28 november 2008

Årets hjälte

Jag är väldigt glad att nu kunna presentera alla ledamöter i delegationen för hållbara städer, sa miljöminister Andreas Carlgren när han presenterade alla ledamöter. Det var en bred uppställning av direktörer, chefer och professorer "med kopplingar till näringsliv, exportfrämjande och de andra sektorer som måste samverka för att befästa och stärka den svenska kompetensen", står det i pressmeddelandet.

Det är möjligt att delegationen är bred men inte tillräckligt bred för att innehålla en enda företrädare för dem som ska bo i de hållbara städerna. 340 miljoner kronor har de fått av regeringen. Jag får nu åter användning för uttrycket: Här är en kund begraven. Det är alldeles för ofta man får användning för det.

Så till något helt annat. Hyresgästföreningens tidning Hem & Hyra skriver att Hyresgästföreningen äger Sveriges bästa vandrarhem och att Svenska turistföreningen därför belönat oss med priset Årets kudde.

Det ligger därför nära till hands att tro att Hyresgästföreningen äger ett vandrarhem och att Hyresgästföreningen fått pris för det. Det hade ju varit väldigt roligt att få Årets kudde, men tyvärr äger vi inte ett vandrarhem utan själva väggarna och taket där någon annan bedriver vandrarhemsverksamhet. Men på något sätt har vi alla fall bidragit till att folk fått tak över huvudet till ett billigt pris under sin Stockholmsvistelse. Det vore kanske idé att utlysa ett pris till dem som bidrog till att det fanns tak över huvudet också för dem som bor och vistas permanent i Stockholm. Årets hjälte?

Inga kommentarer: