06 november 2008

Det är lönsamt att äga


Svampen i Örebro

I arla morgonstund ilar jag denna dag till Örebro. Där ska jag träffa Mats Odell och Fastighetsägarnas Vd Per-Åke Eriksson för en debatt i radions "Rakt på sak" och en debatt mera live. Jag hoppas att det blir lite livat i panelen. Men allra först ska jag träffa ett gäng hyresgäster. De som riskerar att få räkna upp kostnaden för hyra i hushållsbudgeten, och som ser att de redan slagit i utgiftstaket, är förstås måttligt roade av de förslag som nu ligger på regeringskansliet.

Fastighetsägarna och ansvariga politiker har alltför länge hävdat att om bara hyrorna stiger så blir allt bra. Nu hoppas man på en omsvängning innan det är för sent.

I ett svar i riksdagen tycker jag ändå det verkar som om Mats Odell är på väg mot insikten om att hyreshöjningar inte är svaret på allt:

”Jag tror att minskningen av byggstarter för hyresrätter till stor del beror på att byggpriserna har ökat snabbt under senare år. I några projekt som SABO har undersökt skulle hyreskostnaden ha ökat med cirka 500 kronor kvadratmetern om projekten genomförts år 2008 jämfört med år 2005. Ökade byggpriser anges svara för hälften av kostnadsökningen, medan borttagna stöd och ökade räntekostnader vardera står för cirka en fjärdedel. Sänkta byggkostnader är nyckeln till att bostadsbyggandet åter ska öka.”

Men någonstans på vägen tappar han bort ”nyckeln till att bostadsbyggandet ska öka” och han faller tillbaka till sin vanliga förklaringsmodell:

”Avslutningsvis vill jag poängtera att tidigare regeringar har blundat för de grundläggande problem som hyresrätten står inför. Konsekvensen har blivit att hyresrättens ställning har försvagats under en lång följd av år. Detta måste nu åtgärdas, det måste bli mer attraktivt att investera i hyresrätter, därför krävs nya gynnsamma villkor för att bygga, äga och förvalta hyresbostäder. Regeringen avser därför att överväga under vilka förutsättningar de kommunala bostadsföretagen ska bedrivas i framtiden samt hur hyressättningssystemet kan förändras så att regeringens ambition om en bättre fungerade hyresbostadsmarknad uppnås.”

Nu ska det till åtgärder, gynnsamma sådana, så att det blir attraktivt att bygga, äga och förvalta hyresbostäder. Man känner på sig långt in i märgen att det kommer att bli oattraktivt att hyra, betala och bo i hyresbostäder. Såvida inte Mats Odell menar att han ska ge sig på skatter och byggkostnader förstås och låta hyresgästerna undkomma, men det verkar mörkt. Det är hyressättningssystemet som ska få sig en omgång.

Den första frågan man borde besvara är om det är ogynnsamt och olönsamt att bygga, äga och förvalta hyresbostäder. Det är det inte.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Just det. Det måste vara lönsamt att bygga, äga förvalta bostäder. Jag håller med dig barbro om en sak. Lägre produktionskostnader kan bidra till att höja lösnamheten och vi kommer därmed få fler HR till rimliga priser. Däremot missar du den andra delen av ekvationen. Möjlighet att sätta högre hyror för de som vill/kan betala skulle också bidra till att fler HR skulle byggas (höjd lönsamhet är nyckelordet). Detta leder till flyttkedjor och därmed kommer andra lägenheter bli lediga för de som inte har råd eller vill bo där de dyra bostäderna är byggda.

Den viktiga poängen är: Det ena utesluter inte det andra. Bra med lägre byggkostnader, men även bra med mer fri hyressättning.

Barbro Engman sa...

Idag när vi förhandlar nyproduktionshyror kan vi granska, pröva och ifrågasätta kalkylerna. Byggkostnader är inte av Gud givna. De är påverkbara och möjliga att förändra. Om du får sätta vilken hyra du vill så länge det finns några kvar som är beredda att betala så kommer det inte att finnas någon som helst press på byggherrarna. Det finns inga som frivilligt lämnar över möjliga vinster till hyresgästernas plånböcker om de kan ta de själva.

Anonym sa...

Det har du rätt i. Men om de vill kunna hyra ut till fler än till ett litet fåtal får de pressa byggpriserna för att fortfarande tjäna pengar. Det är deras incitament. Dock inget fel i att en utomstående har transparens och kan trycka på lägre byggkostnader.

Tror dock att orsaken till höga byggkostnader är mer att hänföra till skråväsendet i sverige än till ineffektiva byggbolag per se.

Barbro Engman sa...

Christian, jag skulle rekommendera dig att läsa Skärpning gubbar och byggsektorns egen byggkommission. Där får man reda på vad som brister. Byggsektorn har den sämsta produktivitetsutvecklingen av alla branscher.De har ålderdomliga strukturer, bristande kvalitesarbete, brister i logistik mm. Bygger man för 50 miljarder byggfel så finns det anledning att skärpa sig inte be konsumenterna betala.
SABO har undersökt vad hus som byggdes 2005 skulle kosta om man byggde exakt samma hus idag. Hade de byggts idag skulle hyran vara 44% högre. De enskilt största förklaringen var de kraftigt ökade byggmaterialpriserna. Undersökningen finns på SABO:s hemsida.