25 augusti 2011

Minutoperativt eller långsiktigt

Ska man jobba "långt, krokigt och visionärt" eller ska man vara ”minutoperativ”. Så sa vd för Karlskronahem Per Myrbeck igår på en konferens i Ronneby.

Eftersom allmännyttan ska arbeta långsiktigt måste de förstås jobba "långt, krokigt och visionärt" för att komma någonvart på sikt.

Att vara minutoperativa passar sig nog bäst för militärer och kortsiktiga fastighetsägare.

Igår var jag i Ronneby och talade om boinflytande och lyssnade på hur allmännyttan såg på sitt uppdrag att vara både allmännyttiga, affärsmässiga och ge hyresgästerna inflytande. Det finns ingen motsättning i detta. Alla som vill göra goda affärer måste göra nytta och hålla sig på god fot med sina kunder. Gör man inte det så får man allt mindre pengar att räkna.

Det står dessutom i lagen att allmännyttan ska erbjuda hyresgästerna inflytande. Fast nog är det lite underligt att det ska behövas en lag för att förstå att kunderna är viktiga.

Att tro att man kan tjäna pengar på att runda sina kunder får väl betraktas som en tämligen korkad idé.

Det är väl ingen som ifrågasätter värdet av nöjda, lojala och trogna kunder. Eller?

Fast Fastighetsägarna är mera inriktade på det minutoperativa än det långsiktiga.

I Fastighetstidningen skriver de apropå en konferens som gick av stapeln i Motala härförleden:


”Fastighetsägarna fortsätter att driva en hård linje för att få igenom de förändringar som den nya lagen ger möjlighet till. Reinhold Lennebo presenterade Fastighetsägarnas projekt att granska ett urval av de allmännyttiga bostadsbolagen för att se så att de följer de nya kraven på affärsmässighet”

Denna lag har inte varit i kraft ett år ens innan den hårda linjens män på Fastighetsägarna ska drar ut på granskning av de långsiktigt arbetande allmännyttorna för att kolla att de varit minutoperativa.

Inga kommentarer: