11 juli 2008

Maria Wetterstrand sa både energieffektivisering och miljonprogramDet håller i sig. Maria Wetterstrand sällade sig till de övriga. Inget enda litet ord till alla som sliter med att hitta en bostad.

Igår berättade Anders Lago (s), han som till och med fick uppmärksamhet i den amerikanska kongressen, att arbetsgivarna klagar över att det är svårt att rekrytera personal därför att, just det, de hittar ingen bostad. Det är inte bara i USA de borde lyssna på Lago.

Arbetslöshetssiffrorna vrider vi och vänder vi på. Bostadslöshetssiffror går det inte ens att vrida och vända på för det finns inga. Ändå hänger det ihop.

Anna Eklöf, Hyresgästföreningen, drog siffror allt vad hon var värd för att få panelen på vårt seminarium "Sprickor i fasaden" för att få dem att fästa och få betydelse.

Nu börjar jag ge upp om Almedalstalarna. Jag har inte tillgång till scenen så det får bli en pratbubbla. Det är det närmaste Almedalstal jag kan komma.

Vi slog till med två seminarier samma dag igår.

Den om EU, allmännyttan och hyrorna var märklig såtillvida att alla, oavsett parti, tog avstånd från utredningen i samma ämne. Panelen påminde om ett antal akvariefiskar som simmar runt i en avvaktande men samspelt ordning i oviss väntan på om akvariet skulle spricka eller hålla.

Inga kommentarer: