07 juni 2012

Det är inte bra om det svartnar för ögonen på politiker och allmänhet.Det är många svettiga själar som sitter och våndas framför Internetbanken varje må-nad. Fast själva betalandet är väl ingen större konst men om man vill begripa vad det är man betalar för så blir det betydligt knepigare.

Elräkningar toppade länge obegriplighetslistan. Vår tids stora grej, det ständiga välj-andet, försvåras avsevärt av att vi inte begriper hur alternativen ser ut.

Men det där att elhandelsbolagen använder nio benämningar på samma sak är bara en mild västanfläkt mot hur svårt det är att begripa sig på reproräntans relation till den ränta som ska betalas på lånet. Nu har ju långt ifrån alla huslån men även fastighetsägarnas räntor har sin slutstation på hyresavin.

Igår lyssnade jag på Kulturradion som ställer ”elementära och existentiella frågor om det kapitalistiska systemet”. Eftersom allt numera är överlämnat till marknaden måste även gamla humanister lära sig vad som gäller.

I gårdagens program undersökte de räntans mysterier och vad en zombiebank är.

Bolåneräntans fluktuationer och dess betydelse för den egna plånboken är ju en spännande företeelse att studera.

När Mikael Wolff från Swedbank intervjuades i Agenda pratade han om finansiellt sparande, kreditvolymtillväxt mm och då gick det utför med begripligheten säger reportern på Kulturradion.

Pengaspråket är kanske snäppet värre än byråkratsvenskan även om de används i samma syfte, att befrämja obegripligheten.

Pengaspråk i kombination med byråkratsvenska är ingen lätt match för de som vill förstå vad som gäller.

Och det vill många politiker i bostadsbolagens styrelser exempelvis. Även om politik idag är en kombination av ekonomi, juridik och politik så är det ändå politik det är fråga om.

Det svartnade för ögonen sa en politiker när kommundirektören eller om det var eko-nomidirektören eller om det var koncern VD:n drog igång en redogörelse över hur pengarna ska flöda mellan kommunen, moderbolaget och dotterbolagen.

”Vår tillit till varandra är en stor tillgång” skrev Per Schlingmann på twitter.


Men om den tilliten ska bestå så får inte obegripligheterna flöda i den takt som sker nu.

Det är inte bra om det svartnar för ögonen vare sig på politiker eller allmänhet.

1 kommentar:

Anonym sa...

Och hyrorna går upp, upp, upp!

Det är bra att hyrorna stiger för då stiger betalningsviljan för våra ombildade lyor!

Tjoho! Ajöss med HGF!