15 juni 2012

Idag drar Hyresgästföreningens förbundsstämma igångHyresgästföreningens förbundsstyrelse
Välkommen till Stockholm alla ombud från Sveriges alla hörn.


Idag kör förbundsstämman igång.
Inte själva beslutsfattandet, det börjar i morgon och pågår hela helgen.
Idag startar vi upp med ett bostadspolitiskt seminarium om byggandet, energieffektivisering, allmännyttan, ombyggnad och renovering och de ekonomiska förutsättningar för hyresrätten.

Bostadspolitiken är i en uppgående fas eller nedgående det beror på hur man ser det. På uppgående är i vart fall debatten om varför vi i Sverige inte lyckas bygga bostäder som räcker åt alla. På nedåtgående är själva byggandet.

En del menar att debatten om byggandet skyms av att regeringen för sin del är upptagen av att fixa nya regler för de bostäder som redan finns.

Idag hörde jag Stefan Attefall (KD) säga på radion att han jobbar för de som inte har någon bostad. Han föreslår därför införandet av högre andrahandshyror i bostadsrätter, högre andrahandshyror i ägarlägenheter och ingen rätt att klaga på oskäliga hyror.

Fast nog får man intrycket av att han jobbar för att de som redan har en bostad ska kunna göra sig en slant eller två på de som inte har någon bostad.

Politiken idag har sänkt sin ambitionsnivå och tar sin utgångspunkt i uttryck som det är bättre att ha en låg lön än ingen alls, det är bättre att ha en andrahandslägenhet än ingen alls, det är bättre att bo inneboende än hemma hos mamma och det är bättre att betala en hög hyra än ingen alls.

Det där sista kan ju verka lockande men för många är det ett hot. Klarar de inte hyreshöjningar på 70 procent när huset byggs om är det bara att flytta ut. De som inte klarar nyproduktionshyror på ännu högre nivåer kommer inte att kunna flytta in.

En gång i tiden hade Sverige högre ambitioner än så.

Hyresgästföreningen som är på uppåtgående kommer för sin del att diskutera hur vi ska kunna medverka till att vi tar oss tillbaka till ett läge med högre mål att de som är förhärskande idag.

Hyresgästföreningen fortsätter att öka sitt medlemstal. Kul förstås men det är också ett uttryck för att många känner av den otrygghet och den osäkerhet som präglar den allra viktigaste delen av våra liv, att ha ett hem att gå till och en egen säng att sova i.

Igår beslöt de två allmännyttiga bolagen, Stockholmshem och Svenska Bostäder, att bli medlemmar i Fastighetsägarna. Fastighetsägarnas främsta syfte är, enligt de själva, att värna den privata äganderätten.

Intressant samhällsutvecklingen. Allmännyttan blir medlem i egennyttan.

13 kommentarer:

Bertil Svensson sa...

För säkerhets skull läste jag ditt inlägg två gånger.

Flera beskyllningar och anklagelser och insinuationer mot andra aktörer på bostadsmarknaden (HGF är ju själv en stor aktör).
Men inga - noll - egna konstruktiva förslag.

Hur kommer det sig, Barbro? Råder total idétorka på Hyresgästföreningen?

Och löser du detta inlägg med censurknappen?

Barbro Engman sa...

Hej Bertil. Jag har skrivit över 900 bloggar och jag har vid otaliga tillfällen lagt in våra förslag. Men jag kan inte upprepa de varje gång. En blogg är trots allt bara en blogg med de begränsningar det innebär. Om du vill läsa vad vi tycker och gör så gå in på vår hemsida exempelvis under fliken Bygg framtiden, berättelserna eller under pressfliken.
Vi har länge slagits för en skattereform för hyresrätten tillsammans med SABO och Fastighetsägarna som nu delvis tillmötesgåtts av regeringen.
Vi har ett ekonomiskt 6 punktsprogram mm.
Men min uppgift är också att beskriva vad som händer i politiken och hur det berör hyresgästerna.
Trots allt är hyresgästerna väldigt politikberoende.

Anonym sa...

Stockholmsmodellen kapsejsade eftersom Hyresgästföreningen stack från förhandlingsbordet.

Nu kommer ett av svaren från bostadsbolagen - de går med i Fastighetsägarföreningen.

Vad är bäst för hyresgästerna?
Att HGF står vid sidan om och gnäller och skyller på omvärlden eller att ni är med och påverkar?

Barbro Engman sa...

Anonym, vi har inte stuckit från något förhandlingsbord. Hyresgästföreningen i Stockholm har avsatt hur många timmar som helst och nött hur många stolar som helst vid förhandlingsbordet.
Stockholmsmodellen hade varit verklighet om inte den samlade fastighetsägarfronten hade drivit en så hård hyressättningspolitik. Tycker du att Hyresgästföreningen ska sitta vid bordet och pricka av fastighetsägarnas krav eller ska vi jobba för hyresgästernas intresse? För ett sådant finns ju också eller ?

Anonym sa...

Barbro, för att det skall finnas en bostad att hyra för den som saknar detta, måste det finnas ngn som tjänar på att hyra ut den. Annars blir det ingen bostad. Man måste knäck ägg för att få en omelett.

Högre ambitioner inom rådande system, vem skall betala för dem? De högre ambitioner som du antyder, kostar inte gratis. Normalt är det rimligt att den som åtnjuter en förmån också betalar för den.

Oskäliga hyror, hur definieras det?? Hur kan man praktiskt bevisa skälighet? Ocker i lagens mening är ju svårt att visa i alla sammanhang där det råder fri prissättning. Kanske funkar det bara där priserna är kraftigt reglerade och det är ju bara på hyresmarknaden de är det. Hur bra fungerar den?

//Jesper

Barbro Engman sa...

För att kunna hyra ut i anmdrahand krävs att du har en bostad du inte behöver. Då kan du hyra ut den till någon annan, inte för att tjäna pengar utan för att slippa en kostnad för något du inte kan nyttja.dessutom kan du ta ut lite extra för möbler mm. Har du ett regelverk som också är till för den som hyr så vet man vad som är skäligt resp oskäligt. Sådan bedömningar gör hyresnämnden dagligen.
Höga ambitioner brukar skattebetalrna stå för. Åtminstone gäller det i relation till villaboendet. Det går åt mycket pengar för att klara ränteavdrag mm. 11 miljarder kostar det skattebetalrna att bidra för till ombyggnader och renoveringar i landets villaområden. Där gäller inte din tes att det normalt sett är den som åtnjuter en förmån som ska betala. Ambitioner kostar pengar åtminstone för ett samhälle som vill hålla fanan högt när det gäller bostadsstandard, vägar, dagis, tåg mm. Bra vore det förstås om man kunde tänka på samma sätt i relation till hyresrätterna som till villaboendet.

Anonym sa...

Om man tillåter att ngn kan tjäna pengar på att hyra ut, stimulerar man utbudet, vilket du säker är medveten om. Ökat utbud gagnar ju de som efterfrågar, men inget får. Ganska enkelt faktiskt.

Jag kan dock med glädje konstatera att du inte tog upp ränteavdragen i samma sammanhang.

Villaboende subventioneras ju inte med ROT. Skatteverket har konstaterat att HUS-avdraget inneburit att acceptansen för svartarbete krympt rejält och att staten sannolikt tjänat på reformen. Jämfört med ett 100% avdrag för en hyresvärd på både arbete och material, är 50% på endast arbetskostnaden Inte mycket till subvention från skattebetalarna till boägarnas fördel. Så frågan om vem som skall stå för de högre ambitionerna – skattebetalarna – har du väl besvarat. Frågan som fortfarande står obesvarad är varför skattebetalarna skall pytsa in ännu mer för att täta en havererad modell!?

//Jesper.

Abacus sa...

Jesper frågar efter definitionen på oskälig hyra. Ja du, i dessa lönedumpartider med otrygga anställningar är det nog inte så svårt att räkna ut... För det är ju faktiskt merparten av ungdomarna som inte har någonstans att bo.

Anonym sa...

Ja, det var ju en klargörande definition, Abacus!

//Jesper

Anonym sa...

Allmännyttiga Stadsholmen vill sparka ut politikern och fd partiledaren Gudrun Schyman ur hennes hyrestrea i Gamla stan.

Det blev resultatet av att Schyman ansökte om att få byta lägenheten i Gamla stan mot en lägenhet i Malmö.

Stadsholmen svarade nämligen så här:”Ni har uppgett att Ni har ert permanenta boende i Simrishamn. Byteslägenheten i Malmö skulle därmed utgöra en komplementbostad. För att en hyresgäst ska anses ha behov av en komplementbostad krävs, enligt hyreslagen, dels att lägenheten behövs för hyresgästens arbete och dels att det inte föreligger pendlingsavstånd mellan de båda bostäderna. Stadsholmen anser inte att något av ovanstående krav är uppfyllt i ert fall.

Vi anser även att ni löst er bostadsfråga på Klockargården i Simrishamn och saknar således behov av lägenheten i Gamla stan. Ni uppmanas att kontakta undertecknad för att säga upp ert hyresavtal.”

I måndags överklagade Gudrun Schyman till hyresnämnden. Hennes argument:

”I mitt arbete som konsult inom området jämställdhet, ledarskap, retorik och kommunikation (föreläsningar, utbildningar, mentorsuppdrag, kundkontakter, m m) har jag geografiskt hela landet som arbetsfält. Det ställer stora krav på närhet till täta inrikes kommunikationer.

Jag är mantalsskriven i Simrishamn. Närmaste tätort med tillräckligt goda kommunikationer är Malmö. För att få tillgång till en passande lägenhet i Malmö behöver jag använda lägenheten i Stockholm som bytesobjekt.”

Avståndet mellan Simrishamn och Sturups flygplats är 76 kilometer. Mellan Simrishamn och Malmö är det 101 kilometer.

farbror Frej sa...

Bertil: "Råder total idétorka på Hyresgästföreningen?"

Problemet är väl att den s.k. Marknaden egentligen inte VILL bygga bort bostadsbristen - åtminstonde inte genom att riskera förbygga sig på nya hyresfastigheter. Nybyggda hyresfastigheter innebär ju ett långsiktigt förvaltande och ansvarstagande.

Marknaden vill hellre bygga villor och bostadsrätter, eftersom man där kan avhända sig förvaltning och ansvar i samma ögonblick som fastigheterna är sålda. Kort sagt; mindre risk - och i spekulationstider; större vinst.

Inte destå mindre kan den så rationella Marknaden även här ta sig vatten över huvudet. I Spanien har man exempelvis förbyggt sig på köpebostäder (märk väl; köpebostäder - inte hyresrätter). Och det till en sådan grad att Spaniens hela nuvarande nationalekonomiska kris till stor del har sin rot i de tidigare årens bygg- och boskuldsättnings-spekulationer.

Ovanstående betyder naturligtvis inte att Marknaden är ointresserade av att bygga hyresfastigheter. Men det ska vara i begränsad utsträckning - vilket går att ordna genom att trissa upp hyrorna så att flertalet helt enkelt inte ha råd att efterfråga. Med resultat att köerna minskar för dem som trots allt HAR råd att efterfråga.

De som nu INTE har råd att efterfråga kan man ju tjäna pengar på i alla fall via den mer otrygga och osäkra andrahandsmarknaden. Alternativt, att man i framtiden lyckas med att undergräva själva pricipen om att "förhandla" med en riksomfattande hyresgästorganisation. Och att kommuner fortsätter att mjölka allmännyttans hyresgäster på hyrpengar att bekosta annan helt orelaterad kommunal verksamhet med. En slags extra selektivt drabbande beskattning.

Grundproblemet är ett förlegat och samhälleligt självdestruktivt sätt att tänka; nämligen varje indevid och varje ekonomisk intressegrupp sig själv närmast. I förlängningen tar det död på samhällsgemenskapen.

Anonym sa...

Historiskt, farbror Frej, har de samhällen som tillämpat den av dig föraktade marknaden lyckats få samhället att utvecklas och skapat välstånd under de 700 år som kapitalismen har varit i bruk. De idéer som tvärtom sökt att förstöra marknadens idé, har ju utan undantag åstadkommit exakt det du befarar - förstört samhällsgemenskapen.

Din idé verkar inte ha varit särskilt framgångsrik i att det relevanta sammanhanget få till särskilt många bostäder åt dem som söker.

//Jesper

Verkligheten sa...

Farbror frej är ute och cyklar som vanligt....

"Problemet är väl att den s.k. Marknaden egentligen inte VILL bygga bort bostadsbristen"

Klart att man vill, givet att det finns en uppsida eller möjlighet att få avkastning på sin investering.

Skulle du köpa aktier som du visste att du skulle förlora pengar på? Eller kanske sätta in det på sparkontot med negativ ränta?

(måste ställa fråga till dig, för med dig vet man aldrig riktigt).

Men de aktörer som finns ute på marknaden gör en rationell bedömning. Med det hyressystem som finns nu är det svårt att räkna hem investeringen.

Alltså satsar man på bostadsrätter där det är en bättre avkastning. Och de boende verkar ju välja den boendeformen före andra ( av något skäl.. kanske att man får bestämma själv? värdeökningen?)

Problemet ligger inte i "marknaden" som du säger - utan det ligger i ett hyressystem som omöjliggör investeringen.

// Verkligheten