16 juni 2008

Stämma upp en glad låt

Otroligt kul är det att få vara ordförande i Hyresgästföreningen i fyra år till. Fast det är tufft också. Hyresgästerna är omgivna av politiker i EU, riksdagen och hemma i kommunen. Och det känns inte tryggt alls.

Hyresgäster vet inte vad de ska var mest oroliga för: ombildningar, utförsäljningar, rivningar, lågt bostadsbyggande eller hyreshöjningar. Hyreshöjningar därför att det finns för många tomma lägenheter, hyreshöjningar därför att det inte finns några tomma lägenheter, hyreshöjningar för att allmännyttan ska bli affärsmässig, hyreshöjningar på grund av läget, hyreshöjningar på grund av efterfrågan, hyreshöjningar för att avkastningskraven ökar.

Men hyresgästerna är beredda att ta en match med både EU, riksdagen och ute i kommunerna.

Det finns mycket på plussidan. Vi blir fler och fler. Idag är vi nästan 3000 medlemmar fler än förra året. 71 procent av alla svenska tycker att Hyresgästföreningen sysslar med en väldigt viktig fråga, de känner till oss och förtroendet för oss är i växande. Allt enligt TEMO.

Inga kommentarer: