04 november 2008

Vad tycker Beatrice Ask om hyrorna?Hur kommer det att gå för bruksvärdessystemet, denna svenska uppfinning för att sätta hyror? Det är väldigt svårt, näst intill omöjligt att lista ut. Visserligen säger alla att vi ska ha bruksvärdessystemet kvar så det är inte det. Frågan är om vi talar om samma system.

Idén om att införa ett efterfrågepåslag på hyran har i alla fall inget att göra med bruksvärdessystemet. Efterfrågepåslag föreslogs av utredningen om "EU, allmännyttan och hyrorna" för att skapa balans på hyresmarknaden. Hela idén bygger på att man ska höja hyran så att efterfrågan på attraktiva lägenheter minskar. Vips har man fått balans mellan utbud och efterfrågan. Några flyttar ut och andra flyttar in. Men dagens bruksvärdessystem bygger på att man ska sätta hyror som om marknaden vore i balans, inte sätta hyror för att skapa balans.

Någonstans på något departement, förmodligen justitie, sitter någon eller några och grubblar på vad man ska göra med förslaget om efterfrågepåslag. Hur tänker de, vad har de fått för politisk input, när ska de bli klara? Om detta vet man ingenting.

Beatrice Ask som härskar över hyreslagstiftningen hörs inte säga något om de framtida hyrorna. Mats Odell som inte härskar över hyreslagstiftningen säger däremot hela tiden att han gillar Malmömodellen. Alla hyresmodeller i hela Sverige oavsett vad de heter har tillkommit som ett resultat av dagens hyreslagstiftning. Tänk om man kunde luta sig tillbaka och känna sig förvissad om att det som Mats Odell säger sig gilla också blir det som gäller. Ja, tänk om.

1 kommentar:

Anonym sa...

Kommer det bli så kraftiga höjningar som det står?