26 februari 2008

Man ska smita när järnet är varmtEn del människor är verkligen upphakade. Lars Luttrop (m) i Västerås är en sådan.

Kommunägda bostadsbolag ska ”drivas utan vinstsyfte och avkastningen ska i huvudsak stanna i företagen”, dristade jag mig till att skriva i Dagens Samhälle. Då fattar Luttrop både humör och pennan och levererar ett svar - om någonting helt annat! ”Hyresgästföreningen i Västerås seglar vid en jämförelse i gräddfil, med de 2,6 mkr som Mimer betalar ut till föreningen. Föreningen har unika inkomstkällor, bland annat i form av en nära nog lagfäst rätt till förhandlingsersättning som man själv bestämmer nivån på (för närvarande 10 kr/lägenhet och månad – oavsett om hyresgästen är medlem)”, klämmer han i med.

Och vad det har att göra med allmännyttans villkor lär förbli en gåta.

Han tycker genuint illa om Hyresgästföreningen och missar aldrig en chans att torgföra det. Det är förstås helt OK. Men det finns ju ingen direkt motsättning i att tycka illa om Hyresgästföreningen och samtidigt måna sig om att vara saklig.

Hyresgästföreningen får ersättning för sitt förhandlingsarbete; för närvarande med 10:-/mån. Senast detta prövades och riksdagen tog beslut var under Carl Bildt-regeringen.

I (prop.1993/94:199 sid 69) kan man läsa:

Det är nämligen rimligt att organisationens förhandlingsarbete inte finansieras med enbart medlemsavgifter, eftersom resultatet av förhandlingsarbetet kommer även de oorganiserade hyresgäster till del för vilka förhandlingsordningen gäller. En lagreglering ger också möjlighet att pröva skäligheten av förhandlingsersättningen. Lagen bör alltså även i fortsättningen innehålla regler om förhandlingsersättning.

Luttrop har fått för sig att det är bostadsbolagen som betalar. Fel. Det är hyresgästerna. Tas ersättningen bort ska hyran sänkas med 10 kronor per månad.

Man ska smita när järnet är varmt, eller hur Luttrop? För nog är det brännhet för hyresgästerna det som pågår i Mats Odells utredning om allmännyttan. I det läget gäller det att hitta på ett annat ämne. Bättre fly än illa fäkta, skulle man också kunna säga nu när man är lagd åt ordspråkshållet.


PS. Den intresserade kan kolla på "frågor och svar om hyressättningsavgiften" som ligger på vår hemsida. DS

Inga kommentarer: