13 juni 2013

Kommuner med bostadsbrist är det enda som ökar i Boverkets byggrapporter
”85 procent av kommunerna har brist på hyresrätter och det är flera grupper som konkurrerar om främst små hyresrätter.” ”Bristen på hyresrätter hotar tillväxten”

Detta och annat kan man läsa i Boverket bostadsmarknadsenkät som kom igår. Kommuner med bostadsbrist är det enda som ökar i dessa årligen återkommande enkäter.

Men ingen tycks bry sig. Inte med något större allvar i alla fall. I partiledardebatten pratade alla om jobben utan att nämna att jobbarna måste bo någonstans för att kunna jobba.

Förstår någon detta?

Kom bara inte dragandes med några investeringsstimulanser säger Byggindustrin och Fastighetsägarna. Sådant stoppar vi bara i fickorna säger de inte men det säger bostadsminister Stefan Attefall att de gör. Det kanske går att kolla upp varför Attefall inte tror att krogägarna stoppar den sänkta krogmomsen i fickorna. Är krogägarna stöpta i en annan form än byggarna?

Men sätt igång och bygg då om ni inte behöver några stimulanser. Vad väntar ni på? Någon större efterfrågan än denna går inte att uppbåda på någon annan marknad.

Vi vill inte säger de inte men det säger Stefan Attefall att de inte vill, kommunerna alltså. Många byggbolag sitter på stora markinnehav och en massa byggrätter men de vill inte heller. Min kommun, Tyresö, planerar för bostadsbrist säger Stefan Attefalls statssekreterare Ulf Perbo. Om vi bygger röstar folk bara på kommunens missnöjesparti hörde jag en kommunpolitiker säga.

Visst kan man stifta lagar om effektivare planprocesser men en lag om att politiker måste vilja något är svårare att få till. Fast det skulle vara mycket mer effektivt än vilken förändring som helst i planprocess.

Vi kan bygga hus säger SABO. Kolla bara på vårt KOMBO hus som nu byggs lite här och var. Vi kan också säger Anders Johansson (S) ordf Sigtunahem, vill man så kan man. Vi kan också säger Växjökommun.

Vi kan inte säger Wallenstam och Stena Fastigheter. Vi får inte ihop kalkylerna.

Men det ska inte staten in och greja till genom stimulanser kom ihåg det säger Byggindustrin och Fastighetsägarna. Det byggs i Finland, vilket inte minst Stefan Attefall brukar framhålla, men för säkerhets skull säger han inget om att de har statliga stimulanser precis som man har i de flesta länder.

Men vänta lite här säger Fastighetsägarna vi tycker förstås att staten kan gå in med höjda bostadsbidrag.

Eftersom detta sannolikt skulle göra Anders Borg lite lätt nervklen, det är mycket pengar det är fråga om, så kommer det nog att sitta hårt åt.

Kvar blir då hyrorna, de går väl att höja. Jo det verkar så det om man får tro på en del av de kalkyler som ligger till grund för nyproduktion. Där slås det ständigt nya rekord och allt färre kan eftrefråga det som byggs.

Låt oss säga att det helt enkelt är omöjligt att bygga hus i Sverige som människor har råd att bo i. Det går bara inte. Man måste bygga dyrt. Allt annat är bara drömmerier och naiva föreställningar. Byggkostnader är till skillnad från alla andra kostnader omöjliga att göra något åt. De är som de är till exempel 77 % dyrare än i övriga EU länder. Vi står alla handfallna inför alla dessa kostnader som till synes är orubbliga.

Då kan Boverket redan nu skriva klar nästa bostadsmarknadsenkät utan att fråga en enda kommun om hur det går. Svaren och reaktionerna kommer att vara desamma som idag och antalet kommuner med bostadsbrist har ökat ännu mer.

Dessutom är det hyresrättens fel att människor måste låna mer och mer pengar för att kunna köpa en bostadsrätt. Hyresmarknaden är för liten och det tvingar människor att köpa en bostad, hushållen skulder ökar och det oroar Riksbanken, EU, OECD, IMF och Finanspolitiska rådet. Ja just precis. Så kan det bli när man ombildar hyresrätter till bostadsrätter, satsar skattepengar på det ägda boendet och låter hyresrätten vara högre beskattad

Men förtvivla icke det är valår nästa år. Det kan visa sig vara en avgörande skillnad för de som söker bostad och är oroade över tillväxten. Det kommer att utställas löften om att hus ska byggas.Inga kommentarer: