19 november 2012

Hur länge håller det att bara vara överens?Hur länge håller det att bara vara överens?
Jag stöter numera aldrig på någon som inte håller med om att bostadsbristen bara alstrar elände. Tillväxten hotas, företag kan inte rekrytera, unga människor kan inte flytta hemifrån och mängder av annat elände som beskrivs i spalterna och som fyller människors vardag.

Man vad hjälper det att alla är överens.

Ingenting tyder på att byggandet kommer att ta sig så att alla dessa offer för bostadsbristen kan få tak över huvudet. Åtminstone inga som de som faller under beteckningen vanliga människor kan efterfråga. Jo efterfråga kan de förstås. Men den marknad som enligt läroboken ska vara lyhörd för efterfrågetryck bryr sig inte om den typen av efterfrågan. De agerar rationellt, ekonomiskt och utan att bry sig om de samhälleliga konsekvenserna. De agerar på den del av marknaden där de betalningsstarka härskar.

Men vi har ju allmännyttiga bolag. De härskar väl på den del av marknaden där majoriteten av befolkningen befinner sig?

Nja är väl svaret på den frågan.

Men deras organisation SABO har jobbat hårt för att visa för kommunerna och medlemsföretagen att det går att bygga om man vill till vettigare priser. Så för de som har lite mer samhällsperspektiv än marknaden i övrigt uppvisar borde hänga på SABO:s Kombohus.

Stefan Attefall och finansdepartementet sitter i många bemärkelser fast i förslaget om andrahandsuthyrning. Om det ska bli några bostäder så måste de ta sig bort ifrån denna uppgivna position där enda lösningen på bostadsbristen är att höja priset på de bostäder vi redan har. De är för få.

Det behövs nya bostäder. Det vore väl bättre om Stefan Attefall tog med sig SABO:s Kombohus på sina resor runt om i landet. Det måste väl vara roligare att leta upp de goda exemplen än att sitta fast med Sverigedemokraterna i andrahandsträsket.

För hur kul är det egentligen, Stefan Attefall, att det enda du kan slå dig för bröstet över att du kan få igenom högre hyror för ungdomar som tvingas bo i andrahand med stöd av Sverigedemokraterna.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Kommunala bostadsbolag ska bedriva sin verksamhet utfirån affärsmässiga principer, blir det inte helt fel, om dessa företag ska ta ett samhällsansvar? Där vissa hyresgäster subventioneras i förhållande till anda? Lagen är ganska tydlig på det området, att det är affärsmässiga principer som ska råda bland den kommunala bostadsföretag.

Barbro Engman sa...

Anonym, har du funderat över varför vi har en särskild lag för de allmännyttiga kommunala bostadsbolagen? De ska agera efter affärsmässiga principer men de har också ett samhällsansvar.
Det klargörs i proppen att ett affärsmässigt perspektiv är förenligt med ett aktivt samhällsansvar.
Byggkalkyler är påverkbara. De ser extremt olika ut. att hitta smarta lösningar för att få ner kostnaden har inget att göra med subventioner.
Dessutom kan väl inte fastighetsbrancehn vara den enda branch där det är förbjudet att konkurrera med priset?
D

Benjamin sa...

Det vi tittar på är ju ett simpelt marknadsmisslyckande som det finns botemedel för.
Kan vi inte bara öppna ekonomiboken och göra om marknadsförutsättningarna så att affärsmässiga principer leder till mer byggnation och billigare hyror? Det är ju liksom det enklaste i ekonomiboken. Nobelpristagare i ekonomi,IMF,OECD,IFS,FN-Habitat... säger alla att vi måste beskatta jordräntan för att förbättra konkurrensen och effektivisera markanvändandet, dvs bygga mer i städer (och bruka marginalmark på landsbygden).

Kan vi inte rycka upp oss och börja följa de råd som världens främsta ekonomer ger oss? Deras råd leder ju enligt all empiri till mer bostadsbyggande! Läs gärna om markvärdesavgiftens effekter. På engelska kallas den Land Value Tax.
Här är en introduktion: http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/TJF_6-1-1.pdf

Jag är ganska trött på att ingen svensk pratar om detta när omvärlden använt metoden i alla tider för att stimulera fram ett tillräckligt bostadsbyggande.

Eddie sa...

Felet är ju just de affärsmässiga principerna. Om de togs bort skulle allmännyttans hyresnivåer kunna hållas på en bättre nivå. Om det sedan i förlängningen skulle betyda problem för de privata företagsägarna så är det väl just deras problem. Det viktiga är att bygga billiga och bra lägenheter, inte att bygg- och fastighetsbolagen fritt ska få berika sig.