18 augusti 2011

Mitt debattsvar i Dagens Industri


För en vecka sedan hade Stockholms handelskammare och Fastighetsägarna en debattartikel i Dagens Industri.
I dagens nummer av samma tidning har jag svarat.

DI har inte lagt något på nätet så någon länk kan det inte bli. Så jag får utnyttja min egen lilla länk.
Så här skrev jag:

Fastighetsägarna har till synes ett enda mål, högre hyror och att skjuta systemet med förhandlade hyror i sank.
På DI debatt hävdar de tillsammans med Stockholms Handelskammare att tillväxten hotas av alltför låga hyror.
Det tar 11 år att få en etta på Kungsholmen vilket de tar som exempel på hur orimlig hyresmarknaden är.
Frågan är hur lång tid de anser att det ska ta att få en etta på Kungsholmen för att hyresmarknaden ska anses fungera och hur det ska gå till att frigöra den.
 
För där bor ju någon, som förmodligen redan bidrar till Stockholms tillväxt.
 
Det går givetvis att höja hyran så att det blir omöjligt att bo kvar.
Men får hyresgästen bara höjd hyra och bor kvar är ju inget vunnit i förhållande till det läge debattörerna önskar sig.
Fastighetsägaren går förstås vinnande ur bägge scenariorna.
 
Vart den utflyttade hyresgästen ska flytta framgår inte.
Hyresmarknaden krymper i Stockholm i takt med att hyresrätterna ombildas till bostadsrätter. En bostadsrätt är inte ett ekonomiskt möjligt alternativ för särskilt många.
Vilka är de människor som ska bidra till Stockholms tillväxt?
Det är kassörskan på ICA, undersköterskan på SÖS, statsvetaren på SKL, IT teknikern, försäljaren på Siba och andra som döljer sig bakom begreppet tillväxt.
De är unga, relativt lågbetalda och ska i många fall klara boendekostnaderna på en lön.  
 
Det nybyggda har hyror som ofta överstiger den aktuella bruttolönen.
 
Artikeln andas att hyresrätten är ett tillfällighetsboende som man ska lämna ifrån sig relativt snabbt.
Tusentals människor bor i hyresrätt på Kungsholmen och andra ställen för att de är uppväxta där, de har släkt och vänner där eller så är de inflyttade och trivs bra med det.
Jag bor i en hyresrätt i Hammarby Sjöstad där jag räknar med att bo kvar. Min lägenhet kommer inte att bli ledig de närmaste11 åren. Är detta ett exempel på en illa fungerande hyresmarknad eller väl fungerande hyresmarknad?
 
En annan förhärskande åsikt är att det finns tomma lägenheter som skulle frigöras om det blev för dyrt att ha två bostäder om hyran höjs.
Ingen har efterforskat, om det nu går, hur många lägenheter som tillhör denna kategori. Gissa kan man men man kan inte bygga en politik på gissningar.
 
Fastighetsägarna har tillsammans med SABO, Hyresgästföreningen och regeringenkommit överens om en modell för hyressättning.
Det vore bättre om Fastighetsägarna istället för att underminera sin egen överenskommelse försökte övertyga Anders Borg om att genomföra en skattereform för hyresrätten.
Det skulle gagna tillväxten.

Inga kommentarer: