13 maj 2009

Heja Finanspolitiska rådet!


Lars Calmfors, ordförande i Finanspolitiska rådet.

Det Finanspolitiska rådet har slagit till igen. Rådets uppgift är att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Nu tycker de att regeringen borde klippa till med mera kraftfulla åtgärder mot den stigande arbetslösheten. Rådet skriver:

Eventuella ytterligare stimulansåtgärder skulle kunna ta formen av stöd för att rusta upp det kommunala bostadsbeståndet”.

Heja Rådet! Ni är inne på samma linje som oss fast lite väl försiktigt uttryckt. Borde ha gått att utveckla lite mer. Upprustning i kombination med ett ökat byggande är den ultimativa arbetsmarknadsinsatsen. Det är inte fråga om några låtsasjobb. Det fyller ett reellt behov, det är en långsiktigt riktig politik, det ger jobb åt de arbetslösa och bostäder åt de bostadslösa.

Rådet ska också verka för en ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken. Jag tycker att det vore bra om rådet låg i lite för att få till stånd en offentlig diskussion just detta förslag.

1 kommentar:

Anonym sa...

Systematiserad hyressättning!
Vad innebär det?
Hgf förhandlingsorg får fritt spelrum att fortsätta flörta med fastighetsägarna. Vilket leder till höjda hyror för oss hyresgäster i innerstaden, och regeringen slipper skjuta till bankerna förlustkapital för "dåliga" fastighetsaffärer.

För dagen är det resthyresgästerna i nybildade bostadsrättsföreningar (bor i en fd SB-fastighet) som är den styrande faktorn för alla hyressättningar, oavsett vilken hyresvärd du än må ha. Detta gäller även företag, allt lamslås av för höga hyreskostnader eftersom lokalerna oftast finns på markplan, men EJ får minus för detta. OM inte hgf börjar reda ut situationen för oss resthyresgäster så kommer ingen förändring att ske för någon HYRESGÄST! Den sk "systematiserad hyressättningen" har alltid funnit inom SB:s hyressättningar men utan 0 tänkandet som Hgf vill införa som ett komplement för gamla modellen.

Som innebär: Hgf får stöd av trepartssystemet att nolla bostäder. En fri
hyressättning på innerstaden med bedömningen på vad som är bra "fin fint läge".På så sätt hjälper man fastighetägarna att skjuta fastighetsvärdet i höjden samtidigt får bankerna in "spekulationspengar" i +kassan. Vi hyresgäster och resthyresgäster är/har varit säkerheten för trepartssystemets lakejer. HYRESGÄSTFÖRENINGEN!

"Projektet" är startskottet till fria hyressättningar i all våra innerstäder!

Sopa INTE under mattan frågor om HUR Hyresgästföreningen företräder hyresgäster i Stockholms innerstad !!