13 januari 2014

Anders Borg, tack hemskt mycket tack hade man ju gärna velat skriva mendet passar liksom inte


Aldrig någonsin har väl en finansminister fått så mycket tack för något som han ännu inte gjort men kunde förväntas göra och vi har väl aldrig fått så många uppmaningar att göra något åt den orättvisa skattebelastningen på hyresrätten som under "tacka Anders Borg-kampanjen"

Vi döpte den orättvisa skatten till hyrskatt och det blev en mäkta populär benämning.
65 129 personer skrev under vårt upprop mot hyrskatten.

Vykort av samma sort som ovan har ramlat in i strid ström.

Men nu kan det visa sig att vykortsskrivaren ovan besitter en betydligt större lust än Anders Borg att vara med och avskaffa hyrskatten.

För idag kom Bostadsbeskattningskommitténs förslag till åtgärder för att skapa lite rättvisa mellan boendeformerna.

På den tiden Fastighetsägarna inte var så fokuserade på hyreshöjningar och systemskiften utan ville jobba hårt med SABO och oss för att förbättra skattevillkoren för hyresrätten så hade vi tillsammans en date med Anders Borg.

Vi hade tagit fram en gemensam rapport som visade att här fanns det grejer att göra om man ville vara en framåtsyftande finansminister som ville få lite sprutt på byggandet.

Det var ett lyckat möte men när direktiven till den utredning Borg tillsatte kom från tryckeriet, den som presenterades idag, så sjönk lyckonivån väsentligt.

Här fanns inget utrymme för några stora grepp för att ge hyresrätten bättre villkor det kunde man se direkt.

Vi trappade därför upp tackandet av Borg genom att olika varianter av påminnelser.
Han fick förslag på tilläggsdirektiv som hade kunnat ta honom ur den knipa direktiven försatt regeringen i.

För nu är de i knipa. I alla fall om regeringen vill göra gällande att det förslag utredningen lägger fram kommer att ha någon betydelse.

Då krävs det nog att Finansdepartementet förstärker sina styrkor med en illusionist om de ska gå i land med detta.

Bostadsbeskattningskommittens uppdrag var nämligen att:
"lämna förslag på förbättring av den skattemässiga ställningen för bostäder som upplåts med hyresrätt i syfte att öka utbudet av hyresrätter".

Kommittén har gjort en ingående analys och kom fram till att hyresrätten är missgynnad i förhållande till ägda bostäder.

Men så var det ju det där med att man inte fick göra något åt detta.

Kommittén är förhindrade av Borgs direktiv som begränsar möjligheten att lämna förslag som på ett avgörande sätt förbättrar hyresrättens skattemässiga ställning.

Tänk så det kan bli, sorgligt. Alla ropar på mera hyresrätter och när chansen kommer att se till att byggandet av hyresrätter får bättre villkor då ballar de ur, regeringen alltså.
Om de nu inte tycker att det är lite väl skevt att miljarderna (40) regnar över ägt boende medan inte minsta duggregn strilar över hyresrätten.

Men något föreslår de väl, jorå.

Kommittén föreslår att:
"Den skattemässiga ställningen för hyresbostäder bör förbättras genom att den kommunala fastighetsavgiften avskaffas för bostäder som upplåts med hyresrätt.”

Men så kommer själva dråpslagen.

"Ett avskaffande av fastighetsavgiften kan därför inte förväntas få några stora effekter på utbudet av hyresbostäder.”

Man skriver också att ”För att genom ändrade skatteregler åstadkomma större effekter på utbudet av hyresbostäder krävs en utjämning av de skattemässiga villkoren mellan ägda och hyrda bostäder."
Det är förstås utmärkt att kommittén föreslår att fastighetsavgiften tas bort för hyresrätter – då försvinner dubbelbeskattningen av hyresbostäder jämfört med annan näringsverksamhet.

Fastighetsavgiften i redan byggda hyresrätter är ca 100 kr/mån eller ca 18 kr/kvm, vilket motsvarar knappt 2 % av genomsnittshyran.

Men värdet av slopad fastighetsavgift för nyproduktionen? Den är ju redan borttagen för de första 15 åren.
En utebliven kostnadsökning om 15 år på 100 kr/mån kan väl knappast ha någon betydelse för investeringsviljan.

Precis som kommittén säger krävs ytterligare åtgärder för att nå neutrala villkor och öka utbudet av hyresrätter.

Direktiven hindrar också förslag om att ge hyresgäster rätt till skattereduktion för ROT-arbete.

De skriver att "Möjligheten till skattereduktion för ROT-arbete bör inte, med hänsyn till begränsningarna i kommittédirektiven för ett sådant förslag, utvidgas till att även omfatta hushåll som innehar sin bostad med hyresrätt.”

”I direktiven anförs att det framförs kritik mot att den som innehar sin bostad med hyresrätt inte kan få skattereduktion för ROT-arbete och att detta utgör en negativ skattemässig särbehandling av bostäder som upplåts med hyresrätt jämfört med bostäder som upplåts med bostadsrätt. Kommittén instämmer i denna bedömning. Genom att utvidga möjligheten till skattereduktion för ROT-arbete skulle hyresbostäderna komma att jämställas med bostadsrätterna i högre grad och den skattemässiga neutraliteten mellan dessa upplåtelseformer skulle öka. En sådan utvidgning skulle inte heller motverka de syften som angavs i förarbetena vid införandet av skattereduktion för ROT-arbete, d.v.s. att öka arbetsutbudet och att minska svartarbetet.”

Av ovanstående har framgått att Bostadsbeskattningskommitténs direktiv i mycket hög grad begränsat möjligheterna att lägga fram förslag som bidrar till mer neutrala villkor och en ökad produktion av hyresrätter.

Men det finns ingen tid att vänta när bostadsbristen och dess negativa konsekvenser för både samhälle och individer förstärks dag för dag.

Många hyreshusprojekt blir inte av till följd av att kalkylerna inte går ihop trots att man kan ta ut s.k. presumtionshyror. För att öka nyproduktionen av hyresrätter krävs det ekonomiska villkor som är mer likvärdiga med de som gäller för äganderätt och bostadsrätt. Detsamma gäller förutsättningarna för upprustning av bostadsbeståndet där villkoren för ägda bostäder är mycket gynnsamma genom ROT-avdrag och ränteavdrag.

Hyresgästföreningen föreslår följande i ett ekonomiskt program för hyresrätten:
En statlig investeringsstimulans för nybyggnad av hyresrätter med rimliga hyresnivåer
Slopad fastighetskatt/fastighetsavgift för hyresrätter
Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter
ROT-avdrag till hyresrätter
Skattefria underhållsfonder


17 kommentarer:

Rackabajsaren sa...

Vad är meningen med ROT-avdrag för hyresrätter?
Hela poängen med hyresrätt är att du inte ska behöva lyfta ett finger som hyresgäst. Ska hyresgästen stå för underhållet nu?!

Anonym sa...

För det första kan man inte göra ROT-avdrag hur som helst. Alla som hyr arbetar inte. De kan vara studenter eller utländska forskare eller fattigpensionärer utan pengar att lägga ut. För det andra är jag trött på den här fiskdammen med hantverkare och löst pack som ränner ut och in och portkoder som lämnas ut. Vad är det för bransch som måste fyllas med en massa luft. Jag vägrar pumpa in en massa luft i deras och hyresvärdars egendom under mitt namn. Aldrig! Dessutom vill jag ha lugn och ro innan jag kontaktar Miljöförvaltningen och störningsjouren. Folk som flyttar in och ut och byter bostäder ofta är också jobbigt inte bara för de stackarna som skall bo i flyttkartonger. Det går inte att renovera hur ofta som helst.

Petter Niklas sa...

Hyresskatt är det larvigaste jag hört.
Har inteHyresgästföreningen något mer konstruktivt förslag att sätta sprutt på hyresmarknaden än ett koppel av statliga allmosor?

Tjorven sa...

Varför ska hyror betalas med allmänna medel? Lägg ner hyresrätten om den inte kan stå på egna ben.

Anonym sa...

Menar man tex. att Försäkringskassan skall låna ut pengar åt sjukpensionärer att betala fakturor från hantverkare med? Skall Hyresgästföreningen bli motpart till de olika hantverksskråernas fackföreningar också? Nej, det är inget bra förslag. Ni är ute och cyklar.

Det är bättre att man hyr en lägenhet som uppfyller sanitära krav. Därutöver har ingen med att göra hur folk vill ha det hemma egentligen. Man borde inte heller betala för mer än att det finns väggar, tak och golv. Hyresvärdarna kan heller inte totalrenovera för varje ny hyresgäst. Antingen gillar man bostadens utseende eller så gör man något åt saken själv. Man kan dock inte begära att andra betalar för den invändiga fräschören. ROT är principiellt felaktigt och lika sjukt påhitt som tillval. Ingen gillar andras val. Det är att kasta pengarna i sjön och skänka dem till klåpare och byggfuskare. Betalar man för en massa tillval andra än man själv gjort så kräver man hyressänkning och tar ett snack med förhandlarna på hyresgästföreningen.

Nej, underhåll är inget av hög prioritet så länge det inte är skadligt att bo där.


Tjorven sa...

Anonyms liv verkar vara fullt av bitterhet. Stackars.
Det finns många skickliga hantverkare. Tvivlar du på det kan jag rekommendera att surfa runt bland annonserna på Hemnet och spana in vackra bostadsrätter.
Ha en trevlig dag!

Anonym sa...

Hur som helst, äntligen ett utspel om hyresrätten som handlar om annat att "billiga hyresrätter" eller "marknadshyror".
Jag tror att vi är många som bor i hyresrätt som inte känner igen oss i den bild som indirekt sprids av Hyresgästföreningen i dess försvar för "billigt" och "stop för lyxrenoveningar" (parkettgolv och kakel är inte lyx). Genom den argumentationen gör man hyresrätten till ett andrarangsboende för folk som "inte har råd" eller "nöjer sig".

Anonym sa...

@Tjorven: Inte för jag vet vilken av alla anonyma du menar men jag är ingen av ovanstående och du har din fulla frihet att kontakta hantverkare om du vill. Fast jag håller nog med tidigare anonym, jag ringer också störningsjouren. Ger inte ett öre för hantverkare jag heller. Tyvärr, håller med alla andra som fått nog. Ni har gjort bort er på hyresgästföreningen.

Anonym sa...

@Tjorven: Du verkar vara en riktig gnällspik på att gnälla på alla andra Tjorven. Hoppas du läser detta så förstår du kanske själv hur intressanta dina inlägg om hur du uppfattar andra är. Kan du sluta upp att gnälla över att andra är bittra så vi slipper läsa så lovar vi sluta fälla kommentarer om dig. Så kul är det inte att läsa om sådant på en bostadsblogg.

Anonym sa...

Barbro!

Varför skriver du så mycket om det här? Dubbelt så mycket som du brukar. Bygg fler bostäder istället så det blir för mycket. Då kommer det bli konkurrens mellan hyresvärdarna och en självsanering.

Anonym sa...

Det enda som verkar vettigt som ni kräver är fler nybyggen. Rot-avdrag och underhåll......?? Har ni funderat på att istället bygga fler evakueringslägenheter? Jag betalar inte hyra för att lyssna på oljudet. Har ni ingått en pakt med hyresvärdarna? I sådant fall vill jag gärna gå ur hyresgästföreningen.

Barbro Engman sa...

För att kunna bygga bostäder måste det vara rimluga skattevillkor också för hyresrätten. Det är det inte säger utredningen. Gör något åt det då säger jag. Det är ca 2000 kr dyrare att bo i en nybyggd hyresrätt än i ägt boende. Inte okey
Vad betyder det att "bära sina egna kostnader". Jo det betyder att betala de kostnader som andra beslutat om. Om staten tycker att man får göra ränteavdrag och få ROT avdrag så är det en kostnad som försvinner. Om staten å andra sidan anser att man ska betala avgifter, skatter, inte få avdrag mm då är det en kostnad som ska betalas. Det är därför det är viktigt att staten är neutral i förhållande till de olika borndeformerna. Det är de inte idag skriver utredningen.
Men när vi och andra säger att det måste finnas en schysst skattebelastning så påstår en del att vi vill ha bidrag. Det handlar inte om bidrag det handlar om rättvisa och om att öka chanserna för att få igång ett hyresrättsbyggande.
Vi sprider ingen bild av att hr på något sätt skulle vara en dålig boendeform. Tvärtom. Det bor 3 miljoner i hr, bra sådana.
Men vi har genomlevt en period där ägandet seglade upp som det överordnade intresset. Ombildningar tog fart, låneskulderna ökar och byggandet minskade alltmer. ROT avdrag gjorde det möjligt att inleda stora renoveringar i det ägda boendet.
I hägnet av detta uppstår också en debatt om hyresrättens förutsättningar på både gott och ont.
Men nu är vi i ett läge där alla inser att vi måste bygga hyresrätter om vi ska klara av alla de utmaningar som finns på bostadsmarknaden.
Och då måste vi diskutera hur möjligheterna ser ut för att få igång byggandet. Och då är skatterna en viktig pusselbit.

Anonym sa...

Redigt svar från ordföranden, tycker jag. Vid uteblivna räntesänkningar oroas media och opinionsbildare från höger till vänster att för att Sveriges ekonomi skjuts i sank, vid hyreshöjningar för 3 miljoner boende hörs inte ett ljud in den riktningen. Jag bjuder på den kommunikativa idén :).
Men för guds skull prata inte "billigt" . Prata kvalitet, mångfald, kund.

Barbro Engman sa...

Rackabajsaren skicka ditt inlägg igen, nåt hände

Anonym sa...

Kom att tänka på en idé det inte talats om. Det finns många bostadsrättsföreningar där medlemmarnas sammansättning kanske förändrats med åren. De flesta har säkert bra ekonomi. Om majoriteten numera vill bo i hyresrätt, varför går det då inte att tex. välja vem man önskar som hyresvärd och sälja? Det är ju också en form av vilande förening fast en vilande hyresrättsförening. Staten borde kunna köpa upp som bostadsbolag.

Anonym sa...

Tror jag börjar förstå iallafall vad du menar. Det här är en politisk sida för politiskt intresserade. Där har inte hyresgästföreningens medlemmar speciellt mycket gemensamt med vad ordförenden i övrigt verkar för.

För mig handlar det inte om diskriminering mellan boendeformer. För mig handlar det om att ROT och RUT är inget annat än att stoppa luft i branscher. Det är totalt lika ointressant som avdragsgilla krognotor. Det är branscher som kraschar med jämna mellanrum. Problemet är att problemen blir större vid varje krasch för att man ser till att fler kan kraschlanda genom att inbilla dem att de gör något folk vill ha. Ursäkta mig, men tyvärr tycker jag att bostäder aldrig varit så smaklösa & IKEA-trista. Totalt ute eller lobby-trist. Det finns inte något jag skulle vilja ha längre och heminredning är pisstrist. Numera när något går sönder får det vara trasigt. Det är riktigt charmigt med olika färger på dörrknopparna och bad-taste eller en tejpbit för att hålla fast skåpluckan. Det är så "sexigt" att veta att ingen äcklig hantverkare varit där och pillat. Allt som inte hantverkare tagit i känns riktigt nytt, fräscht och hett.

Jeanette sa...

Ja nu är det mycket diskussioner om de olika boendeformerna och jag tror det är viktigt att man som grund har den åsikten att folk har rätt att välja i vilken form man vill bo; hyresrätt, bostadsrätt, villa etc. Det är det grundläggande. Sen måste man också tänka på att under olika skeden i livet vill man kanske ha möjlighet att välja vad som passar bäst, kanske hyresrätt när man är ung och har små inkomster, likaså som pensionär och kanske ensamstående med en inkomst. Sen perioden när man har en växande familj kan villa alternativet vara bäst och klokast. Den ena boendeformen behöver inte utesluta någon annan. Själv har jag under livets gång använt mig av alla de boendeformer som finns i Sverige och kan konstatera att den mest missgynnade formen är hyresrätten. Sen undrar jag varför man alltid pratar om BIDRAG när det gäller människor i hyresrätt. ROT och RUT är faktiskt också bidrag i form av avdrag för människor med höga inkomster som kan göra avdrag. Orden bidrag och avdrag används väldigt slarvigt tycker jag. En fattig människa som går till socialen får bidrag (försörjningsstöd) men det kungliga hovet får apanage som också kan sägas vara en form av försörjningsstöd om man nu ska hårdra det hela.
Men det absolut allvarligaste problemet i hela bostadsdiskussionen tycker jag är att hyresrätten allt mer förlorar terräng. Idag senast nyheten om att Stockholms kommunala bostadsbolag vill subventionera mark för byggandet av bostadsrätter. Varför inte hyresrätter?? Jo allt handlar om snabba cash och att sätta människor i skuld och den som är satt i skuld är inte fri! Det är ju faktiskt banken som är den egentliga ägaren till miljonvillorna och bostadsrätterna i de flesta fall. Ytterst få har möjligheten att köpa en sån bostad kontant. Här i Uppl Väsby kommun ska nu det kommunala Väsbyhem bygga 83 st bostadsrätter. Dom har nämligen dålig ekonomi och varför har man det då? Jo pga utförsäljningarna och ombildningarna så Väsbyhems bostadsbestånd krympt avsevärt så ekonomin inte blir hållbar. Men lösningen heter faktiskt inte Byggandet av Bostadsrätter utan det heter - Bygg Hyresrätter! så människor blir mer flexibla vad gäller arbetsmarknaden. Staten vill ju ha folk i arbete, eller hur? Arbete och bostad är två faktorer som faktiskt måste samverka för ett hållbart samhälle, något som våra herrar politiker glömmer bort.
Så glöm diskussionerna om vad som är bäst boende - bostadsrätter, hyresrätter, villor - det kvittar. Det som betyder något är människans möjlighet till tak över huvudet och att få välja passande bostadsform samt att bostadens betydelse kopplas till samhällets grundläggande funktioner som att individen måste arbeta för sin försörjning.