28 januari 2010

Satsning på de underliggande tillgångarna ger framgång


Barbro Engman, hyresgäst, framgångsfaktor och underliggande tillgång

Hoppsan idag hade det smugit sig in lite bostadspolitik på nyhetssidorna. Numera återfinns bostadsfrågorna nästan uteslutande på ekonomisidorna och i näringslivsbilagorna och då handlar det om risken för värdeminskningar och risken för räntehöjningar samt annonser om bostadsrätter och villor.

Visserligen handlar även dagens nyhet om skatt. KD vill sänka boendeskatten är rubriken i Svenska Dagbladet och vid anblicken av denna rubrik tändes en liten strimma av hopp om att nu äntligen ger de sig på den orättvisa beskattningen av hyresrätter så hyresrättsbyggandet kan komma igång.

Men icke, det handlar om att sänka skatten för de som hyr ut i andra hand. Det är möjligt att man ska underlätta andrahandsboende, en sådan marknad är kanske oundviklig även om jag aldrig träffat någon som drömt om att få bo i andrahand annat än som nödlösning.

Men första hand då, när ska något politiskt parti ta sig bort från nödlösningarna och ge sig på att vara vapendragare för alla de som saknar bostad och drömmer om ett förstahandsboende där de kan slå ner sina bopålar och exempelvis börja bilda familj ?.

Fundior har en helsidesannons även denna dag där de ”erbjuder ny placeringsmöjlighet i ägarlägenheter för småinvesterare”.

De satsar på samma ide´ som KD, att underlätta för de som har en lägenhet, i Fundiors fall en ägarlägenhet, att hyra ut den till någon annan som inte är i samma lyckliga läge.

Man kan enligt Fundior göra sig en hacka genom att man får ”hyra ut den och pantsätta den som man vill”.

För att inga missförstånd ska uppstå så måste det påpekas att man inte får hyra ut ägarlägenheter till vilket pris man vill. Det finns ett konsumentskydd, vilket man kan ge KD beröm för att ha infört, som innebär att även i detta fallet gäller den hyressättning som vi har på hyresmarknaden.

Nu väntar man med spänning på det politiska parti som tar sig ut ur andrahandslösningarnas värld och satsar på bostadsbyggande.

Fastighetsnytt låter idag meddela att "Stimulanser, bland annat i form av låga räntor, har gett de svenska fastighetsbolagen fina förvaltningsresultat under 2009 trots den pågående finansiella krisen."

"Skillnaden i resultat och graden av framgång kommer ytterligare att utökas mellan de som betraktar fastigheter som en finansiell tillgång och de som kan, vill och är duktiga på att jobba med den underliggande tillgången, det vill säga husen och dess hyresgäster, säger Johan Bergman".


På något sätt känns det ändå bra att betraktas som en underliggande tillgång och ses som framgångsfaktor. De som ser sitt fastighetsinnehav som enbart en finansiell tillgång kommer det att gå sämre för.

Så är det i politiken också.

1 kommentar:

Anonym sa...

Tyvärr så är det så att hyresmarknaden inte fungerar, det finns människor som i dagsläget inte har ett val annat än hyresrätt, så som nykomna till Sverige, och de har det fruktansvärt svårt att hitta hyresrätter i särskilt Stockholm. Vilket också påverkar folk som bott i Stockholm flera år, som får flytta runt mellan andrahandskontrakt.

KDs förslag att göra det lättare för andrahand uthyrning är därför bra för det tar ganska lång tid att bygga nya bostäder och det är ganska stort problem med svart uthyrning på andrahandsmarknaden, att ta bort beskattningen är bra. Det stärker hyresgästen rättigheter.

Det är inget fel med andrahand uthyrning, problemet ligger i att det allt för ofta inte är ett legitimt kontrakt som gör det svårt när man skall folkbokföra sig eller ansöka om ekonomiskt bistånd från Stadsförvaltningen. Visst vi vill alla ha en egen fin lägenhet men för privata finansiärer är det allt för ofta för lite vinst när man bygger hyresrätter jämfört med bostadsrätter.