11 juni 2012

Varför ska allmännyttiga bostadsbolag bli medlemmar i en intresseförening för privata fastighetsägare?


Allmännyttan i Stockholm ska bli medlemmar i de privata fastighetsägarnas organisation, Fastighetsägarna Stockholm, är det tänkt


Varför ska allmännyttiga bostadsbolag bli medlemmar i en intresseförening för privata fastighetsägare?

De är dessutom samma privata fastighetsägare som en gång anmälde svenska staten till EU och klagade över bristande konkurrens. De ville konkurrera på samma villkor med de kommunala bolagen och krävde ett EU ingripande.

Det var då det, nu faller de i varandras armar. Även organisatoriskt. För de har under en längre tid varit tätt omslingrade och uppträtt som fästefolk. Vem som friat till vem och om det är självklart att det ska bli ett ja återstår att se.

För först ska det bli lysning. Styrelserna i kommunens allmännyttiga bolag ska fatta det slutliga beslutet om detta giftermål verkligen är invändningsfritt ur ett kommunalt perspektiv.

Alla är inte inbjudna men bröllopsvittnena ska i alla fall få säga sitt. För något mer än vittnen till detta resonemangsäktenskap kommer de inte att bli de som har invändningar mot bildandet av denna ”kartell”.

Förslaget grundar sig utan tvekan på uppfattningen att de kommunala bolagen i Stockholm har en större värdegemenskap och samhörighet med det privata fastighetsägarintresset i Stockholm än med övriga kommunala bolag i Sverige.

I annat fall hade de kunnat bli medlemmar i SABO som de andra.

Men som Pelle Björklund, VD Svenska Bostäder mycket korthugget skriver i styrelsehandlingen "Återinträde i SABO är så vitt jag erfarit inte aktuellt".

När han erfor det måste han väl ha snappat upp några motiv tycker man. I vart fall är det inget som han anser behöver förmedlas till styrelseledamöterna.

En del ledamöter kommer kanske att fråga om motiven och motsätta sig att de av kommunen ägda bolagen ska ägna sig åt prissamarbete och låta sig företrädas av privata fastighetsägare.

Fastighetsägarna i Stockholm är en lobbyorganisation som värnar fastighetsägarnas egenintresse och som vill ha marknadshyror. De har under många år laddat sin egen organisation full av förväntningar om stora hyreshöjningar.

Svenska Bostäder kommer att betala 380 000 kronor i hemgift. Man kan anta att de andra bolagen inte kommer att ligga mycket efter. De är lite mindre så sammantaget kan det röra sig om en kassaförstärkning på en miljon till förmån för det privata fastighetsägarintresset.

Hyresgästerna i Stockholm kan räkna med hårda tag och höga krav. Det det har de redan visat prov på i årets hyresförhandlingar och i arbetet med Stockholmsmodellen där de gjort gemensam sak.

Nu laddar de om och skapar en ännu tydligare gemensam front mot hyresgästerna i Stockholm för högre hyror.

Joakim Larsson (M) borgarråd i Stockholm tror inte att det kommer att påverka hyresgästerna. Vem tror han att lurar med det?

8 kommentarer:

Anonym sa...

De är ju fastigehetsägare. Varför skulle de inte vara med?

Där kan de tex disskutera frågor om renovering och upprustning av fastigheter med likasinnade. Det lär ju behövas de närmaste åren.

Vidare kan de ju driav frågan om marknadshyra ett steg längre och det är ju bra för att minska bostadskön.
Mvh
Jonas

Anonym sa...

De är ju fastigehetsägare. Varför skulle de inte vara med?

Där kan de tex disskutera frågor om renovering och upprustning av fastigheter med likasinnade. Det lär ju behövas de närmaste åren.

Vidare kan de ju driav frågan om marknadshyra ett steg längre och det är ju bra för att minska bostadskön.
Mvh
Jonas

Anonym sa...

Babrbro, har ni rangordnat era motparter? Är allmännyttatn en bättre motpart än Fastighetsägarna? I så fall är din kolumn logisk. Om ni inte gör någon gradskillnad mellan era motparter, är dina invändningar mot hur kommunens bolag tar tillvara sina intressen för samtliga kommuninvånares bästa, något egedomlig.

//Jesper

Anonym sa...

Gammalt SABO-citat:
"VI ÄGER FÖRETAGET TILLSAMMANS
De allmännyttiga bostadsföretagens uppgift är att bygga och förvalta goda bostäder utan enskilt vinstintresse. Det sistnämnda innebär kort sagt att inkomster och utgifter ska gå jämnt ihop."

Det är klart att en sådan gammal tanke är motbjudande för kommunpampar som numera ser de kommunala bolagen som en kassako. Det mest vinstgivande på en bristmarknad med oelastrisk efterfråga är en oligopolsammanslutning på utbudssidan. Konkurrensverket borde ha synpunkter.
MVH Debattören

Grodan Boll sa...

Nu stiger paniken hos Barbro och Terje!

Att Hyresgästföreningen är sur och vresig är ett tecken på att den demokratiska processen fungerar.

Tack borgmästare Joakim som förvaltar allmännyttan precis så som majoriteten väljare önskade!!!

farbror Frej sa...

Grodan Boll: "Nu stiger paniken hos Barbro och Terje!"

I över 530000+ HUSHÅLL fattas det helt frivilliga och självständiga beslut om att satsa på fortsatt medlemskap - eller inte. Sluta att "nedlåtande, tala över huvudet" (eng: patronize) nästan EN TREDJEDEL av svenska folket! Alltså de som hyr sin bostad, i en eller annan form - oavsett om de nu råkar vara HGF-anslutna eller inte. Vi är faktiskt inte en "flock får" som vars bostads- eller medlemsbeslut låter sig dikteras av vad "Barbro och Terje" nu kan tänkas önska sig.

Att få en så pass stor andel av svenska folket allt allt mer känna sig som "jagade villebråd" vad hyresmaximeringar och hyresvillkorsförsämringar beträffar, är knappast en politik som leder till ett allt större ointresse för HGF. Snarare det motsatta skulle jag tro.

Vad "paniken" beträffar så tycker jag att överskuldsatta bostadsägare, ska sopa där de står - och framför allt plocka av sig skygglapparna. Senast ut i raden med att varna är de annars marknadsvänligt inställda Folkpartisterna Carl B Hamilton och Olle Schmidt.

Googla "Riskabelt stora privata skulder" (SvD Opinion)

Som man kunde vänta sig talar herrarna knäreflexmässigt och svepande om "lättnader i hyresregleringar" och om att "liberalisera bostadsmarknaden". Men det känns ändå samtidigt befriande att föreställningen om alltmer skuld-uppumpade och spekulationsdrivna bostadsmarknaden som ett slags självgående IDEAL ala "Perpetum mobile", till slut tycks ha nått "vägs ände" hos allt fler. Det GÅR helt enkelt inte längre.

Citat: "Dock är den största boven vad gäller privata skulder våra bolån. [...] EU-kommissionen efterlyser successivt minskade ränteavdrag och eller tydligare amorteringskrav, och jag håller helt med."

Anonym sa...

Och farbror Frejs inlägg har vad med saken i inlägget att göra? Samma svammel och lättviktiga tidningskällor för sina slutsatser om problemen för bostadsägarna. Jag vet inte hur många fler HR Frej räknar med att en flopp för ägt boende skulle medföra. Det har ännu inte preciserats.

//Jesper

farbror Frej sa...

Jesper: "Samma svammel och lättviktiga tidningskällor för sina slutsatser om problemen för bostadsägarna."

Det må vara ekonomiskt-politiska talesmän, europaparlamentariker, fastighetsprofessorer, ekonomichefer vid sveriges största banker, kända ekonomijournalister, divrse organisationsmässiga eller bostadspolitiska företrädare - det spelar tydligen alls ingen roll. Har de uttalat sig i lättviktiga media såsom DN Debatt, SvD Opinion, Dagens Industri m.fl. så kan deras argument tydligen lugnt och summariskt ignoreras eller avfärdas en masse.

Herregud, vilken sorgelig inställning. Själv kan jag inte minnas ett enda inlägg där du Jesper någonsin hänvisat till någon källa överhuvudtaget. Vare sig i form av en "tidningsartikel" eller "doktorsavhandling". Inte en enda gång så här på rak arm. Jag tycker att det är pinsamt.

Jesper: "Jag vet inte hur många fler HR Frej räknar med att en flopp för ägt boende skulle medföra. Det har ännu inte preciserats".

Vid en spekulativ bostadskrasch med vidhäftande mångmiljonlån kombinerat med växande arbetslöshet och halverade pensionsinkomster som väntar bakom hörnet, så är det väl inte så svårt att tänka sig en allmän framtida renässans för tryggare, billigare och mindre spekulativa boendeformer.

Och när det väl finns en verklig vilja till ökad gemensam trygghet och humanitet hos tillräckligt många, så finns det ALLTID en väg framåt. Det är nämligen endast otryggheten och inhumanitetens politik som leder till "vägs ände". Läs och lär av historien!