12 juni 2008

Skyddsregeln är ett hotI utredningen om EU och hyrorna föreslås en skyddsregel. Det faktum att man anser att hyreshöjningarna måste begränsas är ett tecken på att man vet att de förslag man lägger skulle få hyrorna att skjuta i höjden. Det brukar kallas för skräckpropaganda när det är vi som beskriver hur stora hyreshöjningar som väntar.

Den regel som förmodas skydda hyresgästerna enligt utredningens förslag innebär att hyran inte får höjas med mer än tre procent över inflationen. Med den inflation vi har idag innebär det att hyresgästerna ska ”skyddas” mot större hyreshöjningar än sju procent.

När utredningen la sina förslag i april låg skyddsregeln på fem procent. På två månader har ”skyddet” ökat med två procent.

I årets hyresförhandlingar låg den genomsnittliga hyreshöjningen på 2,3 procent. Den förväntade inflationen 2008 bedömdes vara 3,2 procent. Hyresvärdarnas yrkanden var cirka fyra procent. Det är bara att ta utredningens förslag och föra in de siffror som gäller i denna stund så får vi facit.

Skyddsregeln är inget skydd, det är ett hot.

Inga kommentarer: