12 maj 2010

Att bo handlar om hela samhällsbygget

Igår talade jag länge länge med en 90 årig dam. Hon grät förtvivlat, hade ångest, var rädd och kände sig ensam och övergiven. Hon upplevde att det blixtrade i lamporna när hon satte på radion och hon kunde inte komma på någon att vända sig till för att få det ordnat.

Hon var rädd både för sin egen upplevelse och för vad människor skulle säga om hon berättade. Hon hade ingen runt omkring sig som skulle förstå hur det var och hon var orolig för att hyresvärden skulle kasta ut henne om hon kontaktade de. Hon var inlåst och fast i sin egen rädsla.

Samtalet med henne hängde kvar långt efter det vi hade lagt på. Som så många gånger tidigare så påminns man om att detta med att bo handlar om så oerhört många saker.

Hur vi bor, var vi bor och med vilka förutsättningar vi bor handlar om hur hela samhällsbygget fungerar och är organiserat.

Bostadspolitik är, eller borde i alla fall vara, välfärdspolitik för det hänger intimt samman med hur vi utformar sjukvården, socialtjänsten, pensionssystemet, äldreomsorgen, barnomsorgen, skolan, arbetsmarknaden, hemtjänsten, kollektiv trafiken och allt annat som avgör hur vårt liv kommer att te sig.

38 kommentarer:

Peter sa...

Det går trender i bostadspolitiken. Först var det egnahem med liten trädgård som var modellen. Sedan skulle man bo i kommunala hyresrätter med linoleummatta och sopnedkast. Så småningom skiftade intresset mot eget ägande igen och hyresrätterna skulle ombildas till bostadsrätter.

Men Mats Odell (KD) som är ansvarig minister i bostadsfrågan har inga storslagna planer. Han bygger inga miljonprogram.

Det finns de som tycker att det är ett problem. De rödgröna vill smälla upp 40000 bostäder, mest hyresrätter, per år fram till år 2016. På sex år blir det åtminstone ett fjärdedels miljonprogram. Låter det lockande?


http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/radda-hyresratten-utan-nya-miljonprogram_4706213.svd

Peter sa...

Och


Men på sikt måste hyressystemet förändras i grunden. Under åren har bruksvärdessystemet justerats i marginalen. Men det räcker inte. Hyresregleringarna bygger in bostadsbristen i systemet.

Återigen finns det skäl att lära av Norge. Där har hyressättningen varit i stort sett avreglerad sedan andra världskriget och resultatet är talande.

I Stockholm tar det 307 veckor att hitta en etta på 40 kvadratmeter.

I Oslo behöver man inte ens vänta en vecka på samma lägenhet.

farbror Frej sa...

"I Oslo behöver man inte ens vänta en vecka på samma lägenhet."

Ovanstående gjorde mig nyfiken. Jag googlade på "Bostadskö Oslo". I forumet Kolozzeum hade någon följande att berätta:

"Det är relativt lätt att få bostad i Oslo, beroende på hur mycket man vill betala. ;)
Av vad jag vet så finns ingen bostadsförmedling utan det är privatpersoner som hyr ut sina lägenheter."

Anonym sa...

Hej Barbro!

När ni för åtta år sedan svarade på en remiss från justitiedepartementet om regler för ombildning höjde ni ett varningens finger för att kravet på folkbokföring skulle kunna kringås.

Regeringen, med Göran Persson i spetsen, valde trots det att inte föreslå ett krav på faktiskt boende för att få rösta på köpstämman. Och riksdagen röstade i enlighet med regeringens förslag.

I lagtexten står nu "folkbokförd".

Hur kan ni med vetskap om detta och mot bakgrund av hur ni svarat i remissvaret för åtta år sedan stämma bostadsrättsföreningar och argumentera att kravet på folkbokföring också innebär ett krav på "faktiskt boende".

Hur kan ni påstå att en fullmakt är förfalskad eftersom namnteckningen inte liknar en signatur som personen skrivit på ett brev till sin arbetsgivare.

Hur kan ni påstå att det i en generalfullmakt måste specificeras vad den kan användas till?

Hur kan ni påstå att en kvinnas röst inte ska räknas därför att hon haft skyddad adress och inte "presenterat bevis för styrelsen om sin folkbokföring". Det är ju folkbokförd som gäller, och kvinnan var folkbokförd på rätt adress.

Lyft upp fallet Ånghästen på riksnivå. De är ett typexempel på hur Hyresgästföreningens företrädare inte får agera.

Det måste finnas rutiner som säkerställer att de riktlinjer för juridik m.m. som förbundsstämman beslutat om följs.

Ingen från Hyresgästföreningen kontaktade bostadsrättföreningen innan stämningen lämnades in. Föreningen fick först genom stämningen reda på vilka grunder Hyresgästföreningen ansåg att beslutet var felaktigt.

I december kontaktade Hyresgästföreningen Stockholmshem för att få dem att dra tillbaka erbjudandet. Först i februari lämnades stämningsansökan in. Utan att kontakt tagits med brf styrelse.

Är det här en korrekt användning av Hyresgästföreningens medel? Är det en korrekt hantering av den uppenbara intressekonflikt som föreligger. Många som vill köpa är medlemmar i Hyresgästföreningen. Vilken hänsyn tar ni till dessa medlemmar. Ok om det fanns grund för stämning, men i det här fallet finns det inte det.

Ska en intresseorganisation som i olika sammanhang åtnjuter samhällets förtroende medverka till att rättssystemet missbrukas på skattebetalarnas bekostnad?

Ni har allvarliga problem som ni behöver ta itu med.

Anonym sa...

Ja, vad är problemet Barbro?

Det ombud hos er som initierade ärendet mot Brf Ånghästen har ju sagt upp sin anställning nu, lagom till att det börjar hetta till ordentligt.

Ta till er kritiken och gör något konstruktivt av den. Lär av misstagen!

Greger sa...

Det finns fler fall där hyresgästföreningen är ute och cyklar i samma ärende. Man bedriver okynnesstämningar mot bostadsrättsföreningar i politisk syfte. Man vill bara motverka ombildningar och sätter sig på demokratiskt fattade beslut.

Brf Ätten, Brf Skottet, Brf Ånghästen, Brf Logdansen, Brf Sunnan 14 och 16, Brf Piskan, Brf Körsbärshagen, Brf Nyängen, Brf Lådkameran 3, Brf Haninge 3, Brf Storlogen 2

alla stämda av HGF... Förlåt: "har juridiskt bistånd" från HGF. Visst är det bekvämt att stå i bakgrunden och knuffa fram några medlemmar att ta smällen?

Det är okynnesstämningar, misshandel av föreningarna och ett hån mot demokratiskt fattade beslut som HGF ägnar sig åt.

Vad tror ni att detta gör för er trovärdighet och ert varumärke?

farbror Frej sa...

"Det är okynnesstämningar, misshandel av föreningarna och ett hån mot demokratiskt fattade beslut som HGF ägnar sig åt."

Men ovanstående är ingen objektiv och opartiskt beskrivning, utan en subjektiv och partisk.

Vad beträffar den subjektiva bedömningen av ombildningen i min fastighet om 25 lägenheter för 18 månader sedan har nu nästan 40% sålt och stuckit. Man skulle kunna säga att de inte röstade för möjligheten att "ta över" och "ta ansvar", utan för möjligheten att sälja och sticka. De är nu emellertid utbytta med nya 90% amorteringsfritt belånade medlemmar knytna till betydligt dyrare bolån. Den lilla fördel som den ovana och nybakade föreningen eventuellt hade tack vare ombildarnas något lägre bolåne-nivåer, håller alltså nu snabbt på att neutraliseras. Lägg därtill de som stannar kvar, men som genast ser chanser att börja "låna på värdeökningen".

Tre av styrelsens fem medlemmar sålde inom ett halvår. Den kvarvarande vice ordföranden avsade sig uppdraget, medans suppleanten tubbades upp till ordförandeposten. När jag som resthyresgäst lämnade in en uppsägning (då jag fått ett nytt hyreskontrakt) beklagade sig f.d. vice ordföranden med att det var svårt att få folk att ställa upp(!).

I den ekonomiska planen räknades på 100% anslutning (fortfarande minst 2 kvarvarande resthyresgäster då banken nekade), ständig uthyrning av källarlokal, inga amorteringar på fastighetslånet så långt planen visade (10 år framåt). Och ingen om styrelsearvoden heller vad jag kunde se. DÅ gick planen plus/minus noll.

Tja, vad ska man säga? Jag var den enda som röstade nej på köpestämman. I en rak och öppen rösträkning, så den processen gick i vart fall ärligt till. För de förhoppningsfulla (men i styrelsearbete motvilliga) som nu ska bo i fastigheten framöver får man väl önska lycka till. Det lär väl behövas på sikt, tror jag.

Anonym sa...

Hej Frej!

Tråkigt att höra att du har negativa erfarenheter från ombildningen i din fastighet.

Men vad är din beskrivning annat än subjektiv och partisk?

Du kan inte ta din erfarenhet som en sanning som gäller för alla ombildningssituationer.

I din fastighet fanns 25 lägenheter. Var ligger fastigheten? Är området attraktivt på marknaden?

I Ånghästen finns 242 lägenheter. Fastigheten är centralt belägen på Södermalm. Många av grannarna är högutbildade och på olika sätt engagerade i samhället. Många sitter säkert redan i styrelser på annat håll.

Jag har svårt att tro att föreningen inte skulle kunna få kompetenta och engagerade personer till styrelsen. Det har vi redan i dag.

Hyresgästföreningen lämnar inte några stackare "i sticket" genom att respektera lagar och demokratiskt fattade beslut.

Ernst sa...

Varför är det fel att sälja sin lägenhet och flytta vidare? Förstår inte varför det per automatik ska innebära något dåligt? Det är väl inget konstigt i att människor flyttar till något större, mindre, billigare eller dyrare nu när de själva kan bestämma.

Anonym sa...

Ja Farbror Frej - Vad är det för fel med att folk säljer och flyttar? Har du även synpukter på att enskilda personer fattar beslut om sitt boende? Helt knasigt!

Kanske är det så att de först nu när det ombildats var möjligt för dem att förverkliga sina drömmar? Du vet - större boende, villa eller kanske rent av en bungalow i brazilien?

Och det tycker du är fel?

Känns som om det återigen är "ett fall av" Nej till ombildningen ... där allt som är positivt med ombildning är fel.

Klart att folk själva skall få välja!

Anonym sa...

Argumenten för ombildning brukar vara att man vill ta ett större ansvar över sitt boende och sin lägenhet. Då rimmar det ju illa att man säljer och sticker det första man gör. Kanske har man en dold agenda. Egoismen breder ut sig. Skit i att det försvinner hyresrätter bara jag får tjäna pengar.

Anonym sa...

När det gäller Hyresgästföreningens kamp för att förhindra ombildningen av brf Ånghästen är det en annan mycket viktig aspekt som måste fram.

Beslutet om köp fattades flera månader INNAN regeringen la fram sin proposition om förändrade villlkor på hyresmarknaden. De som röstade kände inte till att det fanns reella planer på att införa marknadshyror. Hade de vetat vad som väntade skulle resultatet sannolikt blivit en ännu starkare manifestation för önskemålet om köp.

Stämningsansökan mot bostadsrättsföreningen Ånghästen lämnades in samma dag som regeringens lagrådsremiss blev offentlig. Borde ni inte ha tänkt till?

På vems mandat för ni processen? Knappast på medlemmarnas.

Anonym sa...

Hyresgästföreningen är väl en organisation för hyresgäster och för ett bra hyresrättsboende. Varför ska dom då hjälpa bostadsrättsinnehavare eller blivande bostadsrättsinnehavare. Ska dom lyssna mer på några få medlemmar som snart inte är medlemmar eller lyssna mer på dom som vill fortsätta vara medlemmar.

Anonym sa...

Hyresgästföreningens sympatier måste naturligtvis ligga hos de som vill vara och förbli hyresgäster. Men det utesluter inte på något sätt att Hyresgästföreningen och dess företrädare agerar med den integritet som kan krävas av en organisation som på olika sätt åtnjuter samhällets förtroende.

Anonym sa...

>Farbror Frej

Vilken fastighet bor du i? Kan du inte skriva ut ditt riktiga namn, Terje?

/PG

farbror Frej sa...

"Vilken fastighet bor du i? Kan du inte skriva ut ditt riktiga namn, Terje?"

HaHa! Jag kan verkligen på heder och samvete försäkra dig att jag inte är Terje. Och att mitt exempel inte är påhittat. Jag är en helt vanlig anonym HGF-medlem bara, bosatt i Solna. Jag brukar kommentera BR-relaterade artiklar på affärssajten E24 också - under samma synonym. Och till skillnad från här så är andelen skeptiska vad beträffar hållbarheten i den nuvarande utvecklingen oftast i klar övervikt.

Men låt oss nu återgå till väsentligher istället. Klandervärt att i Sthlm 2010 kannibalisera ytterligare på hyresrättsbristen, trots att det finns gott om BR-objekt på den öppna marknaden? Eller att låtsas påta sig styrelseansvar - sedan omedelbart sälja, eller avsäga sig samma uppdrag? Tja, det beror som vanligt på perspektivet. Det kortsiktigt privata eller det långsiktigt kollektiva.

Mitt perspektiv är en hållbar utveckling för alla. Utan pyramidsspelsliknande ekorrhjuls-effekter. Att köpa BR för 750K och sälja för 1500K, bara för att upptäcka att det överföljande villaköpet under samma tid också det fördyrats dubbelt upp från 2000K till 4000K. Vinsten 750K räcker inte att kompensera prisfördyringen 2000K.

En hållbar utveckling där man inte stoppar huvudet i sanden och låtsas som om att inflationsjusterade bopriserna verkligen alltid kan stiga brantare än motsvarande inflationjusterade löner. Och där all historisk fakta om motsatsen helt enkelt ignoreras:

Googla "The Housing Chart Worth 1000 Words, UPDATED" eller "Herengracht index" - eller "Japan's real estate crash may finally end after 16 years."

Framför allt önskar jag mig en mera sansad och fördomsfri diskussion om fördelar och nackdelar med BR jämfört med hyresrätt generellt - där inte allt nödvändigtvis handlar om värden mätta i pengar. Herregud, man kan i bland tro att paradiset på jorden ska infinna sig i samma ögonblick som man lyckats livstidsbelåna lilla lägenheten i det "superattraktiva" innerstaden. Men eventuella bo-relaterade problem tenderar att dyka upp helt oavsett ens ambitioner att jaga undan dem med en högt belånad bostad. Till sist har vi det här med de långsiktiga trendernas nyckfulla omsvängningar (jmfr gröna vågen-trenden på 70-talet):

Googla "Om problemen med att bo i bostadsrätt" samt "Ta din lata röv och gör lite nytta för miljön!".

Terje sa...

Hej PG
Vad menar du?
Terje

Anonym sa...

Farbror Frej! Du vet väl att din namne i ett känt barnprogram ägnade sig åt att försöka lura barn. Det gick inte något vidare.

Varför utgår du ifrån att alla som vill ombilda är ute efter att göra snabba klipp? Merparten ser snarare ombildningen som en realistisk chans att bo kvar.

Räntan kommer stiga. Absolut, det tror jag med. Fastighetspriserna kommer sjunka. Nja, kanske inte lika säkert. Men jag kalkylerar ändå med den risken.

Ett som är säkert är i allafall att hyrorna kommer höjas, och de drastiskt. Framför allt i Stockholms innerstad.

Hyresgästföreningen är väldigt tysta om det, men tidigare i våras förlorade de ett principiellt viktigt mål i Svea hovrätt som gällde frågan vad som var "rimlig hyra" för lägenheter i centrala Norrköping. Där finns sedan några par år tillbaka redan hyressättningssystemet "Rätt hyra", enligt vilket bland annat ett attraktivt läge ska beaktas vid hyressättningen. Känns det igen? Stockholmsmodellens föregångare?

Hyresvärden ville höja hyran för de slitna lägenheterna på 100 kvm med 1 500 kr i månaden och argumenterade för att det var rimligt, eftersom fastigheten låg centralt - centralt i Norrköping!. De 37 hyresgäster som ansåg att hyreshöjningen blev för hög och med biträde av Hyresgästföreningen stämde värden förlorade processen. Läs Svea hovrätts dom från den 3 mars, mål nr ÖH 7637!

Vad händer när hyresvärdarna vill ta ut "rätt hyra" i Stockholm? Och vad måste allmännyttan göra då? Verksamheten ska ju bedrivas affärsmässigt.

Ett påslag på 1 500 kr i månaden räcker inte långt om hyran ska spegla efterfrågan i Stockholms innerstad.

Nej, farbror Frej. De flesta som vill ombilda är inte ute efter att göra snabba klipp och skynda på karusellen som tar oss närmare en ekonomisk kollaps. Det är trygghet man söker. Vetskapen om att man i alla fall har en tillgång.

Vart tar man vägen när hyrorna rusar i höjden? Hur attraktiv är lägenheten som bytesobjekt då?

Svara på det, min vän!

Anonym sa...

Svea hovrätt den 5 mars 2010, mål nr ÖH 7637-08.

Varför lägger ni inte ut ett pressmeddelande om denna dom?

Varför skriver ni inte något i er tidning om denna dom?

Har ni analyserat resultatet av domen?

Tror ni Svea hovrätt skulle vara "snällare" mot hyresgäster i Stockholm?

Ni leker verkligen med liv när ni med alla resurser ni har försöker stoppa ombildningar, även i fall där allt gått rätt till.

Begriper ni inte att hyresgästerna är rädda för hyreshöjningarna som väntar? Klipparna är en försvinnande liten del. Ett spöke!

farbror Frej sa...

"Varför utgår du ifrån att alla som vill ombilda är ute efter att göra snabba klipp? Merparten ser snarare ombildningen som en realistisk chans att bo kvar."

Situationen är lite extrem i främst stockholm jämfört med mindre lantsortsstäder. Jag utgår från Stockholms-perspektivet, eftersom jag bor här - men jag inser såklart att Stockholm inte är Sverige. Gå in på hemnet.se och jämför priser - och därmed risknivåer. Googla därefter "Bolånekunder utan skyddsnät" samt "Småskulder kan betyda förlorad borätt". Youtube-sök även "Bostadsrätt kan bli lånefälla" samt "Höjda avgifter väntas för boende i Ringen".

"Nej, farbror Frej. De flesta som vill ombilda är inte ute efter att göra snabba klipp och skynda på karusellen som tar oss närmare en ekonomisk kollaps."

Nja, att 30-40% av ombildarna faktiskt säljer efter 6-18 månader utgör en rätt stor andel. Nästan hälften av om man räknar bort 10-20% resthyresgäster. Återigen, så utgår jag ifrån situationen här i Stockholm.

"Det är trygghet man söker. Vetskapen om att man i alla fall har en tillgång."

Det är skillnad på tillgång och tillgång. Arbetsförmågan är ett exempel på en tillgång som kan generera pengar TILL plånboken varje månad. Den egna bostaden därimot drar alltid pengar FRÅN plånboken varje månad. Och det oavsett om den är köpt via ett banklån eller är hyrd via ett bostadsbolag. Man betalar till banken (boräntor) och man betalar till staten (fastighetskatt). Och man betalar såklart för löpande underhåll. Bara pengar UT.

Nu kan man naturligtvis betrakta möjligheten att "låna på värdeökningen" som en tillgång TILL plånboken på äldre dar. Men det förutsätter ju en fast tro på en närmast naturgiven inflationsoberoende värdeökningsutveckling undertiden. Vilket ju historiska fakta bevisligen inte kunnar verifiera:

http://mediativity.files.wordpress.com
/2009/01/huizenprijzen_300jaar1.jpg

Sedan kan man sälja och förhoppningsvis realisera en värdeökningsvinst. Men vart ska man bo? Alla bopriser i området har ju ökat samtidigt.

När allt ovanstående är sagt, så håller jag dock med om en sak. Man måste nu trots allt bo någonstans, och sitter man i en helt skuldfri bostadsrätt och bara betalar månadsavgift, i en ekonomiskt urstark förening, i ett område med obefintlig värdeökning utöver inflationen (läs; inte ständigt fler medlemmar med ständigt högre, mer riskfyllda bolån i medlemsstocken), med en kompetent och långsiktigt ansvarskännande styrelse, som amorterar på fastighetslånet och sparar aktivt inför kommande underhåll - ja, då kan man inte gärna komma undan med ett billigare och tryggare BR-boende än i ovannämnda exempel. Åtminstonde rent ekonomiskt. Man hamnar ju då väldigt nära självkostnadsprincipen, vilket nästan aldrig är fallet annars.

Men representativt är ovanstående scenario?

Anonym sa...

Oj, oj käre Farbror Frej! Vad du är säker på din sak.

Var hittar du stöd för påståendet att nästan hälften av lägenheterna som ombildas skulle säljas inom ett och ett halvt år. Var kommer de uppgifterna ifrån? Går det att kontrollera att de är riktiga?

Och på vilket sätt skulle det påverka föreningens ekonomi om några rötägg belånar sina lägenheter och köper champagne för pengarna? Om ett vidlyftigt leverne medför att de inte längre kan betala sina skulder så säljer ju banken lägenheten till någon annan, någon som kan betala räntorna till banken och avgifter till föreningen.

Ok, du räknar på ett speciellt sätt och ser bara "pengar ut", dvs mindre pengar i plånboken för den som bor i bostadsrätt. Något udda sätt att se på ekonomi, men låt gå då.

Med dagens ränteläge och dagens hyresnivåer håller inte den jämförelsen. Fast du har givetvis en poäng i att det låga ränteläget knappast kommer att bestå för evigt.

Så jag frågar, håller din jämförelse när hyrorna i innerstan marknadsanpassas? Vad tror du om det?

farbror Frej sa...

"Har du även synpukter på att enskilda personer fattar beslut om sitt boende? Helt knasigt!"

Naturligtvis är det knasigt om vi exempelvis diskuterar villaägande. Att villaägare X önskar sälja så är det normalt sett inte grannen Y:s sak att blanda sig i och moralisera kring det. Samma gäller den BR-boende som, efter några år som bosatt i fastigheten, väljer att sälja och flytta.

Men att bo i BR kan, åtminstonde i idealexemplet (och till skillnad från villaägandet) också jämföras med att vara en aktiva delägare och kompanjoner i ett gemensamt icke-börsnoterat företagande. Åtminstonde var det nog så saken ofta upplevdes i BR-rörelsens historiska begynnelse - där man för övrigt endast byggde och bodde i fastigheter som vara avsedda att vara bostadsrätter redan från början.

Att folk numera inte ens fattar vad man menar, när man säger att det är oseriöst att på ombildningsmötena låtsas vara långsiktigt seriös - för att sedan omedelbart sälja; ja, det visar ju bara hur långt ifrån sina ursprungliga ideal man hamnat med den nuvarande ombildnings-spekulationen.

Hur mycket "superindevidualist" man än anser sig vara - och hur mycket gåshud man än får när man hör ordet "kollektivt ansvar", så finns det ändå tillfällen där man inte destå mindre kan ha moraliserande "synpukter på att enskilda personer fattar beslut om sitt boende":

Låt säg att priserna rasat rejält, men att de flesta i villaområdet (eller i BR-föreningen) inte riktigt vill acceptera det. Så plötsligt vill villaägare (eller medlem) X sälja till vad grannarna uppfattar som ett "kraftigt underpris" - bara för att komma undan med en snabb affär. Då blir grannarna eventuellt mycket sura eftersom den säljande grannen, illojalt nog, bidrog till att sänka den allmänna prisbilden i området. Så helt och hållet "den enskildes ensak" kan det tydligen aldrig riktigt bli.

Anonym sa...

Hej igen, farbror Frej!

Priset på bostadsrätter följer marknaden och avgörs av tillgång/efterfrågan. Ibland är de högre, ibland lägre.

Få säljer till underpris. De säljer för det marknadspris som gäller för tillfället, högt eller lågt.

Att grannarna skulle jaga någon med blåslampa för att de tycker han eller hon sålt för billigt låter inte särskilt troligt i mina öron.

För övrigt har du fortfarande inte svarat på min fråga vilken typ av boende som blir mest ekonomiskt fördelaktigt när marknadshyror införs.

Och du har har inte heller kommit med stöd för ditt påstående om att nästan 50 procent säljer direkt efter ombildningen? Vad får du det ifrån?

farbror Frej sa...

"Om ett vidlyftigt leverne medför att de inte längre kan betala sina skulder så säljer ju banken lägenheten till någon annan, någon som kan betala räntorna till banken och avgifter till föreningen"

Jo visst - på kort sikt och rent teoretiskt har du rätt. Men i praktiken är det långt ifrån alla som verkligen tvingas sälja, utan de klamrar sig kvar som "husfattiga" i medlemsstocken. Dessa utgör efterhand att en växande veto-rörelse som instintivt röstar emot alla försök till långsiktigt sunda avgiftshöjningar - och emot alla fördyrande åtgärder iform av ett allt mer pockande renoveringsbehov.

Dessutom kolliderar till slut de stigande bolåne-nivåerna med det stora flertalets faktiska inkomstutveckling. De som tjänar ännu mer och fortsatt har råd, är helt enkelt för få till antalet. Dessutom ofta mer kräsna.

Ovanpå det är de mer förmögna sällan tvingade att köpa vid ett visst givet tillfälle, då de mera sällan är akut bostadslösa. De har med andra ord råd att vänta. När det dessutom väl blivit en allmän sanning att bopriserna stadigt sjunker, så är finansiellt klipska människor mindre villiga att "kasta goda pengar efter dåliga".

Jag får återkomma med dina övriga invändningar.

Anonym sa...

Stackars farbror Frej, Du skulle ha ombildat och sålt och sedan köpt den där bostadsrätten långt ifrån stockholm kontant som du alltid drömt om.

Sannigen är ju att du bara gör allt för att försvara dina egna val.

Och sluta ta dina löjliga hollänska exempel på bostadspriser. Gör en översikt över Stckohom de senaste 80 åren och berätta sedan för mig om det lönar sig att hyra eller köpa.
Varje pensionär idag vill inget hellre än att äga en obelånad bostad.

Och du tom Barbro lurar dig. Hon har en fin villa på Gotland och tjänar 100 000 i månaden.
Mvh
Jonas

Anonym sa...

Hej Farbror Frej
När du ändå verkar vara här kan jag ju frågar dig för 10e gången.

1. Är du Börje?
2. Tycker du att Barbro är värd lika mycket i lön som vår statsminister?
3. Att en ordförande i HGF tjänar som vår statsminister är det en bra signal till medlemmarna?

Mvh
Jonas

Anonym sa...

Vem är Börje? Har inte bevakta HGF så länge...

Punkt! sa...

Farbror Frej - du har inte "alla hästar" hemma skulle man kunna säga.

Eller är det reklam för google du gör eftersom du nämner det i alla dina svar.

Eller är du Anders Eriksson's manager och vill sälja fler DVD:er?

Du är sjukt rörig i alla fall..

Anonym sa...

För info;
Börje är en poet som bla skriver om bostadspriser i Holland. Farbror Frej hänvisar ofta till honom när han vill bevisa sina teser.

Barbro är HGF överbetalda ordförande.
Mvh
Jonas

Tant Rut sa...

Det förs väldigt intressanta diskussioner på det här forumet. Kommentarerna hör inte samman med det Barbros inlägg handlade om. Men det vore väldigt intressant om hon kunde delta.

I helgen har Terje Gunnarsson på sin blogg klargjort att HGF inte ska bedriva politik i domstolar genoma att driva rättsprocesser mot bättre vetande. Mycket bra!

Delar Barbro denna åsikt? I så fall skulle jag gärna vilja få förklarat för mig varför Hyresgästföreningen tolkar lagtext på ett sätt i yttranden till justitiedepartementet och på ett annat sätt i yttranden till Stockholms tingsrätt.

Det är vad som sker i stämningen mot Brf Ånghästen. Står Hyresgästföreningens ledning bakom denna stämning, eller är det bara ett misstag i arbetet från den jurist som drivit ärendet och nu lämnat sin anställning.

Anonym sa...

Vad hände med Farbror Frej? Var det så svårt att få fram underlag för påståendet att nästan 50 procent av medlemmarna i en brf säljer inom 1,5 år efter ombildningen?

Och hur var det med den utlovade analysen av månadskostnad för bostadsrätt v. hyresrätt med beaktande av de kommande marknadshyrorna? Svea hovrätt har ju sagt sitt om vad läget är värt i Norrköping... Någon slutsats vår väl att dra av det.

farbror Frej sa...

"Och sluta ta dina löjliga hollänska exempel på bostadspriser"

Att bara avfärda det på ovanstående vis är rätt svagt. Du måste skilja på åsikt och argument. Och bygga upp din argumentering bätte - gärna med källhänvisningar. Ansträng dig lite - annars tappar man lusten att svara. Om du nu inte gillar det hollänska exemplet så kan du väl ta en titt på denna amerikanska motsvarighet:

http://tinyurl.se/gtynhv

"Gör en översikt över Stckohom de senaste 80 åren och berätta sedan för mig om det lönar sig att hyra eller köpa."

Om man justerar för inflationen så är det först från 1995 och framåt som bopriserna på allvar stigit brantare än ökningen av den disponibla inkomsten. Googla "Flute-tankar: Den svenska bostadsbubblan" och klicka på den inflationsjusterade grafen. Den är det närmaste jämförande exemplet jag kunnat hitta. Tyvärr sträcker den sig endast från 1975 till 2007.

Googla även "Bostadsköp bästa placeringen på 13 år"(E24). I den artikeln framkommer det att medans bopriserna steg med 260%, så steg den disponibla inkomsten endast med 27%. Inflationen var under samma period 17%. Vad kan då förklara denna tillströmning av pengar? En hint får du genom att googla "Generösa lån bakom boprisrally" (E24). Läs även "Sverige tvåa i rallyt på bopriser" (DN).

"Varje pensionär idag vill inget hellre än att äga en obelånad bostad."

Men du missar poängen. I främst Stockholm är prisbilden sådan att folk slutat amortera seriöst. De väljer amorteringsfritt, eftersom de inte har något annat val. Den obelånade bostaden är, och förblir numera något av illusorisk hägring för sent inkomma bostadsköpare.

Googla SR-inslagen "Färre amorterar på bolånen" samt "samt Många betalar inte av på bolån". Googla även "Persson väntar folkstorm om pensionen" (Expressen) och lägg ihop två och två.

Anonym sa...

Jag väntar fortfarande på svar, Farbror Frej.

Nästan hälften av alla som köper vid ombildning flyttar efter 1,5 år. Källa, tack!

Månadskostnad bostadsrätt v. hyresrätt i innerstan med beaktande av kommande hyreshöjningar?

Jag förstår att det tar tid att läsa regeringens proposition och Svea hovrätts dom, men du verkar vara en klipsk och snabb man (kvinna?) så det grejar du nog. Jag ger mig inte förrän jag fått svar.

farbror Frej sa...

"50 procent av medlemmarna i en brf säljer inom 1,5 år efter ombildningen?"

Snittet landar på "1/3-del inom ett år" i Stockholm, enligt HGF:s info-film "Rädda Hyresrätten". Själv kan jag konstatera att av de 22 som fick igenom sina bolån, och kunde ombilda i min fastighet, så har 10 nu lyckats sälja sina lägenheter - 18 månader senare. 10/22 blir drygt 45%. Man kan inte bygga statistik på ett exempel - men det även osannolikt att avfärda det som en anomali. Vad skulle vara så märkvärdigt med just min fastighet i Solna? Andelen resthyresgäster låg ju dessutom lite under snittet: 3/25 = 12%.

"Och hur var det med den utlovade analysen av månadskostnad mellan kostnad för bostadsrätt v. hyresrätt med beaktande av de kommande marknadshyrorna?"

Återigen måste man skilja mellan då och nu - OCH mellan småstad och Stockholm. Jag intresserar mig för situationen för DAGENS bostadsköpare - I Stockholm. Att hänvisa till att boköp gjorda för 5-10 år sedan är ointressant eftersom det inte är vilka räntekostnader som de som fortsatt har råd att betala, som bestämmer utvecklingen. Prisutvecklingen är i stället helt beroende av vad dagens och morgondagens bolåneintressenter kan betala. Och om morgondagen vet vi redan följande:

1: På EU-nivå utarbetas just nu nya regler för bankernas verksamhet, som innebär att de tvingas öka sin buffert vid utlåninging. De nya reglerna kallas för Basel III och väntas vara på plats 2012. Dessa reglerna har redan börjat leda till högre upplåningskostnader för bankerna. Kostnader som naturligtvis överförs på bl.a. framtida bolåne-intressenter.

2: Googla "Bolånetak på 85 procent" (E24). FI oroas över "trenden med stigande belåningsgrader ur ett konsumentskydds-perspektiv". Nu menar någon att detta kan kringås via blancolån. Men hur klokt är det att komplettera med 5-10% blanco högränte-lån? Räknat på 1500K så blir det 75-150K som ska betalas av omgående. Annars blir det straffavgifter.

3: Styrräntan kan på sikt endast gå upp. Boräntan sätts alltid högre än styrräntan, medans bankens marginalkrav för att ett bolån ska gå igenom, är alltid högre än boräntan. Gå nu till hemnet.se och välj ut ett Stockholms-objekt för singel-hushåll på över miljonen. Klicka på Boendekostnad > SEB. Där kan man joxa med räntenivåer och amorteringsgrader fram och tillbaks.

När det gäller "de kommande marknadshyrorna" så blir de inte så otyglade som du tycks tro. Om det nu är fråga om "marknadshyror" i ordets egentliga betydelse. Allt står dessutom inte och faller med vad HGF lyckas förhandla och åstadkomma. En stor del av vårt näringsliv är beroende av att folk fortsatt har råd att konsumera och efterfråga. Fastighetsägarna utgör bara en liten del av detta näringsliv, och de kan inte ta åt sig för mycket på andra näringsidkares bekostnad. Särskilt inte om reallöneöknings-kakan inte växer, utan tvärtom kanske krymper - ifall nu inte europas ekonomier och världsekonomin inte repar sig.

farbror Frej sa...

"Att en ordförande i HGF tjänar som vår statsminister är det en bra signal till medlemmarna?"

Har ingen aning om vad hon tjänar. Vad som intresserar mig är hur mycket jag betalar i medlemsavgift och vad jag tycker att jag får i utbyte. Är balansen mellan kostnad och utbyte OK i mina ögon, så fortsätter jag att betala. Och det är jag ensam som gör den bedömningen.

Vem ska annars göra det? Du?

Anonym sa...

Finfin källkritik. Enligt "Hyresgästföreningens informationsfilm" säljer nästan 50 procent...

Anonym sa...

Ledsen för mitt sena svar Farbror Frej men min IP adress är tydligen spärrad för kommentarer. Typiskt HGF

Jag återkommer från annan plats när jag får tid.
mvh
Jonas

Anonym sa...

Tillbaka!

Hej Farbror Frej
Tack för alla svar men varför svarar du inte på min första fråga. Är du Börje?

I övrig verkar du ha svårt att bestämma dig. I många frågor vill du vara den barmhärtiga samariten som värnar om bostadsköpare idag.

I nästa är du fullblodskapitalist som bara bryr dig om du får valuta för dina pengar i form av medlemskap. Bryr du dig inte om maral och etik i det du stödjer? barbar tjänar 100 000kr i månaden och som du ser av bloggen är många väldigt mnissnöjda. Tycker du att det är rätt? ja om du får ut din del av kakan tydligen.....

Rent ekonomisk om du nu vill vara fullblodskapitalisten (du verkar ha vaknat på den sidan idag) så gjorde såklart de som ombildade ochj sålde i ditt hus rätt och du gjorde fel. Är det där skon klämmer? Är det därför du verkar vilja att vi är på väg mot en krasch på bostadsmarknaden?

Mvh
Jonas