22 april 2013

Inte är det någon skillnad på Gällivare och Stockholm

Jag har varit en sväng till Norrland i helgen. Till Umeå närmare bestämt där vår region i norr hade fullmäktigemöte.


Det första de ville höra om i Norrland var Hyresnämndens beslut om principerna för hyressättningen i Stockholm.

För inte är det något annorlunda i Norrland. Bostadsbrist i många kommuner och fastighetsägare som vill sätta hyran efter efterfrågan och läge i första och enda hand.

Fast inte i Umeå. Där har de Poängen. Det är Umeås variant på Stockholmsmodellen med den skillnaden att den finns på riktigt.
Fastighetsägarna är med på samma villkor som allmännyttan och Hyresgästföreningen och inga nya infallsvinklar har dykt upp sedan vi fick den nya lagen.

Precis som det var tänkt och precis som det fungerar på många ställen i landet.

Men i Stockholm sitter det fast och nu ska Fastighetsägarna skriva nya inlagor eller putsa upp de gamla och dra hyresgästerna inför Svea Hovrätt för att få höjda hyror där efterfrågan är stor. Inte efterfrågan på höjda hyror utan efterfrågan på en bostad menar jag givetvis.
Fastighetsägarna tycks vara övertygade om motsatsen. Alla inkl hyresgästerna vill ha hyror som är markandsanpassade.

Men så är det inte.

Idag skriver Tomas Rudin, (S) politiker i Stockholm i SvD att ”som fastighetsägarna ropa på högre hyror i det befintliga beståndet för att få igång byggandet är rent kontraproduktivt ”

”Hyresvärdarna skadas själva av marknadshyror” skriver ordföranden i Hyresnämnden i Linköping Christer Grönevall i Bofast.

På nya moderaternas hemsida kan man läsa varje dag att ”Moderaterna vill inte ha marknadshyror. Det är viktigt att klargöra att varken Moderaterna eller Alliansregeringen har någon ambition att lägga fram förslag som leder till marknadshyror eller som tillåter att hyrorna höjs så kraftigt att människor får svårt att bo kvar i sina bostäder. Vi vill ha ett fungerande bruksvärdessystem, som utgör ett viktigt skydd för hyresgästerna mot oskäliga hyreshöjningar och för att hyresgästerna ska känna trygghet när det gäller framtida boendekostnader.”

I Gällivare/Malmberget är det misstänkt likt Stockholms innerstad. Gruvan gräver större och större hål och staket efter staket sätts upp som skiljer invånarna åt. I Stockholm ser staketen annorlunda ut bara.

De hus som rivs när gruvan ska fram ska ersättas av nya. Hyror i nya hus är på nivåer som man i Gällivare/Malmberget knappt trodde fanns och som definitivt inte pensionssystemet kan parera. Vart människor ska ta vägen är svårt att lista ut.
Tage Johansson från Malmberget är inte bara en eldsjäl i Hyresgästföreningen han är och poet också.

TANKAR

Vår gran på Kungsryggens topp
Den lyser och skänker oss hopp
Vi som offras för utvecklingens skull
Vem tänker på oss som snart är mull

En framtid har utlovats för alla envar
var hittar vi den kan någon ge svar
miljarder som rullar iväg någonstans
utan minsta vett och sans

Vi sitter i våra kammare och väntar
snart hör vi klockan som klämtar
vår stund på jorden är nu över
bara för att några skall välta sig i klöver

Statskassan med sina giriga fingrar
oss malmbergsbor skingrar
vi sprids ut som ett frö från människohand
här finns inte mer generationers band

Malmberget vårt har blivit väst och öst
för mig är det ingen tröst
Det går inte att leva på gruvans tak
snart faller allt samman i ett väldigt brak

Det kallas för utveckling och vision
akta dig du medborgare för att ta ton
nä buga och bocka precis som förr
tills den dag när du stänger din dörr

Inga kommentarer: