24 maj 2012

Skuldmiljonärerna växer i antal

Hur får du ihop det här då, Anders Borg?

Idag fattar regeringen beslut om att utreda möjligheterna att omvandla hyresrätter till ägarlägenheter.

Den enskilt viktigaste åtgärden är att införa ägarlägenheter, sa Mats Odell när han tillträdde som finansmarknadsminister 2006.

Detta uttalande inrymmer den ideologisk kursändring som sedan dess har präglat regeringens bostadspolitik. Ägandet är i sig ett överordnat intresse för regeringen.

Margret Thatchers right to buy-politik har fått många efterföljare men det har också inneburit många oönskade konsekvenser för samhällsekonomin. USA, Grekland, Spanien. Osv. 

Mats Odell liksom Stefan Attefall är övertygad anhängare av ägandets välsignelsebringande krafter. Mats Odell gick så långt som att påstå att ägandet är ”en grundläggande del i en familjegemenskaps tillvaro.”

Nu är det väl inte ägandet som präglar familjegemenskapen så mycket som lånande.

Allt fler tvingas fylla i låneansökningar, köpa bostad och börja svettas över risken för räntehöjningar och värdeminskningar. Skuldmiljonärerna växer i antal.

Och Anders Borg är med rätta orolig. EU-kommissionen tycker att Sverige ska stimulera byggsektorn. Borg gillar inte det för det skulle höja hushållens skuldsättning ”som är ett allvarligare problem.”

Fast man kan ju å andra sidan bygga hyresrätter det ökar inte hushållens skuldsättning ett dugg.

Man skulle ju kunna få för sig att Anders Borg inte ville förvärra detta ”allvarliga problem” ytterligare. Fast saker och ting behöver inte vara logiska och hänga ihop.

Man kan förmodligen både oroa sig för hushållens skuldsättning samtidigt som man jobbar på att öka den.

15 kommentarer:

Martin Lindvall sa...

Myndigheten Statens Bostadskreditnämnd (BKN) är också bekymrad över skuldsättning och skrev i går så här i sin senaste rapport, där f ö hyresrättens många fördelar lyfts fram:

"Det nuvarande svenska systemet för hyressättning tvingar många att äga som egentligen skulle vilja hyra om
möjligheten fanns. I attraktiva lägen är detta i stort sett den enda möjligheten att hitta en bostad åtminstone i storstäderna. Samtidigt leder systemet till att beståndet utnyttjas dåligt. Det finns en överkonsumtion av boende i centrala lägen eftersom hyrorna är konstlat låga. Samtidigt finns det de som skulle vilja betala mycket för en centralt belägen hyresrätt."

Anonym sa...

Bekymrad över att allt färre tycker hyresrätt är värt att satsa på?

Bostadsrätt is the grej! Att äga ger frihet!

Välkommen till 2012!

Anonym sa...

Instämmer med Martin Lindvall:s referat.

//Jesper

Anonym sa...

Instämmer också med Martin Lindvall:s referat.

// Petter Niklas

Sven-Rune sa...

Regeringen tillsätter utredning för ägarlägenheter.

Hurra!

Ännu fler hyresgäster får möjlighet att äga sitt boende.

Så rätt. Så rättvist. Så 2012.

Hurra!

Anonym sa...

Vad betyder det att det finns en överkonsumtion av boende i centrala lägen eftersom hyrorna är konstant låga? Genom att införa marknadshyror (högre hyror)ska denna överkonsumption försvinna. Vad betyder det? Kommer det att byggas en enda ny hyreslägenhet om denna överkonsumption försvinner? Är det inte ett större problem med den överkonsumtion som finns bland småhusägarna? Här bor en eller två personer till låga kostnader i ett småhus på kanske 100 till 150 eller kanske till och med 200 kvadratmeter? Är inte det ett större samhällsproblem? Vad vill Martin Lindvall göra åt detta?
Maggan

farbror Frej sa...

Sven-Rune: "Ännu fler hyresgäster får möjlighet att äga sitt boende."

Fast den möjligheten har väl skötsamma heltidsarbetande hyresgästboende haft hela tiden? Att köpa BR eller villa på den öppna marknaden har väl inte varit förbjudet - eller ens orealistigt oöverkomligt? Eller har jag missat något?

Priserna har ju visserligen gått upp konstant under 15+ år - men samtidigt har ju kraven för att teckna allt större bolån under i motsvarande grad sänkts och mildrats. Fram tills nu.

Denna "öppna marknad" för övrigt, med sina rationella och naturlagsgrundade prisvärderingar. Talande är dock att de överbelånade nu verkar satsa nästan ALLT krut på att skälla på bankernas räntenivåer. Det kan man ju på sätt och vis förstå - att AMORTERA med 1-3 tusenlappar extra i månaden känns ju rätt tröstlöst ifall bolånet på enkla standardvillan numera landar runt 3-4 miljoner här i Stockholm.

Det tar ju en sån TID innan amorteringen ger något impact att tala om. Tid som just saknas ifall man nu vill gå i pension vid 65 år - med nästan halverad nettoinkomst. Som tur är har vi gott om förment förmögna bostadslösa, som förväntas stå på tur att rycka in och betala dyrt för andrahandshyra + bolåneränta, när överbelånade "ägare" inte riktigt pallar med längre på egen hand. Alternativt; som har råd och möjlighet att betala samma - eller kanske än ännu mer uppspekulerad framtida prisvärdering.

Önsketänker man.

Anonym sa...

Hur tänker du här Maggan? Ägt boende till marknadspris, då kan man "överkonsumera"=inga problem. Hyrt boende med reglerad prissättning=konstlat pris, då blir överkonsumtion ett problem. Man får helt enkelt räkna med färre kvm per hyreskrona än idag, särskilt i attraktiva lägen. Rimligt!

Farbror Frej, långa utredningar om varför det egentligen är irrationellt att äga som arketyp, samtidigt som de flesta tycks fatta besluit i kontrast till dina slutsatser. Hur vill du få fler hyresrätter?

//Jesper

Sven-Rune sa...

Farbror Frej, du må ondgöra dig över egnahemsägares boendekostnader men faktum är att de är lägre än i hyreskasernerna.

2000 kronor i månaden enligt din ordförande Barbro.

Tänk på det innan du beklagar dig hur dåligt ägt boende är och vilka enorma problem det för med sig.
2000 "problem" att lägga på andra saker. Varje månad.

farbror Frej sa...

Jesper: "om varför det egentligen är irrationellt att äga som arketyp"

Ovan är väl snudd på en medveten övertolkning. Om du istället läser innantill vad jag faktiskt skriver, så kan du se att jag gör skillnad på risk att låna i början av en spekulationsuppgång, jämfört med att låna i slutet av densamma. Skillnad på att amortera sig ur räntehöjningsrisken, jämfört med att inte göra det. Skillnad på risk för en BR eller äldre standardvilla för 200K-1200K i småstaden, jämfört med samma typ av bostad för 1500K-4000K i t.ex. Stockholm.

Jesper: "samtidigt som de flesta tycks fatta besluit i kontrast till dina"

Att springa med flocken lämnar inga garantier. Man måste tänka mer indeviduellt. Jämför med spuckna bostadsbubblor i USA, England, Spanien m.fl. Och jämför historiskt: justerat för inflation och sett över 100+ år har INGA bovärdestegringar hållt i sig - någonsin. Googla exempelvis "Herengracht index visar att bopriser inte alltid stiger över tid".

Sven-Rune: "2000 kronor i månaden enligt din ordförande Barbro."

Då talar vi riksgenomsnitt samt främst om hyresgäster i nybyggda hyresfastigheter. Jag talar om den ohållbart spekulativa situatonen i Stockholm, samt främst om de som "hoppat på bolåne-tåget" för sent.

farbror Frej sa...

Jesper: "irrationellt att äga som arketyp"

Låt mig klargöra ytterligare. Att äga hellre än att hyra är rationellt (ekonomiskt sett) så länge man kan köpa kontant, alternativt låna med möjlighet att amortera effektivt och tidsbegränsat.

Problemet med att äga uppstår när man bara nätt och jämt har råd att låna - förutsatt att faktorer såsom fortsatt amorteringsfrihet, fortsatta räntesubventioner, fortsatt hälsa, sambo/äktenskap, jobbinkomst och fortsatta prisstegringar stadigt håller i sig.

Framtidsfaktorer som man oftast saknar kontroll över. Det så lovprisade "ägandet" kan i det sistnämnda fallet lätt bli till en kvarnsten om halsen.

Anonym sa...

Farbror Frej; man skall alltså äga i början av en prisuppgång. Individuellt ställningstagande som myndig person gör i andra delar av uppgången, särskilt i slutet, borde inte tillåtas. Rikserna är för stora för samhället och därmed borde individens beslutanderätt begränsas. Följden av praktisk tillämpning av din tes. Vem är förvånad!?

Frågan är hur det blir fler hyresrätter då?

//Jesper

Anonym sa...

För att inte tala om grovsoprum Jesper! De försvinner i samma takt som hyresrätterna. Det gör däremot inte soporna. Eller den individuella belåningen.

Söderhöna

Anonym sa...

Det finns soptippar, Söderhöna! Masa dig dit, vetja! Annars samma sak där, ngn skall betala!

//Jesper

André Johansson sa...

Ett litet nätt inlägg i debatten:

http://www.newsmill.se/artikel/2012/05/23/offentliga-bostadsbolag-bra-f-r-den-ekonomiska-stabiliteten