17 juni 2013

har jag ärvt en samhällsfarlig inställning av min far som bodde i samma lägenhet i 50 år


Vi måste öka rörligheten på bostadsmarknaden. Förlåt vi menar förstås hyresmarknaden. För hur skulle det se ut om vi tvingade människor att flytta från sina bostadsrätter och villor. Det skulle man inte våga yppa ett ord om ens i ett slutet sällskap..

En snabb politisk död kan de sannolikt se fram emot som får för sig att ta bort subventionerna till det ägda boendet och höja fastighetsskatten så det blev lite ekonomiskt kärvt att bo kvar sch lite rörlighet på bostadsmarknaden
Finanspolitiskarådet, Riksbanken, OECD och andra får säga vad de vill om behovet av sådana åtgärder.

Vi håller oss till hyresmarknaden. Den har vi irriterat oss på länge. Där måste i alla fall rörligheten öka. Det kan man i alla fall säga högt och tydligt.  Inte kan väl hyresgästerna tro att de kan bo kvar hur länge som helst när köerna bara växer?
Det finns väl inte en människa som tror att vi kan bygga bort bostadsbristen.

Eftersom det byggs för lite hyresrätter, har ombildats för många hyresrätter och  producerats för lite och för dyra hyresrätter så återstår nu bara att höja hyrorna på de hyresrätter som byggdes då när Sverige förmådde bygga hus.

Om rörligheten ska öka så måste måste människor flytta. Har de råd med de nya hyrorna så är inget vunnet. Vi måste därför modernisera, liberalisera, mjuka upp, luckra upp och ersätta bruksvärdessystemet med  rörlighetsfrämjande inslag.

Men vi vill  inte ha marknadshyror, absolut inte. Vi är väl inte dummare än att vi vet att det är ett kompakt motstånd mot detta. Nej, vi vill bara mjuka upp det hela lite och få en mera modern touch på hyressättningen. Bara rörligheten ökar så.

Vi i texten ovan är ett hopkok av vad de säger som vill mjuka upp min hyra.
Jag bor i en hyresrätt..
Ska jag känna mig träffade, är jag för orörlig, har jag ärvt en  samhällsfarlig inställning av min far som bodde i samma lägenhet i 50 år eller kan jag bo kvar i 20 år till om jag lever och har hälsan eller måste jag ha en mera modern syn på min hyra och inse att jag måste dra.

Nu ska du inte ta det personligt kommer de att säga. Nähä, hur ska jag ta det då?

Inga kommentarer: