27 januari 2010

I Gällivare trakter
Förbundsjuristen PG Nyström, överst, bär varligt omkring på minerallagen som kan innehålla svaret på många frågor medan Ordföranden i Hyresgästföreningen i Gällivare Tage Johansson ägnade sig åt att dokumenterar det mesta.

Så har man då lärt sig igen att det mesta är mer olikt än likt. Mest olika är det i Gällivare/Malmberget.

Här stöter man på begrepp som reducerad hyra pga. damning och mellanlandningsboende.
Nattliga vibrationer, risk för ras och skred och luftföroreningar är en del av vardagen och kollas varje dag i denna kommun som lika gärna hade kunnat heta LKAB.

LKAB har exempelvis haft en egen ladgård för produktion av mjölk, egen brandkår och i övrigt varit inblandad i eller varit en förutsättning för det mesta. Fortfarande har de ett eget fastighetsbolag, de sköter snöröjning och belysning men brandkåren är nedlagd.

Visserligen är jag född i ett brukssamhälle men Klosterverken i Långshyttan hade inte en sådan total och djupgående betydelse för samhällsfunktionerna som LKAB har haft och fortfarande har för Gällivare/Malmberget.
Det är i alla fall det mest påtagliga intryck man får efter att ha farit runt med hyresgästföreningen i Malmberget och Gällivare, träffat LKAB:s fastighetsbolag och kommunledningen.

Så det borde ju vara upplagt för strålande lösningar när den dagen kommer då hyresgästerna behöver flytta för att ge plats åt gruvbrytningen. Konsekvensen av att hyresgästerna får maka på sig kan bli att de får dramatiska hyreshöjningar.

Staten äger LKAB och Maud Olofsson har all anledning att se till att LKAB är ett föredöme när det gäller att ta ansvar för de samhälleliga konsekvenserna av LKAB:s utbredning och tillväxt.

Vad jag kan förstå är det också den tanke som minerallagen vilar på.

Människorna verkar hysa en osedvanligt stor tilltro till LKAB. Inte konstigt alls, samhällsbyggaren LKAB har en lång tradition av att ta samhällsansvar.

Förmåga och vilja att ordna upp även denna ”världsunika situation”, som kommunalrådet uttryckte det borde ju finnas. Att måna sig om sitt varumärke är som bekant en nödvändig del av all affärsverksamhet.

Det gäller både kommuner, företag och fastighetsbolag.
Hyresgästföreningens varumärke omhändertas på ett utmärkt sätt av styrelsen i Gällivare/Malmberget med Tage Johansson i spetsen ingen tvekan om det.
Inga kommentarer: