29 augusti 2011

Likt skräddare lever bostadspolitiken på den svaga ytspänningen


Bostadspolitiken lever på ytan. Olika förslag svischar förbi, de åtföljs aldrig av några konsekvensanalyser och de verkar ytterligt sällan ha föregåtts av några djupgående analyser.

Politiken tar sig aldrig under vattenytan, likt skräddarna vilar den på den tunna ytspänningen och opererar i stillastående sötvatten.

Skräddare (Gerridae) är insekter som man kan se springa på vattenytan i små
vattendrag. Insekterna bärs av vattnets ytspänning. På våren lägger de ägg varefter de dör. De flesta skräddare lever i stillastående sötvatten, men vissa återfinns i svagt rinnande vatten eller på vattenväxter.

Oavsett partifärg lanseras förslag som bara lämnar frågetecken efter sig.
Eller så är de tillkomna i syfte att få till ett samarbete med något annat politiskt parti.

Ett sådant återkommande förslag är att man måste "underlätta andrahandsuthyrning".
Hur underlättas den? Det borde väl framgå?

Det måste bli fritt fram att hyra ut till vem man vill och därför vill mitt parti att vi ska lagstifta om att bostadsrättsföreningarna inte får lägga sig i hur lägenheterna hyrs ut, är det vad de menar med att underlätta?

Eller så menar de något helt annat med underlätta. Ska man exempelvis få ta precis vad man vill i andrahandshyra? Eller så är det en kombination av bägge. Det vet man inte för förslagen är alltid rensade från själva förslagets innehåll.

Vi måste "utnyttja det befintliga beståndet bättre", är också ett förslag som återkommer fast utan vidhängande underlag, analys och konsekvensbeskrivning. Det låter bra men varken den som tror sig sitta på något outnyttjat eller den som vill bo i en outnyttjad bostad får något reellt förslag att ta ställning till.

Tommy Waidelich (S) förutspådde på DN debatt att det skulle bli tufft för
bostadsrättsinnehavarna framöver. Han tyckte att de skulle få hyra ut sina lägenheter på andra villkor i avvaktan på bättre tider.

Var de ska bo under tiden någon annan bor i deras lägenhet och betalar för den bostad de själva inte har råd med framgick inte.

Stefan Attefall (KD) gillar Norge. I Norge är allt bra, där fungerar det som det ska sägs det. Så förslag om att vi ska ta efter Norge är flitigt förekommande. Eller så Finland för där bygger de.

Boverket har fått regeringens uppdrag att titta på andra länder. Boverket är inte riktigt klara men säger att det är en helt omöjlig uppgift att jämföra olika länder och att ta efter är ännu mer omöjligt.

Det blir knepigt att ta efter när ekonomi, regelsystem, traditioner, skatter mm är helt olika.

Sven Bergenstråhle, bostadsforskare, har under många år försökt sig på att jämföra hyror i olika länder. Det blir knepigt att jämföra när ekonomi, regelsystem,
traditioner, skatter, vad som ingår i hyran mm är helt olika.

Det finns inga länder i västvärlden som har en helt fri hyressättning vilket inte är något hinder för de som tycker sig vilja hävda det.

I alla försök till jämförelser med andra länder så är det inte bara äpplen och päron som ska jämföras utan en hel fruktkorg.

Så varför inte jobba på med lite ubåtspolitik. Ta sig under ytan och utreda, analysera, konsekvensbeskriva de förslag som kan få igång byggandet i just Sverige och sedan skrida till verket?

Inga kommentarer: