21 april 2010

Juryjobb
Alla vet att vi måste bygga hus annars funkar det inte vare sig för individen eller för samhället. Men denna gemensamma insikt leder inte till att det byggs hus i tillräcklig omfattning.

Det är de unga som drabbas värst. För att få in en fot i någon lägenhet tvingas de köpa svart eller betala för hög hyra för ett osäkert liv i andrahand.

Att komma i andrahand är inte kul i något sammanhang. Men nu har Sveriges Arkitekter, ArkitektStudenterna, Jagvillhabostad.nu och Sveriges Byggindustrier ändrat på det och satt de unga i förstahand och utlyst en tävling.

Syftet är ”att lyfta fram blivande arkitekters idéer och lösningar på hur bostäder och boendemiljöer kan åstadkommas som unga vuxna har behov av och som de kan betala/har råd med”.
.
”För att lösa bostadsbristen bland unga behövs nya bostäder och boendemiljöer som matchar deras efterfrågan och behov. Detta ställer byggherrar, arkitekter och entreprenörer inför en rad utmaningar.
Nya idéer och lösningar behövs”, skriver de.

Denna tävling går under namnet Hemuppgiften är jag har fått de ärofulla uppdraget att vara med i juryn.

Det ska bli så kul.

4 kommentarer:

Peter F sa...

Margareta Friman-Scharin inlägg förtjänar att läsas igen - därför lägger jag in det igen. Verkligheten kan inte längre mörkas av HGF!

-

Hej Barbro. Nu gör jag ett nytt försök till kommentar på din blogg. Dags att diskutera konsekvenserna av det förslag som nu ligger och som du, Barbro Engman medverkat till.

1. De allmännyttiga bolagen ska drivas med marknadsmässig avkastning. De behöver då ha samma avkastning som t.ex. det privata bolaget Wallenstam, dvs 7 % direktavkastning. För att kunna få det behöver de höja hyrorna med ca 30-35 %. skyddsregeln innebär att höjningstakten kan begränsas till 8-9 %per år. Det innebär att det tar 3-4 år för dem att komma upp till den marknadsmässiga avkastningen.

2. Marknadsmässig avkastningen ska beräknas på det marknadsmässiga värdet inte på insatt kapital. Det blir en spiraleffekt. Ju mer hyrorna höjs desto mer blir värdet desto mer måste hyrorna höjas för att fortfarande ha en direktavkastning på ca 7 % tills hyresgästerna inte längre kan betala och det börjar uppstå vakanser, som på lokalmarknaden. Då går det inte att höja hyrorna mer för då har man marknadshyresnivå. Markandshyresnivån ligger förstås lite olika i olika områden och beroende på standard precis som dagens hyror, men en hyreshöjning på 50 % på fem år kan nog bli mycket vanlig i såväl inner- som ytterområden i alla tillväxtområden.

3. Ett annat sätt att få upp hyrorna med det nya lagförslaget är att fastighetsägarna för majoriteten av beståndet kan kräva samma hyresnivåer som de högsta privatnivåerna som i Stockholm ligger 25 % högre. Dessa nivåer skulle med skyddsregel uppnås på mindre än 3 år.

Sammanfattningsvis kan man säga att hyrorna fortfarande förhandlas och man kan diskutera hur standard och läge ska påverka hur högt hyrorna ska få stiga i enskilda fall men om Fastighetsägarna kräver en marknadsanpassning på i uppemot 8-9 % per år dvs 50 % på fem år så kommer inte Hyresgästföreningen att kunna förhindra det. Det är bara att gå till hyresnämnden och få saken avgjord där.
Barbro Engman, du säger ibland på möten att ni varit tvungna att överge hyrestaket eftersom det inte haft stöd från något riksdagsparti. Det är fel, vänster- och miljöpartiet vill bevara hyrestaket. Sossarna säger att de vill låta parterna avgöra och eftersom du, Barbro gått med på att överge hyrestaket så verkar sossarna tyvärr också beredda att stödja förslagets väsentliga delar.

Margareta Friman-Scharin
--

Barbro Engman sa...

Peter F, Margareta Friman-Scharins inlägg ligger nu på tre ställen i bloggen vilket väl inte kan anses vara ett försök att mörka.
Idag ska jag träffa de fyra ordförande i Stockholms innerstad för att försöka förstå hur de har räknat för att komma fram till slutsatsen att hyrorna kommer att öka med 50%.
Jag kommer efter att ha kompletterat med de frågeställningar som kan bli aktuella efter mötet att redovisa hur vi resonerat.

Anonym sa...

Barbro - ditt svar antyder att du tycker att de har fel. Likaså Maggan.

Har alla fel om hyrorna förutom du alltså?

farbror Frej sa...

Kommentarerna här på forumet är stundtals nästan komiskt tendensiösa och partiska. Jag är själv HGF-medlem boendes i attraktiva gamla Råsunda utanför Stockholm. Så jag drabbas väl något av eventuella hyresjusteringar uppåt, även om jag tror att allt snack om 50% upp är löjligt överdrivna. Men inte gnäller jag för det. Hyresmarknaden för främst oetablerade unga bostadslösa är fullständigt hopplös, så något MÅSTE göras under alla omständigheter. Dessutom ligger ju den borgeliga politiska majoriteten och pressar på. Utan en uppgörelse så hade HGF stått inför risken att bli överkörda och förbipasserade via politiska beslut.


Försök även förstå att HGF inte är en organisation exklusivt för etablerade hyresboende i Stockholms innerstad allena. Hyresboende i innerstaden utgör faktiskt ingen majoritet.

PS: Det skulle vara bra ifall de mera rabiata kommentatorerna här talade om ifall de själva var hyresboende och betalande medlemmar. Jag misstänker att de flesta varken är det ena eller det andra.