19 augusti 2011

Bostadsbristen firar 10 år

Bostadsbristen firar tioårsjubileum. Människor behöver någonstans att bo. Så långt är vi alla överens.
Det är kommunerna som har ansvaret för bostadsförsörjningen. Så långt är de flesta med.

För att kommunerna inte ska missa detta sitt ansvar och tro att någon annan kommer att fixa bostäder åt deras kommunmedborgare så finns det en lag.

Bostadsförsörjningslagen är kort och koncis.

1. Om det behövs ska kommunen anordna bostadsförmedling.
De flesta kommuner tycker inte att det behövs. Hyresrätter är Sveriges mest hemlighållna vara. Märkligt, det finns ju hur många smarta IT lösningar som helst som skulle underlätta för den som jagar bostad.

2. Riktlinjer för bostadsförsörjning ska antas av fullmäktige minst en gång per år.

På de flesta håll görs inte detta och inget händer för det. Detta är en lag som går alldeles utmärkt att bryta mot för några straff existerar inte.

3. Om regeringen begär ska kommunen lämna uppgifter om bostadsförsörjningsplaneringen.
Liten kul paragraf tycker jag. Tänk att det är nödvändigt att skriva en lag om att regeringen ska få svar om de frågar.

Nu förekommer det inte att regeringen frågar. Det är väl lika bra det för de övriga paragraferna fungerar inte heller.

Jag var i Motala igår och lyssnade på Boverket som ju har erfarenhet av hur lagen används.

För övrigt firar bostadsbristen 10 år, vilket ju inte är mycket att fira. En majoritet av befolkningen bor i områden med stor bostadsbrist.

Om nu lagen inte har någon räckvidd borde det ju ändå vara en av kärnfrågorna i en kommunpolitikers liv att få till en fungerande kommun med bostäder, dagis, vägar mm.

Inga kommentarer: