15 augusti 2011

Läget?

Nu är bloggvilan slut för denna gång och det är läge att stämma av läget.I bostadspolitiken härskar det oförutsedda. Inspel och utspel är vanligt.

En del inslag är förstås av det mera bastanta slaget och då rubbas inga intagna ståndpunkter oavsett vad som händer. Dit får räknas (KD) och deras övertygelse om att ägandet i sig är av överordnat intresse.
Ägandet är en del av familjegemenskapen hävdade exempelvis Mats odell (KD) på sin tid.

När förra mandatperioden inleddes 2006 så var hans bildspel fyllda med förhoppningar om vad införandet av ägarlägenheter skulle innebära.

Ägarlägenheter skulle bli ett tillskott på hyresmarknaden av oanad omfattning.

Man kan ju tycka att det finns enklare vägar att gå om man vill få fler hyresrätter, till exempel att se till att det går att bygga hyresrätter. I stället väljer man att gå omvägen över ägarlägenheter.
Men eftersom (KD) och alliansen gillar ägandet i sig så går de hellre omvägar.

Hittills har det byggts ca 400 ägarlägenheter i hela landet varav 92 i Kristianstad. Där har man sålt 7 av de 92.
Huruvida någon enda av de 400 används för att hyra ut vet ingen. De som äger de kanske ville bo där. Vad vet man.

Under tiden ökar bostadsbristen i hela landet.

Men Stefan Attefall håller sig till den inslagna ägarvägen. Nu skall ägarlägenheter sprängas in i miljonprogramshusen enligt teorin att om man bara får äga så bor man gärna kvar även i hus med stora renoveringsbehov.
Det är en besvärlig lagstiftning att få till och någon utredning är ännu inte tillsatt.

Under tiden ökar bostadsbristen i hela landet.

Olika varianter på andrahandslösningar är också populära. Regeringen vill exempelvis underlätta för de som bor för stort att kunna bo kvar i sina för stora hus. Intresset hos den som saknar bostad att bo hemma hos någon annan är med stor sannolikhet inte lika stort.

Under tiden ökar bostadsbristen i hela landet.

Hittills har man sagt att några överraskningar i stil med att göra det möjligt att ta ut högre hyror av andrahandshyresgäster eller inneboende inte är aktuellt.
Jag hoppas att regeringen avstår från den typen av utspel.

De privata Fastighetsägarna har medverkat till en ny lag om allmännyttan och ett bevarande av det svenska systemet med förhandlade hyror.

Men överenskommelser av det slaget betyder föga för de. De fortsätter i gammal god stil att kräva att lagstiftaren bör bortse från alla andra intressen än det rena fastighetsintresset senast i en debattartikel på DI.

Man får väl hoppas att regeringen har lite mer tilltro till sina egna överenskommelser än vad Fastighetsägarna har och avstår från att komma med några överraskande förändringar.

Vad har då oppositionen för sig. Det vet man inte. De brukar framhålla hyresrätten och allmännyttan som viktiga inslag.

Men nu kan det stunda dystra tider för de som äger sin bostad menar Tommy Waidelich på DN debatt så han förklarade sig beredd att "diskutera en bred palett av blocköverskridande åtgärder, bland annat vill vi göra det enklare att hyra ut bostadsrätter i andra hand.".

Om jag förstod hans resonemang rätt så menar han att det kan bli ekonomiskt tufft för många att bo kvar i sina dyra bostadsrätter. Man ska därför göra det enklare för de att hyra ut lägenheten i andrahand.

Denna enkelhet kan väl bara uppnås genom att man tvingar bostadsrättsföreningar att ge tillstånd till andrahandsuthyrning? Vad säger HSB, Riksbyggen om detta?

Var bostadsrättsinnehavaren som inte har råd att bo kvar ska bo är ju dessutom en gåta som återstår att lösa.

Jag antar att Tommy Waidelich inte menar att den som ska hyra i andrahand för att rädda en bostadsrättsinnehavare som inte har råd att bo kvar i sin tur ska behöva betala en högre hyra än idag?

Under tiden ökar bostadsbristen i hela landet.


Inga kommentarer: