28 oktober 2009

Stop de huurontploffingHuurontploffing (hyresexplosion) är det risk för överallt. Alla de frågor som sysselsätter oss sysselsätter också Hyresgästföreningen i Holland. EPF (Europeiska fastighetsägare federationen) har anmält både Sverige och Holland till EU-kommissionen. Det skapar och har skapat oändligt med problem och oro för dem liksom för oss. Men det ser ut som om Holland kommer att kunna klara sin variant av bostadspolitik genom att göra en överenskommelse med EU kommissionen. Vi hoppas givetvis på att kunna klara hem den svenska varianten.

Krav på höjda hyror är förstås ett återkommande inslag överallt. Förslag om förändringar av lagstiftningen som kan få besvärliga konsekvenser för hyresgästerna dyker också upp med jämna mellanrum. Renovering och upprustning, nyproduktion, privatisering, segregation och krav på energi effektivisering är lika problematiska och hög-aktuella här som hos oss. Det ser inte annorlunda ut i deras nedslitna områden. Förutom parabolerna som var omgjorda till konstverk och brydde fasaderna i ett område.Vi delar samma bekymmer men lösningarna ser olika ut. Fast inte helt och hållet. Vi har en trepartsöverenskommelse i Holland har de en fyrpartsöverenskommelse. De har också staden/kommunen med som part. Det upplägget skulle man gärna vilja knycka. Alla inser ändå med tiden att de boendes aktiva medverkan i förnyelsen av bostäder och bostadsområden är helt nödvändig.

I Holland har de till och med en lag som stipulerar samverkan kring renoveringar, utförsäljningar och boendevillkor. Det vore inte dumt alls att ha. Då kunde vi ge oss i kast med de lite större diskussionerna om hur vi ska forma våra städer och bostadsområden som också inbegriper skolor, dagis, parker, vägar, affärer och allt annat som skapar goda boendemiljöer.

Inga kommentarer: