20 april 2013

Besvikelse hos Fastighetsägarna och glädje hos hyresgästerna

Hyresgästföreningen och Hyresnämnden är ute och cyklar enligt Fastighetsägarna
  
Hyresgästföreningen är för det mesta ute och cyklar. Det finns ingen annan som tolkar den nya lagen som Hyresgästföreningen gör.
Så har det låtit från Fastighetsägarna i ett otal debattartiklar och på alla bostadspolitiska debatter jag deltagit i, och det är många.

Idag kom en dom som visar att Hyresnämnden i Stockholm gör samma tolkning av den nya lagen som Hyresgästföreningen gör.

Vad säger Fastighetsägarna då?

Att Hyresnämnden är ute och cyklar så klart.

”Hyresnämnden har i sitt beslut valt att helt bortse från reformen av bruksvärdesy-stemet 2011, som bland annat syftade till att låta lägesfaktorn få en ökad betydelse vid hyressättningen.”, säger Tore Ljungkvist jurist på Fastighetsägarna

Hyresnämnden har alltså ”valt” att bortse från det som Fastighetsägarna anser vara själva innebörden i den nya lagen.

För inte kan det väl vara Fastighetsägarnas tolkning som det är något fel på?

Är det verkligen rimligt att tro att Hyresnämnden bestämde sig för att bortse från de förändringar i lagen som är gjorda för att istället göra lite som de vill?

Hyresnämnden gjorde väl helt enkelt en annan tolkning än Fastighetsägarna av vad den nya lagen innebär.

Igår skrev Rudolf Antoni på Fastighetsägarbloggen att ”Den som har rätt tål granskning”
Med det avsåg han givetvis Fastighetsägarna som ju anser sig vara de som genomgående har rätt

Bloggen handlade inte om hyrorna i Stockholm utan i Varberg.

Fastighetsägarna tycker att hyrorna i Varberg är toklåga. Däremot är bostadsrättspri-serna höga liksom hyran i andra kommuner..
De har därför meddelat hyresgästerna per brev att om ni inte går med på den hyra vi har hittat på själva så kommer det att sluta i Hyresnämnden för er del.

Antoni menar att Hyresgästföreningen är ” en märkbart pressad organisation” som inte vill att hyrorna i Varberg ska prövas av en neutral part som Hyresnämnden.

Han har i och för sig en poäng.
Vi tycker att hyrorna ska bestämmas i förhandlingar inte av rättsväsendet. Däremot är många av de hyresgäster som fått brev märkbart pressade. Hur kul är det att dras inför Hyresnämnden av sin hyresvärd.

I Antonis värld är Hyresnämnden i alla fall ”en neutral part” som de därför ställer sitt hopp till. Det gjorde nog Tore Ljungkvist också innan domen kom. Då var de inte så neutrala längre.

”Nu får vi se om Hyresnämnden anser att det är vi eller Hyresgästföreningen som har rätt i vår tolkning av den nya lagstiftningen från 2011”, skrev Antoni kl 10.50 igår.

Kl 14.00 i går kom Hyresnämndens dom i Stockholm gällande tolkningen av den nya lagen. Hyresnämnden gör samma tolkning som Hyresgästföreningen.

Så nu drar Fastighetsägarna i Stockholm hyresgästerna inför Svea Hovrätt. det är väl det som kommer att drabba hyresgästerna i Varberg också.

En avgörande fråga i alla dessa tvister är vad som kom med i den nya lagen och vad som blev kvar i papperskorgen på Finansdepartementet.

Den utredning som föregick lagändringarna tyckte att man skulle ta hänsyn till bostadsrättspriserna, efterfrågan samt uppvärdera lägesfaktorn när hyran sattes. Det gillade Fastighetsägarna.

Det gillade däremot inte regeringen och riksdagen så det föll bort. Det klargör Hyresnämnden på ett utmärkt sätt.

De frågar och svarar själva.

Har lägesfaktorn och den stora efterfrågan på hyreslägenheter i Stockholm någon självständig betydelse vid prövningen av hyran?

”Som framgår av redogörelsen för regeringens ställningstagande innebar inte ändringarna av bruksvärdesregeln att dessa parametrar fick någon självständig betydelse vid nämndens prövning.”

Tore Ljungkvist, Fastighetsägarna, säger att om inte hyrorna höjs på John Bergs Plan 6 i Stockholm så går det inte att bygga.

Stockholmshem bygger hus i attraktiva lägen. Hyran för en fyra ligger på 21 700 kr per månad. Hur mycket högre än så anser Fastighetsägarna att hyran ska stanna på för att de ska bygga?

Ligger hyresrättens framtid verkligen i allt högre hyror?


Inga kommentarer: