11 september 2013

Att rikta hot gentemot den part man ska förhandla med är sällsynt korkat


De privata fastighetsägarna i Göteborg är upprörda, väldigt upprörda.

Det har inträffat en allvarliga händelse i Göteborgsområdet.
De känner sig därför nödgade att utfärda en varning.

"Vi ser allvarligt på det som inträffat och som en markering överväger vi att säga upp avtalet om hyressättningsavgift som ger Hyresgästföreningen rätt till förhandlingsersättning", skriver de.

Vad är det då för allvarligt som har "inträffat"?

Jo, Hyresgästföreningen har begärt förhandlingar om 2014 års hyror och de har lagt ett bud som inte riktigt faller Fastighetsägarna i smaken.

Istället för att förbereda sig för de stundande förhandlingarna så retar de upp sig till oanade höjder.
Efter en snabbanalys av det uppkomna läget har de uppenbarligen kommit fram till att det smartaste de kan göra är att börja med att hota sin förhandlingsmotpart.

Om vi gör allt vad vi kan för att se till att Hyresgästföreningen inte har resurser att förhandla så ska vi nog kunna få de på fall kanske till och med innan förhandlingarna kommit igång. Kan de verkligen ha resonerat så eller hur sjutton tänkte de?

Att rikta hot gentemot den part man ska förhandla med är sällsynt korkat.

Folk som böjer sig för hot eller som kommer med hot ska inte anförtros något som helst förhandlingsuppdrag.
Legitimiteten hos förhandlingssystemet bygger på parter som har integritet,  som förhandlar och som inte ägnar sig åt hot.

Fakta om hyressättningsavgiften

Hyressättningsavgift betalar de hyresgäster som bor i lägenheter som omfattas av en förhandlingsordning. Idag betalar hyresgästerna 12 kr per månad för det förhandlingsarbete som vi utför.

Det är alltså hyresgästerna som betalar inte bostadsföretagen. Men eftersom det är en del av hyran så förmedlar fastighetsägarna avgiften till oss.
Nu hotar de med att sluta med det. Då måste de också sänka hyran med 12 kr annars lägger de rabarber på pengar som inte är deras.

Motivet till hyressättningsavgiften  hittar man i prop.1993/94:199 sid 69 där man kan läsa:

”Det är nämligen rimligt att organisationens förhandlingsarbete inte finansieras med enbart medlemsavgifter, eftersom resultatet av förhandlingsarbetet kommer även de oorganiserade hyresgäster till del för vilka förhandlingsordningen gäller. En lagreglering ger också möjlighet att pröva skäligheten av förhandlingsersättningen.

Lagen bör alltså även i fortsättningen innehålla regler om förhandlingsersättning”, skrev Carl Bildt som då var statsminister.


Inga kommentarer: