det kommunala bostadsbolag i Sverige som expanderat mest under de fem senaste åren om jag och mina medarbetare inte tillämpade alla de smarta lösningar Byggkostnadsforum på sin tid pekade på för att bygga kostnadseffektivt... men det påverkar ju inte hyressättningen i beståndet.

Med vänlig hälsning

Sonny Modig
VD MKB Fastighets AB

Sonny Modig sa...

... jag glömde påpeka, att då du skriver "Slut citat" efter vad som sägs vara mitt påstående, så citerar du inte mig direkt utan Svenska Dagladets referat, vilket borde framgått av din text.

Jag skulle aldrig påstå att hyresgästerna "krampaktigt håller fast vid sina hyreskontrakt" inte heller har jag något emot att man bor kvar hos MKB så länge man vill, tvärt om! Vad jag sa var att om få väljer att byta bostad trots att dom skulle kunna och kanske till och med vilja, enbart för att man redan bor bra, till en mycket lägre kostnad... så skapar det inlåsningseffekter som drabbar hela bostadsmarknaden.

I MKB har vi endast ca 11 procent årlig omsättning på våra lägenheter, vilket är betydligt mindre än vad som kännetecknar en fungerande bostadsmarknad. Det leder till ett ineffektivt utnyttjande av beståndet och försvårar för unga och andra betalningssvaga grupper att komma in på bostadsmarknaden.

//Sonny

Susanna Lundberg sa...

Intressant diskussion detta!!

Även om det är en jätteviktig fråga hur hyrorna bestäms, så måste vi lyfta blicken över vilka ord som används. Problemet är att det inte finns lägenheter till hyror som folk vill betala, och "differentiering" betyder i verkligheten bara dyrare, inget annat.

Den viktigaste frågan är den som Sonny går vidare till, nämligen vad som krävs för att det ska byggas mer, till rimliga kostnader vill jag lägga till. Även om MKB är det bolag som bygger mest så byggs det för lite i Malmö och i landet, och MKB är ett bolag som har den ekonomiska kapaciteten att bygga mer.

Varför detta inte görs är en fråga vi kan vända och vrida på, men att det behövs högre hyror/boendekostnader i beståndet är varken en tekniskt eller politiskt möjlig väg att gå. Nej, folk vill inte lägga mer av sina inkomster på sitt boende - som Barbro påpekar är det väldigt sällan beslutsfattare driver på för högre boendekostnader, däremot mycket vanligt med motsatsen.

Det finns massor av tänkbara vägar att gå, och om MKB hade ägnat halva den energi som nu läggs på att förklara vad som sagts eller inte sagts åt att testa och utveckla dem skulle byggandet kunna öka omedelbart och bostadsbristen minska i motsvarande mån.

Tre exempel: Den skatteorättvisa som finns mellan hyresrätt och bostads/äganderätt har nu tom regeringen uppmärksammat, men jag har aldrig hört MKB-tjänstemän beskriva den som ett problem och en orsak till bostadsbrist.

Höga byggkostnader till följd av oligopol och karteller på alla delar av byggmarknaden. Att Sonny tidigare arbetat med att pressa byggkostnader var en komplett nyhet för mig. Jag kan inte för mitt liv tro att alla stenar är lyfta i denna fråga.

Bygg så som folk vill bo. Yteffektivitet, "udda" bostadsstorlekar som rymmer de människor som vill bo och så vidare. Att "ändra produkten" är inte en fråga om att smälla upp skithus utan att produktutveckla. UngBo12 och arkitekttävlingarna är bra försök men har de verkligen funnit lösningar på Malmös problem eller är det mest ett sätt för arkitektstudenter att publicera sina inlämningsuppgifter?

Det finns så enormt mycket bra folk inom MKB och i närheten att det borde bubbla i bolaget av innovationer i alla dimensioner av bostadsproblematiken. I synnerhet de arkitektoniska och de ekonomiska aspekterna måste man se på med fler och fräschare ögon.

Mycket arbete framöver, skitkul!!

Susanna Lundberg
Ledamot av MKB:s styrelse
och vänsterpartist