26 augusti 2008

Är verkligen efter bättre än före

Alla borde rimligen vara intresserade av att vi inte har en massa oseriösa fastighetsägare som missköter sina hus och förpestar livet för sina hyresgäster.
Idag måste varje fastighetsägare begära förvärvstillstånd. Då kan man sålla agnarna från vetet och hindra dem som inte platsar på hyresmarkanden från att köpa en massa fastigheter och missköta dem.

Verkar bra kan man tycka. Men inte då. Nu kommer en utredning, som man kan höra om på Ekot och Rapport denna morgon, som föreslår att detta finurliga system ska tas bort och ersättas av ett där man i efterhand kan ingripa. Det ena borde rimligen inte utesluta det andra. Att göra det svårt för dem som misskött sig att bli hyresvärdar går väl att förena med att göra det svårt för dem som senare visar sig inte klara av att vara hyresvärdar.

Nu ska hyresgästerna först bo under dåliga villkor innan det kan bli en förändring istället för att man som nu i alla fall kan hindra de värsta hyresvärdarna från att drabba hyresgästerna. Utredningen har regeringen tillsatt och följaktligen kan den också strunta i att genomföra alla de förslag utredningen kommer med. Gör det. Lägg istället ner massor av jobb på att klura ut hur vi ska kunna börja bygga bostäder till de alltfler desperata bostadsletarna. Men lägg inte ner en massa jobb på att göra livet surt för hyresgästerna genom att ta bort de små men viktiga skydd hyresgäster har.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Förslaget har två sidor. Du glömmer bort att det kommer att bli lättare att sätta fastigheter under tvångsförvaltning. Tillståndslagen har dessutom inte fungerat på ett tillfredsställande sätt. Endast i ett litet fåtal fall har tillstånd förvägrats av kommunerna. Olika kommuner har dessutom utvecklat olika praxis. sålunda har vissa kommuner i praktiken struntat i det lagstadgade kravet att genomföra en prövning. En del kommuner har helt enkelt låtit hyregästföreningen stå för prövningen ( detta kan ju tyckas positivt för organisationen men ställer ju vissa frågor på sin spets- t ex är det verkligen lämpligt att en privat juridisk person påtager sig ett myndighetsansvar?).

Sedan kan man ju tycka att det rent allmänt är problematiskt med "prognoslagar" som inte ger folk möjligheten att visa sin duglighet. Att det förekommer även inom andra områden innebär ju inte med nödvändighet att man bör ha det inom fastighetssektorn.

Däremot är det bra att man ökar folks trygghet i boendet genom att det blir lättare att sätta fastigheter under tvångsförvaltning. Det ska vi vara riktigt glada över. Och det kommer bli en ovärderlig hjälp för tjänstemännen på hgf: juridiska avdelningar runt om i landet!

M v h

Joel Lindskoug

Anonym sa...

Väl formulerat Joel!!!