22 augusti 2011

Fia med knuff


Nog är det lite Fia med knuff i politiken just nu.

Miljöpartiet limmar på moderaterna, kastar tärningen och tar två steg framåt.
DN debatt lägger de ut lite krokar som de vill att regeringen ska fastna på.

"I många svenska städer råder bostadsbrist, något som märks tydligt nu när högskolor och universitet startar. Samtidigt är behovet stort av upprustning i miljonprogrammets bostäder och skolor. Tar vi oss an den utmaningen finns möjligheter att nyttja nya, klimatsmarta lösningar som sedan kan spridas."

Men något sådant tänker inte moderaterna ta sig an. Reinfeldt kom snabbt i kapp de nyutlagda pjäserna och knuffade tillbaka MP i boet.

Ska man få någon napp på sina framstötar så måste man acceptera något annat, företrädesvis sådant som moderaterna gillar men som miljöpartiet inte är särskilt lockat av, lät Reinfeldt meddela.

Åtminstone två av de tre kandidaterna till centerledare efter Maud Olofsson verkar dock förtjusta i Miljöpartiet så nya tärningar kommer säkerligen att kastas och pjäserna kommer att både flyttas och knuffas ut.

Håkan Juholt vill också satsa på bostäder. Igår hade dock Juholt en annan vinkling än MP vilket väl inte betyder att S tänker sig knuffa bort MP när det gäller miljonprogrammet?

Den satsning på hyresrätter som media rapporterar om från sommartalet verkar bestå av ett investeringsbidrag till studentbostäder och en lag om att kommunerna ska vara skyldiga att bygga blandade bostadsområden med både hyresrätter och bostadsrätter.

Här har Juholt hoppat över ett led.

Hyresrätten måste få samma skattevillkor som andra boendeformer för att den ska bli en attraktiv och prisvärd boendeform.

Nu när Juholt har dissat sänkningen av restaurangmomsen kan han istället kasta sig över vårt förslag om en skattereform för hyresrätten.

Då kommer sannolikheten för att det byggs hyresrätter att öka väsentligt. Det finns en mycket stor efterfrågan på hyresrätter så vi väntar alla på att den också ska få schyssta villkor.

Juholt kan bidra till det.

Han kommer dessutom att göra en politiskt klipp. Förutom att människor får någonstans att bo så kan arbetsgivarna anställa, de unga bilda familj, studenterna studera, byggjobbarna få jobb och tillväxten behöver inte hotas av bostadsbristen.

Inga kommentarer: