04 juni 2012

Marknaden har visat sig vara oförmögen att möta den stora efterfrågan på bostäder
Marknaden måste få slå igenom, det är ett återkommande mantra på olika bostadskonferenser. Man måste kunna få ta ut den hyra marknaden tål säger talarna upprört när de äntrat talarstolen. De får det att låta som om det är fråga om en naturlag som hindrats från att slå igenom.

I den ena ringhörnan förmodas det stå ett gäng hyresgäster som otåligt väntar på att få visa vad de tål. I den andra ringhörnan står de själva beredda att casha in den hyra som det visade sig att gänget mittemot tålde.

Då har marknaden slagit igenom. Punkt slut. End of story. För nu har vi inte längre någon bostadsbrist. Efterfrågan på hyresrätter har ju upphört och alla de som inte hade det som fodrades har lommat iväg.

Det finns nämligen många som hävdar att bara för att man saknar bostad så betyder det inte att man efterfrågar en. Efterfrågan upphör att existera när hyran blivit omöjlig att betala menar de.

Däremot finns det ett kvarvarande behov av att få tak över huvudet även om det i kurslitteraturen på Handels inte ryms inom begreppet efterfrågan.

Vad händer sen då? Jo sedan förmodas de som nu har fickorna fulla av pengar bygga bostäder åt de som inte kom med i första uttagningen.

Fast det motsägs å andra sidan av verkligheten. På bostadsrätter är det fri prisbildning. Det borde rimligen betyda att marknaden bygger bostadsrätter som aldrig förr.

Efterfrågan på bostäder är enorm och enligt den nu gällande politiken så är det just bostadsrätter som efterfrågas. Så det borde vara klappat och klart för ett rejält bostadsbyggande.

Hyran på nybyggda bostäder, framförallt i storstadsområdena blir allt högre. Detta hindrar dock inte konferenstalarna ifrån att hävda att det är omöjligt att bygga. De kan inte räkna hem kalkylerna säger de vilket väl borde få de att göra ordentliga kalkylgranskningar.

För hur mycket mer tror det att det går att ta ut?

En trea i Hammarby sjöstad för 15 500 kr/månad eller en fyra för 18 300 kr/månad hur mycket mer ska den kosta?

Så blir det nämligen när marknaden slår igenom. För det tillåts den göra i nyproduktion.

Nu är ju dessutom en bostad inte vilken vara som helst som man kan ha eller mista.

Marknaden har helt enkelt visat sig vara oförmögen att möta den enorma efterfrågan på bostäder som finns.

Jag tycker också att ni ska läsa ledaren i Bofast här.

11 kommentarer:

Anonym sa...

Problemet är att marknaden inte existerar i ngn egentlig mening, inte som i dina slutsatser. Om hyrorna i nybyggen är höga, är de ändå inte marknadsprissatta. Dessutom finns de äldre lgh som rör till det. Därför har inte marknaden utsatts för ngt test. Det äldre beståndet av lgh är ju mycket större än det nybyggda och därför kan man istället påstå att bruksvärdessystemet har däremot visat sig oförmögen har få hyresmarknaden att fungera. Är man en spelare i eller en del av spelet, är ansvaret för resultatet uppenbart! Bostadsbristen har inte uppstått av sig själv, utan som en följd av systemets tillämpning.

EU-kommissionen och IMF har båda, var för sig, uppmanat Sverige att liberalisera hyresmarknaden. Den reglerade ordningen beskrivs av båda som en stor riskfaktor mot tillväxt. Sannolikheten för att dessa internationella skarpingar har fel, medan HGF skulle ha rätt i sina analyser är väl inte särskilt troligt!?

Om bostaden inte är vilken vara som helst, vilket man kan argumentera för, gäller det väl alla bostäder?? Villor och BR är ju också bostäder, men där finns inga problem med prissättningen!! Uppenbart funkar det med marknadsprissättning och att tillgodose bostad!

Det är inte rimligt att en hel marknads funktionssätt störs sönder, för att en minoritet av hyresgäster inte klarar marknadsprissättning. Dessa kan mycket väl bli tillgodosedda genom riktade åtgärder, medan övriga kan delta på vanliga villkor.

//Jesper

Anonym sa...

Jesper, jag förstår inte riktigt. Riktade åtgärder till de som inte klarar marknadshyror. Är inte det subventioner? Är inte du emot subventioner? Så hyrorna ska höjas så att hyresvärdarna ska tjäna ännu mera pengar och problemen för de som inte kan betala ska lösas med riktade subventioner. Skattebetalrna ska betala vinsterna till hyresvärdarna. Vilken smart lösning.
Maggan

Heikki sa...

Marknadshyra behöver inte betyda att alla lägenheter blir dyrare. Det är en myt som Hyresgästföreningen gärna sprider dock.

Marknadshyra innebär att i attraktiva områden lär hyran stiga, ja.
Men i mindre attraktiva områden kan det bli så att den sjunker.

Det är så utbud och efterfrågan fungerar.

Det du läser in i subventioner är nog kort och gott socialbidrag och bostadsbidrag som redan existerar idag. Sådana saker lär inte försvinna för mindre bemedlade hushåll som även idag har svårt att klara försörjningen.

Frågor på det, Maggan?

Barbro Engman sa...

Heikki, inga hyror kommer att sänkas. Inte i ett läge med en så enorm bostadsbrist som vi har. Allt går att hyra ut, bra lägnheter och dåliga lägneheter. I ett sådant läge är det ingen som sänker hyran, de får lägenheterna uthyrda ändå.

Barbro Engman sa...

Heikki, inga hyror kommer att sänkas. Inte i ett läge med en så enorm bostadsbrist som vi har. Allt går att hyra ut, bra lägnheter och dåliga lägneheter. I ett sådant läge är det ingen som sänker hyran, de får lägenheterna uthyrda ändå.

farbror Frej sa...

Jesper och company - ni får ursäkta att jag här tar ett kliv bakåt i ett försök att greppa problemställningen i ett mera utvecklingsmässigt och filosofiskt perspektiv - med risk för att bli stämplad/avfärdad som "flummig" Jag tror dock att det kan vara till viss hjälp och nytta ibland att göra just detta - åtminstonde för dem "som hava öron att höra med".

Ytterst handlar det enligt mitt sätt att se, om en slags kamp eller spänning mellan "den ekonomiska egennyttans ide" och "den ekonomisk allmännyttans ide". Vilken ide eller livshållning kommer då till slut avgå med segern?

Problemet kompliceras här av de faktum att vi människor varken är renodlade djur, eller färdigutvecklade humana människor. Vi är väl snarast vad man skulle kunna kalla för "sårade flyktingar mellan två riken" - det ena med konkreta rötter i forntiden, och det andra med en ännu högst diffusa, ja nästan overkliga diton mot framtiden.

Egoismens och den ekonomiska egennyttans ideer utgör här "döende kulturfaktorer", medans altruismens och den ekonomiska allmännyttans ideer kan sägas utgöra ännu "omogna kulturfaktorer".

Därför misslyckas BÅDA dessa drivkrafter med att åstadkomma verkligt bestående samhällsförändringar - för ögonblicket.

Mens medans den omogna blomknoppen kan se fram emot att slå ut i full blom, så kan faktorer som är döende endast se fram emot att vissna ner och förmultna. DET är skillnaden. Mycket mer finns här att tillägga kring detta, men utrymmet tillåter inte.

Anonym sa...

Farbror Frej, nu har du fullständigt frikopplat dig från verkligenheten, både begreppsmässigt och idémässigt. Egoism såväl som altruism existerar endast som idé och praktiseras inte i verkligheten. Lika lite som du kan exemplifiera en fulländad egoist, hittar du en likaledes altruist. Relevanta begrepp är individualism och kollektivism.

Din marxistiska historiedeterminism syns tydligt här ifråga om vilken gren du tror kommer att vara den framgångsrika. Frågan är då till vilken gren du hänför bruksvärdessystemet? De som värnar sina förmåner i form av konstlat låg hyra även om det sker till priset av stor bostadsbrist. Altruism!??

Det kan alltid vara bra att filosofera lite grand, men önsketänkande är inte teorier. En teori är det endast genom sin förmåga att fungera, d v s vetenskapligt hålla måttet. Tänka fritt är stort, men tänka rätt är större. Precis som socialismen visade sig vara en värdelös teori genom dess praktik.

Vi kan nu med facit i hand konstatera att bruksvärdesystemet har tillämpats i decennier, medan bostadsbristen skenar. Samtidigt tillämpas inte bruksvärdessystemet i jämförbara länder, utan en högre grad av fri prissättning. Var för har de inte samma typ av bostadsbrist som vi?

//Jesper

Anonym sa...

Suck, Barbro du anar inte hur omodern du låter. En massa konstiga metaforer som bara förvillar. Alla oreglerade marknader fungerar bättre än om de varit reglerade. / H. Kjellgren

Barbro Engman sa...

H. Kjellgren. Jag tror inte att det är jag som är omodern. Jag tror att de som sätter hela sin tilltro till marknadskrafterna är omoderna. Hyrorna i Sverige är inte reglerade på samma sätt som i andra länder. Hyrorna här förhandlas och man ska betala hyra för den standrad och kvalitet man får. Vad är det för omodernt med det? På elmarknaden exempelvis förs en stor dískussion om hur man ska garantera kunderna inflytande över prissättningen.
2011 fattade en enig riksdag beslut om att behålla den svenska modellen med förhandlade hyror och bruksvärdessystemet. Det har nämligen gynnat både näringen och hyresgästerna. I länder med fri prissättning har man också social housing. I Sverige är alla politiska partier överens om att vi inte ska införa ett system med social housing.
Vi har därför ett system som ska ta hänsyn till både hyresgästernas och fastighetsägarnas intresse.

farbror Frej sa...

Kjellgren: "Alla oreglerade marknader fungerar bättre än om de varit reglerade."

Om man byter ut ordet "marknader" mot "kulturer" eller "civilizationer" så blir det tydligt hur närsynt, skygglappat och utvecklingsmässigt stillastående ovanstående påstående ter sig.

Den moderne förespråkaren för den oreglerade marknaden önskar i praktiken en kombination av oreglerad marknad och reglerad rättstat. Det "oreglerade" passar dock typiskt nog enbart när den egna ekonomiska maktpositionen är gynnsamt överlägsen motpartens. DÅ går det bra att förespråka "oreglerat". Inte annars.

Jämför med vår förfader vikingen som i praktiken önskade en kombination av oreglerat röveri och reglerad handel. Det "oreglerade" passade dock typiskt nog enbart när den egna fysiska maktpositionen var gynnsamt överlägsen motståndarens. DÅ gick det bra att förespråka "oreglerat". Inte annars.

Anonym sa...

Prat om reglerad respektive oreglerad marknad är nonsens. Det som står mot varandra är reglerad respektive oreglerad prissättning. Inga marknader som är oreglerade, varför också invändningarna mot H.Kjellgren faller platt. Alla marknader är reglerade. Saknas särskilda branschregler, gäller allmänna avtals- och köpregler. Så resonemanget handlar inte om att släppa all reglering, endast prissättningsmekanismen. Det är den som varit hämskon för en positiv utveckling och varit i hög grad orsak bakom bostadsbristen.

En enig Riksdag är inget sakargument, Barbro! Även om försvaret för den svenska modellen är 100%, kvarstår sakliga fakta - bostadsbrist, lågt bostadsbyggande långa köer m.m. Ingen endräkt kan trolla bort konsekvenserna av den svenska modellen.

//Jesper