17 december 2008

Bakdörrspolitik kan ge marknadshyra

Det är inte alldeles enkelt alla gånger. Så fort man slappnar av och tror att man har klart för sig hur läget är blåser det till och det visar sig att man inte alls är på banan. I varje fall inte på den bana man borde vara. I botten på mitt hyresgästliv ligger utredningen om EU, allmännyttan och hyrorna och skapar oro i mitt annars rätt så harmoniska liv. Jag vet att om regeringen är på samma linje som utredaren kommer hyresnivåerna att dra iväg så det gäller att hålla den politiska spaningsutrustningen i trim. Just nu ligger det exempelvis ett förslag på riksdagens bord om kommunala kompetensfrågor. Låter lagom trökigt och det förorsakar aldrig några politiska bråk. Det handlar dessutom om bland annat kollektivtrafik, lokaler och turism.

Men nu är det bråk. Regeringen föreslår en förändring som innebär att den typen av verksamhet ska undantas inte bara från självkostnadsprincipen utan också från kommunallagens förbud att driva verksamhet i vinstsyfte.

Hupp, hupp ska kommunerna börja bedriva verksamhet i vinstsyfte, precis det som utredaren om hyrorna föreslog. Den gången tog Mats Odell avstånd och sa att SKL som lanserat en tredje modell, där förbudet att bedriva verksamhet i vinstsyfte fanns kvar, låg bättre till än utredaren gjorde.

Nu har det tidigare så hyllade SKL skrivit till Konstitutionsutskottet. Om förslaget till 1 kap 3 § lagen om vissa kommunala befogenheter skulle antas av riksdagen innebär det alltså en helt ny syn på kommunal näringsverksamhet, skriver de. Men nu tycker inte Mats Odell att man behöver bry sig om SKL längre. Om detta går igenom finns det väl inte heller någon tredje modell, för den har de baserat på den lagstiftning som nu försvinner.

Peter Hultqvist (s) har frågat Odell om detta innebär att kommunala bolag påverkas på sikt och om det öppnar för marknadshyra. Odell svarade igår:

Propositionen om Kommunala kompetensfrågor mm har inte lagts fram för att förändra förutsättningarna för de kommunala bostadsföretagen. Däremot ägnar sig naturligtvis de kommunala bostadsföretagen åt näringsverksamhet och kan därigenom påverkas av förslagen i propositionen, liksom övrig kommunal näringsverksamhet.

Även om avsikten inte är att förändra förutsättningarna för de kommunala bostadsföretagen, kan alltså konsekvensen bli att samma förändringar som föreslås nu kommer att gälla också de kommunala bostadsföretagen.

Detta är form av bakdörrspolitik som känns väldigt olustig för oss som kan komma att beröras. Det är ju inte helt otänkbart att Mats Odell står där en dag och säger: Ja, men jag sa ju det. Allmännyttan ska också drivas i vinstsyfte. Om det inte är tänkbart så är det läge att säga det nu.

Inga kommentarer: