27 januari 2014

En bild säger mer än 1000 ord eller hur det nu är med den saken ;)

Två bilder kom i min väg. Bägge har sitt ursprung på Drottninggatan i Stockholm.SABO hittar man på nr 29 och Fastighetsägarna på nr 33 på nämnda gata. På SABO-husets gavel hänger denna iögonfallande vepa.


Allmännyttan, dvs dess VD Kurt Eliasson, kavlar upp ärmarna och lovar  att pressa byggpriserna.
Utmärkt tycker jag. Precis vad fastighetsägare ska pyssla med. SABO har redan visat att det går genom sitt KOMBO-hus och nu tänker de tydligen öka ansträngningarna.

På nr 33 hos Fastighetsägarna hänger det inte någon bild på fasaden. Fastighetsägarna jobbar inte heller med att sänka byggkostnaderna. De jobbar med att sänka den svenska modellen med förhandlade hyror. Så de är med och finansierar en kommission med namnet Bokriskommission. Den kommer att konkurrera med Nybyggarkommissionen om politikernas gunst. 
För det är riksdagen som oinskränkt härskar över vår förhandlingsmodell.
Bokriskommissionen leds av Klas Eklund, fd chefsekonom. Han utropar sig själv till Kuttersmycke i Metro.

Uttrycket syftar oftare på en kvinna som uppskattas på grund av utsidan men inte så mycket annat. Från båttypen kutter"
 
Eftersom Eklund bara är ett kuttersmycke får man anta att det är någon annan som styr skutan. Bokriskommissionen ska leverera förslag som deras uppdragsgivare, bland annat Fastighetsägarna och Handelskamrarna, blir nöjda med. Antar jag. 

Annars vore det ju lite kul om de kom fram till samma slutsats som de senaste utredningarna om bruksvärdessystemet. 2000 gjordes en översyn SOU 2000:33. Där står det; ” i övrigt var Hyresrättsutredningens ledamöter ense om att bruksvärdessystemet- trots vissa brister- är överlägset det system med hyresreglering som tidigare gällde. Den uppfattningen vann också allmän anslutning under remissbehandlingen”
 
Men för säkerhets skull så har Fastighetsägarna redan presenterat sitt förslag till omreglering av hyresmarknaden, jo ni läste rätt Fastighetsägarna är nu regleringsanhängare. Dumt tycker jag. Det är bättre att förhandla än att reglera hyrorna.

Det blir en spännande vår.

1 kommentar:

Rafael Ospino sa...

Nåja, han är nog mer än kuttersmycke! När jag uttryckte kritik mot att offentliganställda tjänstemän som Tor Borg och Olle Zetterlund går ut och bedriver politik i sina organistationers namn svarade faktiskt Klas:

Rafael,
Huvudmännen för Bokriskommittén är handelskamrarna i Stockholm, Västsverige och Sydsverige samt Fastighetsägarna. Detta har kommunicerats tydligt från första början; se Bokriskommitténs hemsida.
Samtliga medelmmar i kommittén representerar sig själva, inga andra. I den mån några av dem (dem du nämner men också jag själv) har haft anledning att stämma av att ett sådant medlemskap kan accepteras av deras arbetsgivare har de givetvis kollat detta.Kommittén behandlar f.ö en rad frågor som inte löses mellan marknadens parter, exempelvis skatter och lagstiftning..
Klas Eklund
Ordförande för Bokriskommittén