03 april 2013

Snus är snus om än i gyllene dosor


Vi tar fajten för rimliga hyror, skriver XXXX

Ja, vem kan det vara som är beredd att ta strid för hyresgästernas rätt till rimliga hyror?

Nu vet man visserligen inte vad vederbörande menar är rimliga hyror. Ordvalet antyder dock att det är något som skulle falla hyresgästerna i smaken.

Fast det är fel. Med rimliga hyror avses just i det här fallet sådana som faller de privata fastighetsägarna i Varberg i smaken.

Fajten för de rimliga hyrorna ska nämligen tas av de privata fastighetsägarna i just Varberg där det blåst upp till strid med Hyresgästföreningen om hyresnivåerna.

Det är på fastighetsägarbloggen som Rudolf Antoni låter oss få ta del av deras nyväckta patos för rimliga hyror. Bloggen är en uppvisning i retorik i den högre skolan.

Retorik är en vetenskap som Aristoteles beskrev som konsten att finna det som i varje situation är ämnat att övertyga.

Rudolf Antoni är i bloggen ute efter att övertyga oss om att Fastighetsägarna i själva verket bytt fot. De har lagt sina egna intressen åt sidan för att i stället stå på hyresgästernas sida och slåss för deras rätt till högre hyror.

Fastighetsägarna tycker att hyrorna ”är på tok för låga” och de irriterar sig på att Hyresgästföreningen inte vill köpa deras idé om vad som är rimliga hyror.

De tycks förutsätta att hyresgästerna sitter hemma och hoppas på att någon ska komma och rädda de från deras toklåga hyror.

Så istället har Fastighetsägarna valt att stranda förhandlingarna för ”att direktförhandla med hyresgästerna”, skriver Antoni. Lägg märke till ordet direktförhandla.

Visst får man för sig att det förekommit förhandlingar och att det skett direkt med varje hyresgäst? De har fått lägga fram sina synpunkter, Fastighetsägarna har lyssnat och återkommit med nya bud som hyresgästerna övervägt osv.

Sådär som förhandlingar brukar gå till.

Men där bedrog man sig. Några förhandlingar har inte förekommit. Fastighetsägarna har skickat brev om att de vill höja hyran med en viss summa och uppmanat hyresgästen att skriva under annars kan de hamna i Hyresnämnden.

”Hittills har över 800 hyresgäster godkänt den nya hyresnivå som Fastighetsägarna har föreslagit i direktförhandlingen och fler godkännanden kommer in löpande.”, skriver Antoni.

Det kan vara på sin plats att upplysa om att 800 hyresgäster är 1/3 av alla de hyresgäster som berörs. Det glömde Antoni att nämna.
Antoni tror att hyresgästerna är trötta på Hyresgästföreningen som aldrig kan ge sig och gå med på Fastighetsägarnas krav. Det gäller i alla fall inte de över 400 nya medlemmar vi fått i Varberg sedan Fastighetsägarna gått över till "direktförhandling".

”De hyror som hyresgästerna inte godkänner kommer att prövas av Hyresnämnden och de första ansökningarna har i dagarna lämnats in till nämnden” skriver Antoni. För om hyresgästerna inte skriver under de papper Fastighetsägarna skickat till de, av Antoni kallat direktförhandling, så ska de dras inför rätta.

Hur många av de 800 hyresgästerna har skrivit under av rädsla för vad som händer om de inte gör det? Vet du det Rudolf Antoni? Det kanske kom fram  i "direktförhandlingarna".

Så nog är det samma gamla fajt för högre hyror även denna gång trots försöken att klä det i andra ord.
Snus är snus om än i gyllene dosor.

Inga kommentarer: