25 januari 2012

Fastighetsägarna driver sina särintressen i rättssalarna

Som framgick av gårdagens blogg så låter sig i Fastighetsägarna inte hindras av sådana trivialiteter som lagparagrafer. Så länge paragraferna inte faller Fastighetsägarna på läppen så ska de prövas och prövas om och om igen i hopp om att Hyresnämnden eller Hovrätten någon gång ska få till någon liten glidning i texten som kan tolkas till deras fördel.

I djup vetskap om att lagen tillkom efter en exceptionell balansakt i syfte att få till en lag som alla kunde leva med så driver Fastighetsägarna sina särintressen i olika rättsprocesser.

Fastighetsägarintresset vill helt enkelt inte samsas med några andra intressen, framförallt vill de inte vika undan eller backa för något hyresgästintresse.

Trots att det är det som är självaste meningen med den svenska modellen. Hyrorna ska förhandlas vilket är något helt annat än att förhandlingarna ska ägnas åt att pricka av Fastighetsägarnas vinstkrav och lagtolkningar.

Det var till exempel ett väldigt sjå att få bort förslaget om att hyran skulle styras av efterfrågan och betalningsvilja.

Regeringens utredare Mikael Koch lanserade ju ett sådant förslag när det begav sig.

Som tur var förpassade detta förslag till sophögen.

Eller för att citera Mats Odell som då var ansvarig minister. ”Vi är alltså överens om att inte genomföra efterfrågestyrda eller statligt styrda hyror”.

Men sådant biter inte på Fastighetsägarna. Jo förresten, lite grand. Härförleden träffade jag en icke oviktig representant för Fastighetsägarna som sa att vi ”vet att vi inte har stöd i lagen för att hävda att efterfrågan och betalningsvilja ska spela roll för hyran, men vi vill att det ska vara så."

Eftersom de ska vara som de vill så driver de förstås ett pilotärende i Hyresnämnden där de hävdar att hyran, ja just det ja, ska spegla betalningsvilja och efterfrågan.

Så nu har de dragit 5000 hyresgäster i Kalmar inför rätta för att få höja deras hyra.

Eftersom det inte går att hitta något om efterfrågan eller betalningsvilja i den lag riksdagen antog så citerar de istället långa stycken ur den utredning som förpassades till sophögen.

De måste också akta sig noga för att hänvisa till Hyresnämndens egen hemsida för där står det inte heller något om efterfrågan och betalningsvilja.

För klarhets skull ska sägas att jag med Fastighetsägarna menar organisationen Fastighetsägarna. De företräder fastighetsägare som sammanlagt har 310 000 lägenheter.

Vi förhandlar direkt i så kallade tvåpartsförhandlingar med de större fastighetsägarna, de har tillsammans 360 000 lägenheter.

Givetvis driver inte alla bostadspolitik vid förhandlingsbordet, de flesta förhandlar om hyran på det sätt som är meningen.

1 kommentar:

Martin Lindvall sa...

Sakupplysning: Vi företräder som organisation medlemmar med avsevärt fler lägenheter än vad du uppger i ditt inlägg. Vi har däremot inte förhandlingsuppdrag för alla, utan flera förhandlar själva med er.

Att man förhandlar utan ombud betyder inte att man har en annan uppfattning i sakfrågan - lika lite som att en hyresgäst som väljer att förhandla direkt utan Hyresgästföreningen som ombud behöver tycka annorlunda än du Barbro.

Martin