28 januari 2014

Svenska folket har inte råd med fri hyressättning

Den här artikeln av Fredrik von Platen i Byggindustrin tycker jag att ni ska läsa.

Svenska folket har inte råd med fri hyressättning skriver han.
Precis så är det

4 kommentarer:

Petter Niklas sa...

Hyresrätt är dyresrätt.
Man bor billigare och bättre i bostadsrätt.

Bo rätt, bo i bostadsrätt!

Anonym sa...

Mycket intressant artikel !

Den kommer nog att tigas ihjäl...

För övrigt så har jag en "filosofisk fundering": Det brukar ju heta att man skall "leva som man lär"; särskilt när vänster-debattörer och -politiker skall desarmeras.

Men antag att man vänder på steken: Hur många av dem som förespråkar marknadshyror skulle själva drabbas på ett kännbart sätt av dess införande ? Dvs: hur många bor i hyresrätt, och skulle få svårt att betala den nya hyran ?

Min gissning: Inte en enda...

Om man generaliserar frågan: Hur stor andel av dem som "har något att säga till om" i bostadsfrågan bor i hyresrätt ? Hur är det t ex med våra riksdagsmän ? Hur bor de politiska skribenterna ? Osv, osv.

Demokrati bygger på representativitet, och här påstår jag att vi har ett mkt stort underskott.

/Lars

Rafael Ospino sa...

Petter Niklas - Du har nog rätt på många sätt! Det är ju därför vi har fått den utveckling vi fått!
Hyresrätten är både skattemässigt och socialt missgynnad, vilket på sikt hotar samhällsutvecklingen.

Det finns många studier som ger vid handen att brist på hyresbostäder leder till en rigid bostadsmarknad och lägre tillväxt för orten/samhället i sin helhet.

Detta sägs exemplifieras av det faktum att tyskarna till 80 % hyr sitt boende, och trivs alldeles förträffligt med det, medan 80 % av grekerna och spanjorerna äger sitt boende. Eller, rättare sagt, trodde de gjorde det...

I Dagens Industri 130628 säger Tomas Nyström, analyschef hos fastighetsrådgivaren Nordier "Det svenska hyressystemet gör att risken för att investera i bostadsfastigheter är mycket liten".

I en artikel i DI i våras ansåg ett stort fastighets-analysföretag att hyresfastigheter är en av de säkraste penningplaceringarna, med en direktavkastning som i längden slår börsen.

VD:n för en fastighetsfond skrev ungefär samtidigt: "Svenska hyresbostäder erbjuder en stor och attraktiv marknad för investerare. Volatiliteten är lägre än för övriga fastighetsslag och väsentligt lägre än börsnoterade aktier. Fastighetsfonden inbjuder befintliga aktieägare och nytillkommande investerare att delta i en aktieemission inför förvärvet av två nya fastigheter. Fastighetsmarknaden i Sverige anses som en av de mest likvida och aktiva i Europa. Det reglerade hyressättningssystemet har bidragit till en stabil och långsamt stigande hyresutveckling för bostäder och svenska hyresbostadsfastigheter har över tiden visat god avkastning i förhållande till risk."

Bankerna har ökat sina aktieutdelningar. Enligt Nordeas koncernchef "simmar de i pengar" som de inte vet hur de skall kunna placera, och senast igår sade Swedbanks Michael Wolf att de var tvingade till de i brist på investeringsalternativ.

Det är ju märkligt att det inte skall gå att få fart på byggandet av hyresbostäder. Och, Petter Niklas, om vi inte gör det, och bryter den dynamik och tillväxt som gör vissa orter attraktiva, skall Du se det inte blir så kul att "äga" en borätt heller...

Anonym sa...

Kommentar till bl a Anonym/Lars.
Hyresgäster i storstädernas innerstäder uppvisar fortfarande en stor spridning om man tittar till inkomst, utbildning, yrke. Däremot har många svårt att känna igen sig i den bild av hyresrätten som något som per definition skall vara "billigt" (d v s sämre kvalitet, mindre valfrihet, tacksam att ha någonstans att bo, "för oss som inte har råd"). Skall hyresrätten som fenomen återta något av sin ställning som ett fullvärdigt boendealternativ måste begrepp som kvalitet, valfrihet, kund få ett större utrymme i diskussionen. Alla som bor i hyresrätt är inte likadana (lika lite som dem som bor i villa, bostadsrätt eller kollektiv) och gör därför oilka prioriteringar, en del vill ha marmor andra tycker det är OK med slitna linoleumgolv. Här har också Hyresgästföreningen en hemläxa att göra om den inte helt skall skrämma bort de opinionsbildande och självständiga individer som faktiskt fortfarande bor i hyresrätt och som de så väl skulle behöva i sin opinionsbildning. Att vi alla vill betala så lite som möjligt eller ha låg ränta är en annan diskussion.